Hemmagjord skjutdörr byggs in i väggen

Med en väggstomme av trä, ett dörrblad utan beslag och en uppsättning skjutdörrsbeslag kan du bygga in skjutdörren i innerväggen. Lite enklare och billigare än med färdiga skjutdörrsdelar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
5 dage
Pris
7000 kronor

Intro

När du ska regla upp för en vägg som ska innehålla en dörr, dyker följande frågor upp: Åt vilket håll ska dörren öppnas? Kommer den att då stjäla dyrbart golvutrymme? Ska den hellre öppnas åt andra hållet?

Om du i stället väljer en skjutdörr slipper du fundera på sådant, för då försvinner dörren i stället in i väggen när den öppnas.

Det finns färdiga skjutdörrssektioner som du kan bygga in i en vägg som reglats upp av stålreglar, men de kräver en del hantverkskunnande så därför väljer vi en annan, enklare lösning. Vi föreslår i stället att du bygger upp en ihålig dubbel vägg av träreglar.

Då kan du montera skjutdörren i utrymmet mellan väggarna och det är en billigare lösning och dessutom i regel betydligt enklare.

Nackdelen är att väggen blir tjockare och med dubbla gipsskivor på bägge sidor blir väggen 20 cm tjock, men dörren stjäl ingen golvyta.

Välj så raka reglar som möjligt till stommen för det underlättar arbetet en hel del.

Instruktion

01
Regelstommar 7 Steg

Mellanväggen byggs upp av två reglade väggar och utrymmet mellan dem används till skjutdörren. Till att börja med bygger vi endast den ena av de två väggarna, för då kan vi lätt komma åt att montera beslagen och skjutdörren. Därefter byggs den andra väggen.

Vi bygger dock upp bägge stommarna, som gipsskivorna sedan ska monteras på. Då får vi bättre överblick. Stommarna fästs i tak, väggar och golv.

Det är viktigt att ta hänsyn till den totala tjockleken av väggen när du funderar på var den ska placeras. Gipsskivorna gör den ju totalt 52 mm tjockare än själva regelstommen.

1

Bestäm var väggen ska placeras. Regelstommen placeras här 26 mm från änden på fönsterbänken för att få plats med två gipsskivor på utsidan. Därefter markeras 14,8 cm för stommen och 2,6 cm för de två dubbla gipsskivorna.

2

Markera för reglarna A på väggen. Dra lodräta streck från golv till tak. Överför måtten till väggen mittemot och markera mellanväggen även på den.

3

Förborra och skruva fast reglarna. Om väggen består av betong, tegel eller lättbetong kan du använda karmpluggar med tillhörande skruvar. Förborra då med en lång 8 mm stenborr.

4

Dra åt skruvarna. Du bör placera en skruv på cirka var 50:e cm på varje regel. Skruva också fast reglarna på väggen mittemot.

5

Såga ut för socklarna nertill. Om socklarna är av standardtyp kan du lätt såga till reglarna så att de passar. Alternativet är att såga av socklarna.

Mellanväggen kan även byggas med stålreglar

Vi har valt att använda oss av träreglar. Trä är ju ett material alla gör-det-självare är vana att arbeta med och det kräver inga specialverktyg.

Nackdelen med att bygga regelstommar av trä är att träet sällan är rakt. I så fall ska du sortera reglarna noga på brädgården eller använda dig av K-virke alternativt reglar av limträ. Å andra sidan har små avvikelser ingen betydelse.

Det går naturligtvis också att bygga regelstommen av stålreglar. Det går snabbt och blir exakt.

Stålreglar ska klämmas ihop med en specialtång. Det går mycket snabbt.

Stålreglar är lätta och ger en mycket stadig och styv konstruktion.

02
Regelstommar, forts. 8 Steg

Nu har vi kommit till de vågräta reglarna som sätts i taket och på golvet. De ska monteras mellan reglarna som redan har satts fast på väggarna.

Här börjar vi med en smal vägg från ena ändväggen, därefter kommer dörröppningen och sedan resten av mellanväggen. Du ska naturligtvis placera skjutdörren var det passar bäst.

När de vågräta reglarna har monterats i taket och på golvet fortsätter du med lodräta reglar mellan dem. De sågas till för att passa precis mellan de vågräta och placeras 45 cm från varandra (c/c-avstånd). Kolla noga att reglarna hamnar lodrätt åt alla sidor.

1

Markera för reglarna i taket. Det gör du lättast med snörslå som hålls på utsidan av de lodräta reglarna. Har du en korslaser använder du den.

2

Skruva fast reglarna i taket. Håll reglarna B längs dina streck och fäst dem med 5 x 80 mm skruvar. Gipsskivorna sitter ofta fast på glespanel och brädorna sitter på 20-30 cm avstånd.

