Så här gör du perfekta fönstersmygar

Med notlister, MDF-skivor och rätt verktyg kan du göra dina egna, snygga fönstersmygar från grunden. Följ med och se när hantverkaren visar hur du ska göra.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
1.500 kronor

Intro

Det finns knappast något vackrare än ett fönsterparti där fönsterbräda, fönstersmyg och foder nästan smälter ihop med den rätta högglansfärgen. Dessvärre tror många att det krävs professionella hantverkare för att uppnå ett perfekt resultat. Vi visar dig därför hur du med rätt verktyg kan göra ett snyggt fönsterparti med snörraka smygar och snygga snickeridetaljer. Det enda du ska använda är MDF-skivor och några notlister av furu.

Instruktion

01
Fönsterbräda 6 Steg

Innan vi sätter i gång med fönstersmygarna måste vi få fönsterbrädan att ligga rätt. Vi sågar till den, klossar upp den och ser till att den är helt i våg. Vi fräser en fördjupning i fönsterbrädan så att det bildas en fjäder som senare kan tryckas in i noten på undersidan av fönsterramen.

Eftersom vi gör fönstersmygar i en ny tillbyggnad sätter vi också ångspärr. Kom ihåg att alltid kolla om det aktuella rummet ska förses med ångspärr, så att du senare inte får problem med fukt och i värsta fall fuktskador.

1

Fräs en fördjupning i ena änden av fönsterbrädan så att det bildas en fjäder. Den ska passa i fönstrets not och ska helst sitta fast ordentligt. Det enklaste är att använda en fast monterad handöverfräs.

2

Såga till fönsterbrädan så att den passar på bredden och djupet. Kom dock ihåg att den främsta delen ska vara 15-20 cm bredare än själva fönsterhålet åt båda hållen, så att foderna har något att “stå” på.

3

Montera ångspärren med folielim så det inte kan tränga ut fuktig luft från huset i väggarna. Det kan nämligen bildas fukt, röta och mögelsvamp på sikt.

4

Lägg fönsterbrädan på plats. Kolla så att fjädern passar i fönstrets not och att skivans framkant sluter helt tätt mot väggen.

5

Klossa upp fönsterbrädan med ett par klossar eller kilar av trä eller plast. När du vet hur många du behöver för att brädan ska vara i våg, kan du ge dem en klick fogmassa så att de ligger still.

6

Kolla ännu en gång att fönsterbrädan är helt i våg. Det skulle vara förargligt att inte kunna lägga en apelsin i fönsterkarmen utan att sedan behöva plocka upp den från golvet.

02
Notlister och fönstersmygar 6 Steg

Vi låter de lodräta notlisterna vila på fönsterbrädan, markerar och sågar dem i en vinkel på 45 grader högst upp, så att de tillsammans med den vågräta notlisten överst bildar en extra “ram” utanpå fönsterramen. Listernas funktion är att hålla och stötta smygarna. När de har sågats till och sitter som de ska, skjuter vi fast foderna i smygarna och väggen med en spikpistol.

1

Skjut fast notlisterna med en spikpistol. Det är viktigt att listerna fluktar med fönstret och inte med väggen, eftersom väggen sällan är 100 procent rak.

2

Notlisterna ska sågas snett Notlisterna ska sågas snett så att den översta, vågräta smygen kommer att vila på de lodräta smygarna.

3

Sätt smygarna på plats efter att du har monterat notlis-terna. Är de svåra att trycka på plats, beror det ofta på att det finns lite för mycket färg på smygen eller notlisten.

4

Kolla att det är ett par cm mellan smygen och väggen och placera därefter fodret för att se hur det hela ser ut. Därefter sågas alla foder till så att de passar.

5

Skjut fast foderna med en spikpistol. Dyckert som är 32 mm långa blir lagom. Skjut omväxlande på höger och vänster sida, så att den fäster i både smygen och själva väggen.

6

När du har monterat alla foder När du har monterat alla foder kan du se hur det inte går att rubba smygarna ur sitt läge. Att de både sitter i notlisten och foderna gör att de sitter helt fast.

03
Kantlist och dekorlist 5 Steg

Genom att sätta en 3,5 cm bred kantlist på fönsterbrädans framsida kommer den att se betydligt tjockare och mer massiv ut än sina ursprungliga 19 mm. Det påverkar inte styrkan eller konstruktionen, men ger ett solitt och harmoniskt intryck.

Vi monterar dessutom en dekorlist under fönsterbrädan. Till sist slipar vi ner kantlisten, så att den kommer perfekt i höjd med fönsterbrädan.

1

Skjut fast dekorlisten med spikpistolen sedan du har satt ett par strängar med fogmassa på baksidan. Var redo med en våt trasa om fogmassan skulle tryckas ut på väggen.

2

Såga en 3,5 cm bred list och håll upp den mot fönsterbrädan. Den ska vara 1-2 mm högre än fönsterbrädan så att den kan slipas jämn med brädan.

3

Sätt lite trälim på kantlisten och skjut därefter fast den på fönsterbrädan. Det kan vara en fördel att ha tillgång till en extra uppsättning händer, så att listen hamnar rätt.

4

Skjut fast kantlisten i fönsterbrädan. Se till att skjuta i listens övre halva, så att du träffar den bakomliggande fönsterbrädan.

5

Slipa kantlisten jämn med fönsterbrädan med korn 80 och dra ut ett ganska tunt lager spackel över skarven innan du slipar med korn 120. Då kommer kantlist och fönsterbräda att “flyta” ihop perfekt.

Material

 • Notlist, 21 x 21 x 2.400 mm (med 12-mm-not)
 • MDF-skiva, 19 x 1.220 x 1.440 mm
 • MDF-skiva, 12 x 1.220 x 1.440 mm
 • Ångspärr Folielim
 • Fogmassa Maskeringstejp
 • Snickerifärg, glans 80

Specialverktyg

 • Bordscirkelsåg Kap-/gersåg
 • Handöverfräs Multiverktyg
 • Excenterslip

Tidsförbrukning

Cirka en arbetsdag, förutom målning, per fönstersektion.

Pris

Ca 1.500 kronor per fönster. Gör du fler blir det billigare, eftersom rester från MDF-skivorna kan återanvändas.

Svårighetsgrad

Är du noggrann vid mätningen kan du uppnå ett riktigt snyggt resultat utan att vara född snickare.

Ritning

Video

VERKTYG: Så här använder du bordscirkelsågen

I den här videon lär du dig hur du arbetar med sågen. Sågbordet och de många olika inställningarna ger möjlighet att såga långa, exakta snitt – både raka och i vinkel och med olika djup och bredd – så att du kan klyva paneler och brädor på längden, göra spår i brädor, kapa till mindre skivor exakt och mycket mer.

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Fönster