Lätt
Svår

När du ska regla upp för en vägg som ska innehålla en dörr, dyker följande frågor upp: Åt vilket håll ska dörren öppnas? Kommer den att då stjäla dyrbart golvutrymme? Ska den hellre öppnas åt andra hållet?

Om du i stället väljer en skjutörr slipper du fundera på sådant, för då försvinner dörren i stället in i väggen när den öppnas.