Så lagar du ruttet trä

När mindre rötangrepp upptäcks på ett i övrigt friskt trä kan det ofta räddas. Lösningen är att ta bort det angripna träet och ersätta det med friskt trä. Reparationsbiten kallas på fackspråk för en ilusningsbit. När den är på plats, och dörren eller fönstret har slipats och målats, är reparationen så gott som osynlig.

Laga ruttet trä

EKONOMISKT: Med en bit reparationsträ kan man ofta rädda dörren eller fönstret från att bytas ut.

Laga ruttet trä

Med en ilusningsbit kan man ofta få bort mindre rötangrepp, och på så sätt slipper du att byta ut hela dörren eller fönstret. Här visar vi dig, steg för steg, hur du:

  • Tar bort ruttet trä
  • Ersätter det ruttna träet
  • Ersätter med friskt trä
  • Slipar och målar


Hitta det ruttna träet

1. Stick in spetsen på en skruvmejsel i träet där du misstänker att det är ruttet. Är det mjukt, är träet angripet. Fortsätt tills du känner hårt/frisk trä.

2. Märk ut det angripna området plus ett par millimeter in på det friska träet. Använd listen som ska monteras som mall – på så sätt får hålet rätt mått.

Ta bort det angripna träet

1. Det angripna träet skärs bort med ett multiverktyg. Skär på den sidan som är riktad ut mot det angripna träet och se till att inte skära för djupt.

2. Fortsätt runt från båda sidorna och skär rent ändarna på det område som ska tas bort. På så vis bildas ett regelbundet hål med rena linjer.

3. Hugg hålet helt rent med ett vasst stämjärn så att det bildas en plan limyta. Påför till sist grundningsolja med fungicider på det blottlagda träet.

Ersätt med friskt trä

1. Leta upp en list som är en aning tjockare än reparationsstället och skär till den på längden. Var noggrann med uppritningen. Använd vinkeln flitigt och såga exakt i strecken.

2. Använd rikligt med trälim (avsett för utomhusbruk) när ilusningsbiten ska limmas fast. Det är viktigt att skarven är helt tät och rikligt med lim tätar alla småsprickor.

3. Ilusningsbiten – som här är den lodräta delen – skruvas på plats. Det är en stor fördel om man förborrar och försänker skruvhuvudet så att man inte riskerar att den smala listen flisar sig.

4. Vid den här reparationen ska både den lodräta och den vågräta delen av fönstret repareras. Det bästa sättet att göra det på är om man gör en fingerskrav, så som visas här.

Slipa och måla

1. När limmet har torkat slipas listerna ner till en plan nivå med resten av fönsterträet. Med en trekantsslip, eller som här ett multiverktyg med slipplatta, kan man komma åt.

2. Småsprickor spacklas med en spackelmassa för utomhusbruk. Till sist grundas och målas träet så att reparationen skyddas.

Smart genväg med kemiskt trä

1. Ta bort allt rötskadat trä så att trämassan får bra fäste på fast trä. Det gör inget om det blir ojämnt där massan ska läggas på. Låt skruvar och beslag sitta kvar. Rötskadat trä ”smittar” inte och är resten av träet torrt förvärras inte skadan.

2. Skapa en "gjutform" som håller lagningsmassan på plats medan den härdar. Gnid två trälister med stearin så att massan inte fäster på dem och skruva sedan fast dem längs bågens kanter.

3. Skruva fast flera korta skruvar i det torra och oskadade träet så att massan får flera fästpunkter. Skruvarna ska dras ner minst 3 mm under bågens kanter. Kläm in ett par långa skruvar som armering i hörnet.

4. Spackla igen skadan med massan när du har maskerat glasningslisterna med tejp och när du har blandat massan enligt anvisningarna på förpackningen. Pressa fast massan och spackla i två omgångar.

5. Den härdade massan slipas. Härdningen tar endast en kvart och därefter slipas massan slät och plant med kanterna på bågen. Grovslipa med korn 60 och finslipa med korn 150. Avsluta arbetet med att måla bågen.

TIPS: Använd ett multiverktyg

Det går bra att ta bort det ruttna träet med ett stämjärn. Arbetet blir mycket enklare med ett multiverktyg med en sänksågsklinga. Det lilla vibrerande sågbladet äter sig exakt ned i träet. Bladet kan vinklas på olika sätt på maskinen så att man kommer åt i alla svåråtkomliga vrår.

LÄS OCKSÅ: Bli expert på multiverktyget på 5 minuter

Tips: Multiverktyg

Med ett multiverktyg tas det ruttna träet bort lätt.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fönster och dörrar