Hållbara fogar på gammalt sätt

Även om fogning med bruk är en gammal teknik, så är den absolut inte gammaldags. Tvärtom.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 timme
Pris
100 kronor

Intro

Ibland är gamla och traditionella tekniker och metoder så värdefulla att de bör föras vidare till nästa generation. Ibland ersätts de av modernare tekniker och får istället en plats i historieböckerna. Det har gjorts försök att ersätta bruksfogar runt fönster med moderna material, men de har inte varit särskilt lyckade, främst för att moderna material är för täta. Fogar runt fönster ska visserligen vara täta, men endast på insidan. Den yttre fogen ska vara diffusionsöppen och låta ev. byggfukt försvinna ut, samtidigt som den håller regnvatten ute. Det kan man naturligvis klara med expanderande fogband och en trälist.

LÄS OCKSÅ: Så använder du expanderande fogband!

Men det ser inte alltid så snyggt ut i tegelfasader. Där passar det bäst med en fog gjord på gammalt sätt – nämligen en fog bestående av kalkbruk eller hydrauliskt bruk. Se här hur den görs.

Instruktion

01
Förberedelser 2 Steg

Innan du kan foga ska du se till att utrymmet mellan karmträet och väggen är isolerat. Från insidan av fönstret ska fogen se ut så här: tät akryl- eller gummifog, bottningslist, luftspalt, isolering och fogbruk. Det vanligaste är att isolera med särskilda drevremsor av mineralull. De sticks in i spalten och närmast öppningen packas de lite extra. Det minskar isoleringsförmågan men bruket behöver ett fast underlag.

I stället för drevremsor av mineralull kan du använda byggnadsdrev, som remsorna av tjärat lingarn kallas. Det finns två varianter - färdiga remsor respektive garn som köps per kilo.

1

Peta in isoleringen mellan karmen och väggen. Det går rätt lätt med t.ex. en vinkel eller ett kasserat stämjärn. Packa remsorna hårt närmast utsidan och spara ett utrymme på cirka 3 cm, så att du får plats för drev och fogen av bruk.

2

Fyll på byggnadsdrev (tjärat), tills det återstår en fog på cirka 15 mm. Det är viktigt att drevet packas hårt för bruket kräver ett fast underlag.

02
Fyll på fogbruk 4 Steg

Fogarna runt fönster och dörrar görs av bruk som inte innehåller cement. Det bästa du kan använda är ett hydrauliskt jurakalkbruk, t.ex. KKh 35/65/500. Siffrorna säger oss att det innehåller 35 delar hyrdatkalk (jurakalk), 65 delar hydraulisk kalk och 500 delar fin sand. Blandningen ger ett smidigt bruk som tål rörelser, och rörelser blir det mellan två byggnadsmaterial (karmträ och tegel).

Brukets kornstorlek får gärna vara så liten som möjligt, t.ex. 2 mm, och då kallas bruket 0-2 mm.

Förr i tiden gjorde man bruket starkt genom att ”armera” med nöthår eller tagel. I dag används plastfiber. Det är dock inte nödvändigt med armering.

1

Blanda torrbruket med vatten. Se på förpackningen hur mycket vatten som normalt går åt. Grundregeln är att bruket ska vara så fast att det hänger kvar på fogsleven när du vänder den upp och ner.

2

Tryck in bruket i spalten med fogsleven. Lägg på bruk i två omgångar, så fyll endast till halva djupet till att börja med. Fortsätt hela vägen runt fönstret. TIPS: Innan du eventuellt tar en liten paus, ska du noga ta bort brukstänk.

3

När bruket har satt sig (dvs. det är så hårt att du kan trycka på det utan att det känns mjukt), lägger du på nästa skikt bruk. Fördela bruket med fogsleven och dra och vinkla sleven så att fogen hamnar lite bakom karmens utsida.

4

Torka genast bort bruksrester från både karmen och väggen. Det gör du lättast med en fuktig svamp, som hela tiden ska sköljas ren. Låter du bruket sitta kvar kan det ”bränna” fast på karmträet.

Material

• Kalkhydrauliskt bruk, KKh 35/65/500
• Tjärat byggnadsdrev, lindrev
• Nöthår eller plastfiber
• Mineralull, drevremsor

Specialverktyg
• Smal fogslev
• Omrörare till borrmaskin

Tidsförbrukning

Du bör hinna med 3-4 fönster på en förmiddag.

Pris

Cirka 100 kr per fönster.

Svårighetsgrad

Du måste säkert öva dig för att få bruket att sitta fast på fogsleven, men sedan är resten av arbetet lätt.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Fogar