Lätt
Svår

Det är praktiskt med dörrar, för du kan sätta saker och ting bakom dem. Men nackdelen är att de stjäl stor yta för att kunna öppnas och stängas. De spärrar gångytor, slår emot möbler och blåser igen med en smäll när det är tvärdrag. Den enkla lösningen är att hålla dörren stängd, eller rent av lyfta av den och ställa den i källaren.

Om du i stället ersätter dörren med en skjutdörr, har du fortfarande möjlighet att stänga så du slipper kyla och drag – utan att det inkräktar på golvytan. Skjutdörren tar endast lite plats längs väggen, där den ska skjutas in. Kan du kantera en handöverfräs, klarar du förvandingen för cirka 2200 kr inklusive ny dörr, skjutdörrsbeslag och övrigt material. En färdig sats kostar minst dubbelt så mycket, och enormt mycket mera om du får en snickare att sätta den på plats.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om skjutdörrar