Med flera utrymmen vid bredvid varandra får du mycket mer dagsljus i rummet.

Med flera utrymmen vid bredvid varandra får du mycket mer dagsljus i rummet.

Även om du har en råvind i vägen mellan tak och boyta kan du leda dagsljuset från ett takfönster rakt igenom. Detta kräver att du öppnar upp hela vägen, något som kan göras på olika sätt.

Den enklaste sättet är att skapa ett ljusschakt mellan två takstolar och leda ljuset från ett vanligt takfönster genom vinden, så som visas här. Du gör minimal åverkan på konstruktionen, schaktet ska bara förhindra att varm och fuktig luft tränger ut i konstruktionen.

Vill du ha ännu mer ljus?

Vill du ha mer ljus än så, krävs inte mycket mer arbete. Du kan sätta upp två fönster bredvid varandra med en bjälke emellan och få in mycket mer ljus, och lägga ner i prinip samma arbete. Vill du ha en riktig ljusfest kan du överväga att öppna upp en större del av vinden. Men du bör alltid rådgöra med ingenjör innan du flyttar en eller flera takstolar.

Det lättaste sättet att leda dagsljus genom vinden är en ljustunnel, men den hjälper bara i mindre rum.

Ladda ned hela artikeln och se vår steg-för-steg-beskrivning till:

  1. Ljusschakt i ett fack
  2. Ljusschakt i två fack
  3. Öppna upp hela vägen
  4. Ljustunnel