Byggbeskrivningar
Lätt
Svår
Linoleum

Förberedelser

Innan du lägger linoleum är det viktigt att underlaget är helt jämnt. Därför ska eventuella fogar och ojämheter fogas upp, och hela golvytan spacklas. Mellan varje lager av spackelmassa och underlag stryks primer på för att säkerställa att de olika skikten fäster ordentligt vid varandra.

Anpassning

Var noga med hur du mäter när linoliumet ska skäras till. Var särskilt uppmärksam på rummets kanter och hörn. Även om det ser ut att vara 90 grader är det inte säkert att det är det.

Längs med väggen ska golvfoder sättas upp, så det måste finnas lite luft. Det är en fördel när golvet ska skäras till. Se till att inte skära av för mycket. Hellre en millimeter för mycket, än en för lite. Du kan alltid korrigera det i efterhand.

LÄS OCKSÅ: Linoleum klickgolv

Golvläggning

Innan golvet limmas fast, kontrollera att linoliumstycket passar perfekt. Om inte, gör de sista småjusteringarna på plats med en mattkniv. Det gäller speciellt vid dörröppningar, rör och liknande hinder.

När du ska limma är det en bra idé att börja där golvet måste passa perfekt. I vårt fall är det dörröppningen.