Fönsterfog

Tränger vatten in i sprickan kan det medföra röta i fönstrets karm.

Bruksfogar kring fönster är inte en dålig lösning, men de måste vara helt korrekt gjorda, och det är de ofta inte. Dåligt utförda fogar spricker eftersom de inte är elastiska. De tappar greppet om fönstrets träkarm eller om teglet när träet utvidgar sig och drar ihop sig, efter temperatur och väder.

Låter du en sådan fog vara för länge, tränger vatten in i sprickan. Vattnet kan leda till röta i fönstrets träkonstruktion, och när vattnet fryser till is på vintern utvidgar det sig och gör sprickan ännu större.

Den lättaste och säkraste lösningen är att avlägsna fogen och ersätta den med fogband. Fogband är ett vattentätt elastiskt band, som samtidigt andas (diffusionsöppet). Det betyder att den fukt som vill ta sig in mellan fogen och träets karm, istället förångas.

Därför går det galet

  • Fogen var för styv. Den saknade den elasticitet som krävs för en fog som sitter mellan två material – i detta fall tegel och trä. De små rörelserna i träkarmen har fått fogen att spricka. Murbruket skulle ha blandats med tagel – nöthår som blandas i murbruket för att göra det mer elastiskt. Denna metod har använts i århundraden.

  • Vatten har förvärrat skadan. Under vintern fryser vatten till is. Is tar mer plats än vatten, och därför utvidgas sprickan när vattnet fryser.