Præcision til flisearbejdet

PRECISION: När kakelfixet har härdat sitter plattorna orubbligt fast. Så lägg tid på planering och uppmätning. Och justera medan fixet är mjukt.

KAKELFIX
Fliseklæber 1. Fixet blandas upp med vatten efter anvisningarna. Fixet börjar härda direkt när vattnet tillförs, så blanda bara så mycket som du hinner använda. Fix till 1/? m2 plattor är ofta lagom.
Laminat - alt om laminat2. Fixet har rätt konsistens när du kan lägga en klump på tandspackeln utan att den flyter ut. Fixet blandas med visp i en borrmaskin eller – mer effektivt – en bruksblandare, som du kan hyra.

Viktigt: Använd primer!

Sugande underlag, t.ex. lättbetong, gips, betong och puts, maste tätas med primer innan kakelfixet påfors. Primern säkrar att underlaget inte suger ut vatten ur fixet. Utan primer fäster fixet dåligt.

Ofta är primern – eller förankringsgrunden som den också kallas – färgad, så att du lättare kan se hur långt du har kommit. Färgen försvinner när primern har torkat.

Underlaget ska vara rent och fritt från smuts och damm, och alla sprickor ska vara igenspacklade innan du applicerar primern.

3 METODER: SÅ SÄKERSTÄLLER DU EN JÄMN FOGBREDD
Fugebredde Det är viktigt att fogarna är exakt lika breda, både våg- och lodrätt. Ovana kan med fördel använda små plastkryss som pressas in i fixet och blir sittande. Nackdelen är att de bara kan användas vid räta vinklar och att de kan synas efter fogning.
FugebreddeFugebredde Snöre eller brickor är lite svårare att styra. Å andra sidan kan snörena justeras vid små ojämnheter i plattorna eller underlaget.
Kryss, avståndsbrickor och snöre finns i olika tjocklekar.
STORA PLATTOR PÅ GOLV
Gulvklinker 1. Golvklinker ska läggas helt plant, och det är en utmaning vid större format på plattorna. Lösningen är att dra plattorna i nivå med små plastclips.
Gulvfliser og plastclips2. Clipsen finns i olika modeller, t.ex. dessa, där clipsens botten sticks in under två plattor, varpå en kil pressas in och tvingar de båda plattorna i nivå.
Plastclips til klinkegulv3. De olika clipsen fungerar på ungefär samma sätt. De är inte särskilt billiga, men till ett redan dyrt klinkergolv kan de vara värda den extra kostnaden.
STORA PLATTOR PÅ VÄGG
Vægfliser 1. Börja med den näst nedersta raden. Hitta den lägsta punkten på golvet, mät upp en hel platta + en fogbredd, och rita en vågrät linje för en rad plattor.
Store vægfliser2. De stora väggklinkerna får du i samma nivå genom att hålla ett vattenpass eller en lång rak bräda över en skarv medan du slår försiktigt med en gummiklubba.
Fiksér vægfliser med tape3. Den nedersta raden sätts sist. Skär till längs golvet, applicera fix och tryck upp plattan med rätt fogavstånd. Fixera med gaffatejp över skarven.

TIPS: TANDSPACKEL

Ju större plattor, desto större tänder ska det vara på tandspackeln som du använder till fixet. Du kan se om spackeln är tillrackligt stor genom att lyfta upp första plattan och se om det är fixränder på hela undersidan.

Tandspartel

MÖJLIGHETER: NÄR PLATTAN SKA KAPAS

Nar kakel och klinker ska delas eller skäras till kring olika hinder ska du välja verktyg efter platta och uppgift. Använd kakelskärare till vanliga kakelplattor och våtkap till hårdbrända klinkerplattor.

Fliseskærerog vådskærer

Hål fixar du med hålsåg med diamantklinga, och böjar formas med kakeltång.

Hulsav og flisetang