Sätt skjutdörren utanpå väggen

I små rum har det stor effekt om du ersätter den vanliga dörren med en skjutdörr. Här kan du se hur du monterar dörren i en skena utanpå väggen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag
Pris
2.200 kronor

Intro

Det är praktiskt med dörrar, för du kan sätta saker och ting bakom dem. Men nackdelen är att de stjäl stor yta för att kunna öppnas och stängas. De spärrar gångytor, slår emot möbler och blåser igen med en smäll när det är tvärdrag. Den enkla lösningen är att hålla dörren stängd, eller rent av lyfta av den och ställa den i källaren.

Om du i stället ersätter dörren med en skjutdörr, har du fortfarande möjlighet att stänga så du slipper kyla och drag – utan att det inkräktar på golvytan. Skjutdörren tar endast lite plats längs väggen, där den ska skjutas in. Kan du kantera en handöverfräs, klarar du förvandingen för cirka 2200 kr inklusive ny dörr, skjutdörrsbeslag och övrigt material. En färdig sats kostar minst dubbelt så mycket, och enormt mycket mera om du får en snickare att sätta den på plats.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om skjutdörrar

Instruktion

01
Karmen förenklas 5 Steg

När du gör om den gamla dörren till en ny skjutdörr, sitter gångjärn och skut-bleck kvar i karmen som störande och onödiga delar. Falsen i karmen, som dörren stängdes mot, har heller ingen funktion för en skjutdörr.

Det bästa - och snyggaste - är att du tar bort beslagen och att du dessutom trollar bort falsen. Ska det finnas en fals, ska den sitta mitt på karmen, så att skjutdörren kan glida in i den. Du behöver ett par lister i lagom dimension för falsen, och när du har spacklat och målat, kan man inte se några spår efter vare sig beslag eller fals. Du kan ev. ta bort karmen helt, men det är ett stort arbete som inte alltid lönar sig.

1

Först ska gångjärnen tas bort. Lossa alla skruvar och knacka loss gångjärnen. Slå på en kloss. TIPS: Har skruvarna fyllts med färg, slår du med hammaren på skruvmejseln när den sitter i spåret.

2

På motsatta sian av karmen ska låsblecket bort. Även nu måste du nog skrapa rent i skruvspåren innan skruvarna kan lossas. Bryt loss slutblecket med hjälp av skruvmejseln.

3

Falsen fylls igen med en list. Välj en dimension som passar så bra som möjligt. Den får inte vara för liten, för det är bättre att slipa och hyvla ner den. Listen limmas och spikas på var 20 cm på nyslipad yta, så att limmet fäster.

4

Listen slipas ner plant med karmen, när limmet har torkat. Det tar några timmar beroende på vilket lim du har använt. Arbetet går snabbt med bandslip men det går lika bra med excenterslip eller planslip.

5

Spackla alla skarvar och spikhål. Slipa när spackelmassan har härdat. Därefter kan du måla karmen och foderlisten ett par gånger med fin mellanslipning. Nu är karmen klar och skjutdörren kan hängas på plats.

02
Dörren görs klar 5 Steg

Dörren, eller rättare sagt dörrbladet, ska nu göras i ordning för att hängas på plats. Dörrbladet levereras utan beslag, låskista, nyckelskylt eller gångjärn.

Vi ska ha något att hålla i när dörren öppnas och stängs, och här duger inte vanliga dörrhandtag för de tar emot när dörren öppnas. Vi använder i ställer infällshandtag, som finns i flera varianter. De fälls in i dörrbladet.

Under bottnen fräser vi ett spår om golvbeslaget (G) ska glida i och upptill fäster vi de fasta delarna (beslagen) av rullarna. Skjutdörrar väger mindre än andra innerdörrar. Standardbredder är 72,5, 82,5 och 92,5 cm men de kan beställas i andra mått.

1

Vi ska göra plats för infällshandtag (H) i dörrbladet. För att kunna markera och styra borren på den släta ytan fäster vi först tejp på dörren. Hålet ska sågas från båda sidor av dörrbladet med hålsåg, som ska passa i storlek till beslaget.

2

Med sticksåg tas biten mellan hålen bort. Här används fintandat sågblad och ingen pendling, för annars finns risk att sågspåret trasas sönder eller att faneret rent av spricker.

