Så gör du en bladfog av trä

En bladfog av två trästycken är ett av de starkaste sätten att sammanfoga trä, och bladfogen kan varieras i det oändliga. Vi visar hur du gör.

Så gör du en bladfog av trä

STYRKA: Vid en bladfog sågas halva delen av de två trästyckena bort. Därmed fördubblas limytan, och det gör fogen superstark.

En bladfog kan användas på alla de ställen där två trästycken korsar varandra. Och det spelar ingen roll om det handlar om smått virke till staketet runt uteplatsen eller kraftigt virke till redskapsboden. Fogen är inte enbart snyggt snickeriarbete. De stora limytorna gör den betydligt starkare jämfört med om två trästycken enbart skulle skruvas ihop eller sättas ihop med diverse beslag.

LÄS OCKSÅ: Träsvarv – tränördens bästa leksak

Uppmätning och markering

Det viktigaste att tänka på när man ska göra en bladfog av trä är att vara väldigt noggrann med både uppmätning och markering av de platser där du ska göra snitten i träet. När du gör en bladfog är det mycket viktigt att träet inte kan röra sig i själva fogen, då det försvagar bladfogen. Därför är det viktigt att du får mätt upp ordentligt, så att du på den viset kan vara säker på att de båda trästyckena passar perfekt ihop.

Redaktionen rekommenderar: Snygga träfogar utan beslag

1. Till vinkelräta bladfogar är första steget att rita upp med en vinkel. Använd en smal penna och rita upp på en av de breda sidorna till att börja med.

2. Nästa steg är att markera bredden på den korsande listen. Håll vinkeln på det streck som just drogs, lägg den korsande listen mot vinklen och dra ett streck längs listen.

3. Med hjälp av vinkeln överförs linjerna till ämnets smala sidor, och till sist markeras djupet på sågsnittet ut. Det ska vara exakt hälften av ämnets tjocklek.

Varianter av bladfogen

På dessa sidor visas den vanligaste typen av bladfog – nämligen den där två trästycken av samma dimension korsar varandra i en rät vinkel, och där båda styckena försänks helt i nivå med varandra.

Men fogen kan ha många andra vinklar än de traditionella 90 graderna. Och fogen kan placeras både en bit in på träet eller ända ut i hörnet. Bladfogen kan även användas när två virkesdelar ska förlängas, ex. de liggande delarna av en pergola. Det finns också varianter där två korsande delar inte försänks helt i samma nivå.

På bilden här under kan du se exempel på olika varianter av bladfogen.

Varianter av bladfogen

Oftast förekommer en bladfog där två trästycken korsar varandra i en rät vinkel. Men så behöver det inte vara om man är noggrann med att mäta ut sin bladfog. Då finns inga hinder för att krysset kan ha andra vinklar än 90 grader.

UTSÅGNING OCH FOGNING

1. En kapsåg är enkel att arbeta med när du ska såga snitten för att kunna stämma ut. Ställ först in djupstoppet till en aning mindre än ämnets halva dimension.

2. Såga några snitt i änden av två spillbitar. De ska vara av samma träslag som används till fogen. Passar delarna så att ovansida och undersida harmonerar, är djupstoppet rätt inställt.

3. En rad parallella snitt sågas tätt bredvid varandra hela vägen innanför markeringen. Se till att inte pressa ner sågen hårt – då riskerar man att snittdjupet inte blir jämnt överallt.

4. Spänn fast ämnet så att det ligger helt stilla. Stäm därefter ut jacket (bladet) med ett ganska så brett stämjärn. Ta bort lite åt gången, tills endast en liten del av tapparna går att ana.

5. Till finputsning vänds stämjärnet med den flata sidan nedåt. Lägg det mot botten, och pressa järnet försiktigt fram. Se till att stämjärnet är vasst, och avlägsna tunna, fina spån åt gången.

6. Fogen ska glida ihop tätt och får inte kunna röra sig. Om den är för tight justeras den försiktigt med stämjärnet. När allt passar limmas fogen på alla sidor och sammanfogas.

Alternativa verktyg

De små parallella snitten görs lättast och bäst med en kapsåg eller en bordscirkelsåg.

Men en vanlig handcirkelsåg duger också. Det går även att göra snitten med en fintandad handsåg, men det kräver stor noggrannhet för att få ett exakt djup.

Lite enklare är det om det handlar om en hörnbladfog, som endast kräver två snitt med handsågen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Snickare