Byt ut bruksfogen runt fönstret

En sprucken bruksfog runt ett fönster är ett gissel för fönstrets träkarm. Med en mer modern lösning, nämligen ett fogband, åtgärdas skadorna snabbt.

Fönsterfog

Tränger vatten in i sprickan kan det medföra röta i fönstrets karm.

Intro

Bruksfogar kring fönster är inte en dålig lösning, men de måste vara helt korrekt gjorda, och det är de ofta inte. Dåligt utförda fogar spricker eftersom de inte är elastiska. De tappar greppet om fönstrets träkarm eller om teglet när träet utvidgar sig och drar ihop sig, efter temperatur och väder.

Låter du en sådan fog vara för länge, tränger vatten in i sprickan. Vattnet kan leda till röta i fönstrets träkonstruktion, och när vattnet fryser till is på vintern utvidgar det sig och gör sprickan ännu större.

Den lättaste och säkraste lösningen är att avlägsna fogen och ersätta den med fogband. Fogband är ett vattentätt elastiskt band, som samtidigt andas (diffusionsöppet). Det betyder att den fukt som vill ta sig in mellan fogen och träets karm, istället förångas.

LÄS OCKSÅ: Så använder du expanderande fogband!

DETTA BEHÖVER DU

När du ska byta ut en bruksfog till ett fogband, behöver du fogband och en del verktyg.

  • HAMMARE
  • STÄMJÄRN
  • BORSTE

Instruktion

1

Ta bort det gamla murbruket. Det görs lättast med ett gammalt stämjärn. Rensa kanterna noga. Det är lätt gjort på träramen, men lite svårare mot teglet.

2

Stoppa in mineralull mellan vägg och karm. Ibland saknas isolering, och då ska det sättas dit. Kom dock ihåg att det måste finnas plats kvar för fogbandet.

3

Borsta eller dammsug noga. Karmsidan ska vara helt fri från rester av murbruket. Finns damm kvar på karmen, fäster fog- bandet inte ordentligt.

4

Sätt fogbandet på plats. Skyddspappret på baksidan dras av, i takt med att fogbandet trycks fast på karmen. Placera fogbandet minst 3 mm längre in än karmens framkant.

5

Tryck fast fogbandet mot karmen med stämjärnet eller en spackel. Du kan inte göra det endast med fingrarna. Efter en halvtimme till en timme har fogbandet expanderat och fyllt ut hela mellanrummet.

6

Nu har fogbandet fått springan tät, men samtidigt tillåter den fukt att ta sig ut.

Video

TIPS: Frys det expanderande fogbandet

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fogar