Lägg linoleum på rulle

Vi brukar säga att du inte kan lägga linoleum själv. Det beror på att skarvarna ska svetsas samman, vilket kräver dyra specialverktyg. Men du kan enkelt lägga ett helt stycke linoleum i mindre rum som hall eller kök. Rummet bör bara vara smalare än de två meter som den typiska linoleumrullen är.

Förberedelser

Innan du lägger linoleum är det viktigt att underlaget är helt jämnt. Därför ska eventuella fogar och ojämheter fogas upp, och hela golvytan spacklas. Mellan varje lager av spackelmassa och underlag stryks primer på för att säkerställa att de olika skikten fäster ordentligt vid varandra.

1. Fogarna penslas med primer innan de fylls med en snabbtorkande golvspackelmassa. Det görs för att säkerställa att spackelmassan fäster ordentligt på den gamla fogen.

2. Hela golvytan primas när de spacklade fogarna är helt torra. Primern ser till att den självutjämnande golvspackelmassan fäster ordentligt på de glatta klinker-plattorna.

3. Den självutjämnande golvspackelmassan fördelas jämnt över golvet efter att den blandats enl. anvisning. På relativt små ytor, som här, kan du enkelt använda en stor spackelspade eller liknande.

Anpassning

Var noga med hur du mäter när linoliumet ska skäras till. Var särskilt uppmärksam på rummets kanter och hörn. Även om det ser ut att vara 90 grader är det inte säkert att det är det.

Längs med väggen ska golvfoder sättas upp, så det måste finnas lite luft. Det är en fördel när golvet ska skäras till. Se till att inte skära av för mycket. Hellre en millimeter för mycket, än en för lite. Du kan alltid korrigera det i efterhand.

1. Rulla ut linoleumgolvet med undersidan upp. På det sättet kan du dra så många markeringar på golvet som du behöver, utan att du gör någon skada. Se till att ha gott om plats att arbeta på.

2. Börja med att rita ut rummets yttermått på linoleumet. Därefter skär du ut för dörröppningar, skåp och liknande.

3. Skär till linoleumbiten efter dina markeringar med en matt- eller linoleumkniv. Vänta med att skära ut de exakta måtten för dörrar och andra ojämnheter, tills senare när linoleumet läggs på plats.

LÄS OCKSÅ: Linoleum klickgolv

Golvläggning

Innan golvet limmas fast, kontrollera att linoliumstycket passar perfekt. Om inte, gör de sista småjusteringarna på plats med en mattkniv. Det gäller speciellt vid dörröppningar, rör och liknande hinder.

När du ska limma är det en bra idé att börja där golvet måste passa perfekt. I vårt fall är det dörröppningen.

1. De sista ojämnheterna avlägsnas med en betonghyvel eller en kapskiva på vinkelslipen när golvmassan har torkat. Ytan får nämligen lätt bubblor och ojämnheter som behöver jämnas av. Dammsug golvet.

2. Lägg ut golvstycket på golvet för att se så det passar perfekt. Om inte, gör de sista småjusteringarna på plats med en mattkniv.

3. Rulla ut halva golvet från golvets mitt, och stryk ut lim på golvet med en tandad spackelspade. Därefter rullas linoleumet tillbaka över den limmade ytan och pressas på plats. Upprepa på den andra halvan.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Linoleumgolv