Så gör du en bladfog av trä

STYRKA: Vid en bladfog sågas halva delen av de två trästyckena bort. Därmed fördubblas limytan, och det gör fogen superstark.

En bladfog kan användas på alla de ställen där två trästycken korsar varandra. Och det spelar ingen roll om det handlar om smått virke till staketet runt uteplatsen eller kraftigt virke till redskapsboden. Fogen är inte enbart snyggt snickeriarbete. De stora limytorna gör den betydligt starkare jämfört med om två trästycken enbart skulle skruvas ihop eller sättas ihop med diverse beslag.

LÄS OCKSÅ: Träsvarv – tränördens bästa leksak

Uppmätning och markering

Det viktigaste att tänka på när man ska göra en bladfog av trä är att vara väldigt noggrann med både uppmätning och markering av de platser där du ska göra snitten i träet. När du gör en bladfog är det mycket viktigt att träet inte kan röra sig i själva fogen, då det försvagar bladfogen. Därför är det viktigt att du får mätt upp ordentligt, så att du på den viset kan vara säker på att de båda trästyckena passar perfekt ihop.

Redaktionen rekommenderar: Snygga träfogar utan beslag

Varianter av bladfogen

På dessa sidor visas den vanligaste typen av bladfog – nämligen den där två trästycken av samma dimension korsar varandra i en rät vinkel, och där båda styckena försänks helt i nivå med varandra.

Men fogen kan ha många andra vinklar än de traditionella 90 graderna. Och fogen kan placeras både en bit in på träet eller ända ut i hörnet. Bladfogen kan även användas när två virkesdelar ska förlängas, ex. de liggande delarna av en pergola. Det finns också varianter där två korsande delar inte försänks helt i samma nivå.

På bilden här under kan du se exempel på olika varianter av bladfogen.

Varianter av bladfogen

Oftast förekommer en bladfog där två trästycken korsar varandra i en rät vinkel. Men så behöver det inte vara om man är noggrann med att mäta ut sin bladfog. Då finns inga hinder för att krysset kan ha andra vinklar än 90 grader.