3

Infällshandtagen (H) fästs på båda sidor. Det är bäst att förborra för skruvarna som håller fast handtagen. VIKTIGT! Placera infällshandtagen så långt från kanten att du inte klämmer fingrarna när du stänger dörren.

4

Under dörrbladet fräses ett spår för golvbeslaget (G). Om du placerar spåret 10 mm från den sida som är närmast väggen, ser du inte golvbeslaget lika lätt. Spåret behöver inte centreras.

5

Beslagen (E) till rullarna (C) monteras på ovansidan av dörrbladet närmast väggen, och de skruvas fast. Förborra så att träet inte spricker. Borren ska vara lika tjock som stammen i skruven. Då griper gängorna tag i träet.

03
Dörren hängs upp 5 Steg

Dörrblad för skjutdörrar är ofta 204 cm höga, och det räcker utmärkt. Dörren ska ju bara vara tillräckligt hög för att täcka dörröppningen, och det gör inget att den är lite högre än öppningen.

Dörren ska hänga i en cirka 2 m lång skena, som de små rullarna sticks in i.. För att ha något att fästa skenan på och för att få ut den en bit från väggen, så att dörren inte skaver mot karm och dörrfoder när den öppnas och stängs, fäster vi en bräda ovanför dörrfodret.

När dörren har hängts upp och justerats in döljer vi både skena och bräda med ett par lister, som spacklas och sedan målas.

Nu kan vi stänga till mot gången och slippa drag.

1

Brädan (A) målas och skruvas fast på väggen, där den vågräta foderlisten satt och så att den vilar på de avsågade foderlisterna. Brädan skruvas fast i både karmen och väggen. I tegel- och betongväggar måste man använda pluggar.

2

Skjutdörrsskenan (B) skruvas fast på brädan på var 30:e cm. För att komma åt skruven måste du först borra hål genom båda sidor med 5 mm borr. Därefter utvidgar du hålet på utsidan med 10 mm borr, som också försänker det inre hålet.

3

Skjut nu in rullen (C) i skenan, och haka fast beslaget på skruven under rullen. Justera skruvarna i de två beslagen så att dörren hänger vågrätt och lodrätt och med lite luft till golvet.

4

Golvbeslaget (G) skruvas fast på golvet. Det placeras vid karmen på den sida dörren hänger när den är öppen. När dörren stängs sitter den fortfarande fast i golvbeslaget. Fäst också de två stoppklossarna (F) i skenan.

5

Täcklisterna sätts ihop. Fäst fronten (L) med lim och dyckert på toppbrädan (J) och sätt på gavlarna (K). Grundmåla, spackla och färdigmåla.

Material

• 1 bräda (A), hyvlad furu, 22 x 70 mm
• 1 toppbräda (J) och två gavlar (K), hyvlad furu, 15 x 80 mm
• 1 front (L), hyvlad furu, 15 x 120 mm
• 1 dörrblad (D)
• 1 sats Rollock 960 med skjutdörrsskena (B), 2 rullvagnar (C) med beslag (E), stoppkloss (F) och golvbeslag (G)
• Lister till falsen, t.ex. 12 x 33 mm
• 2 infällshandtag (H)

Dessutom:
• 35 x 1,6 mm dyckert
• 4,5 x 30 mm och 5 x 60 mm skruvar
• Ev. 8 mm pluggar för tegelvägg
• Trälim
• Snickarspackel och färg

Tidsförbrukning

1 arbetsdag.

Pris

Ungefär 2200 kr.

Svårighetsgrad

Om du har koll på din handöverfräs och sticksåg så går arbetet rätt lätt.

Ritning

Dörren hänger i skenor

Det är lätt att sätta fast skjutdörrsbeslagen.

Brädan (A) skruvas fast på väggen så att den hamnar precis ovanför foderlisten. På brädan fästs skjutdörrsskenan (B). Två rullar (C) ska bära dörrbladet (D) medan de rullar fram och tillbaka i skenan. Rullarnas fasta beslag (E) skruvas först fast ovanpå dörrbladet. Därefter trycks skruven in i öppningen på beslaget, höjden justeras med skruven och till sist låses den fast med en mutter.

I båda ändar av skenan sätts dörrstopp (F) som hindrar rullarna från att lämna skjutdörrsskenan.

Dörren hänger i skenor

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skjutdörrar