Præcision til flisearbejdet

PRECISION: När kakelfixet har härdat sitter plattorna orubbligt fast. Så lägg tid på planering och uppmätning. Och justera medan fixet är mjukt.

Viktigt: Använd primer!

Sugande underlag, t.ex. lättbetong, gips, betong och puts, maste tätas med primer innan kakelfixet påfors. Primern säkrar att underlaget inte suger ut vatten ur fixet. Utan primer fäster fixet dåligt.

Ofta är primern – eller förankringsgrunden som den också kallas – färgad, så att du lättare kan se hur långt du har kommit. Färgen försvinner när primern har torkat.

Underlaget ska vara rent och fritt från smuts och damm, och alla sprickor ska vara igenspacklade innan du applicerar primern.

TIPS: TANDSPACKEL

Ju större plattor, desto större tänder ska det vara på tandspackeln som du använder till fixet. Du kan se om spackeln är tillrackligt stor genom att lyfta upp första plattan och se om det är fixränder på hela undersidan.

Tandspartel

MÖJLIGHETER: NÄR PLATTAN SKA KAPAS

Nar kakel och klinker ska delas eller skäras till kring olika hinder ska du välja verktyg efter platta och uppgift. Använd kakelskärare till vanliga kakelplattor och våtkap till hårdbrända klinkerplattor.

Fliseskærerog vådskærer

Hål fixar du med hålsåg med diamantklinga, och böjar formas med kakeltång.

Hulsav og flisetang