3

Markera på golvet för reglarna, precis som du gjorde i taket. Bestäm var skjutdörren ska placeras. Här används en dörr som är 83 cm. Vi markerar för en 15 cm smal vägg mot den ena kortväggen.

4

Fäst två reglar B parallellt på golvet med 5 x 80 mm skruvar på cirka var 40:e cm. Såga till reglarna så att de passar i längd och ta hänsyn till dörröppningen. Förborra med 5 mm borr.

5

Sätt två reglar C i spänn mellan golv och tak på bägge sidor av dörröppningen. Justera dem lodrätt och fäst dem på reglarna på golvet med hjälp av vinkelbeslag och 4 x 30 mm skruvar.

6

Markera för övriga lodräta reglar C. Sätt ett märke 42,7 cm från den andra väggen och sedan ett märke på var 45:e cm. Stolpens placering markeras med ett kryss. Överför strecken till den andra regeln.

7

Fäst nu vinkelbeslag vid strecken (på den andra sidan av krysset). Ställ en regel mot beslaget, kolla med vattenpass att den står lodrätt och markera placeringen på regeln i taket. Gör likadant vid alla märkena.

8

Kapa alla reglar till önskad längd och ställ dem mot beslagen. Fäst dem i dessa med 4 x 30 mm skruvar. Fäst reglarna endast i den ena stommen så att du lätt kan montera skjutdörren.

03
Skjutdörr 7 Steg

När en skjutdörr går in i en vägg kan den inte ha ett vanligt dörrhandtag eftersom det skulle ta emot när dörren skjuts in. Därför förses dörren med särskilda beslag, skålliknande handtag som försänks i dörrbladet.

På ovansidan av dörrbladet ska rullbeslagen skruvas fast så att dörren kan hakas fast i en skena och rullas fram och tillbaka.

Skenan skruvas fast på en vågrät regel och den förankras på de lodräta reglarna i stommen.

Vår dörr är ett dörrblad utan beslag. Det består av en beklädnad på en ram och med en fyllning av kartong.

1

Förborra för skjutdörrshandtaget. Markera cirka halvvägs ner från ovankanten med maskeringstejp och borra igenom. Borren ska vara lika grov som centrumborren i hålsågen.

2

Borra med hålsåg från bägge sidorna. Hålsågen ska vara mindre än kanten runt skålen men större än bredden på skålen. Borra med lågt varvtal så att hålsågen inte gör för stort hål.

3

Limma fast handtaget i hålet. Avfetta kanten på handtaget och lägg en tunn sträng sekundlim hela vägen runt. Tryck genast fast handtaget i hålet så att kanten limmas fast på dörrbladet.

4

Fräs ett spår på undersidan av dörrbladet. Spåret ska vara ett par millimeter bredare än styrbeslaget på golvet. Spåret kan fräsas med skivfräs i en handöverfräs.

5

Skruva fast den ena delen av rullbeslaget på ovansidan av dörrbladet. Rullbeslaget består av två delar och de kan justeras i förhållande till varandra. Skenan ligger här på dörren.

6

Justera beslaget genom att ställa skruven i ”mittläge”. Skjut in rulldelen i skenan och haka ihop beslagen. Dra skenan mot dig och mät avståndet från dörrbladet. Det ska vara 7 cm till ovankanten på skenan.

7

Om du bygger upp en ny mellanvägg är det smartast att låta skjutdörren glida inne i väggen. Men om du vill montera en skjutdörr på en befintlig vägg är det enklast att låta dörren glida på utsidan av den ena sidan av väggen. Då slipper du att bygga upp en ny skalvägg utanpå den gamla. Beslag och skenor monteras på väggen och döljs sedan bakom täcklister. Men med den lösningen kan du inte hänga något på väggen eller placera något längs väggen.

04
Upphängning 8 Steg

Nu är det dags att hänga upp skjutdörren. För att den ska hamna på rätt höjd är det nödvändigt att montera en extra regel D som bär skenan.

För att centrera regeln i det 58 mm breda utrymmet fästs cirka 6 mm tjocka och 45 mm breda lister F på reglarna C innan den vågräta regeln D skruvas fast.

När dörren hänger på rätt höjd gäller det att ta reda på var den ska stoppas. Om du fräser ut för ett kanthandtag på dörrbladets kortände kan dörren försvinna helt i väggen. Annars ska den bromsas så att du kan få tag på de skålformade handtagen.

På golvet ska ett styrbeslag monteras.

1

Ställ dörren mot reglarna C. Sätt ett märke 8 cm ovanför ovankanten på dörrbladet. Det är lika med skjutdörrsbeslagets höjd (7 cm) och 1 cm luft under dörren.

2

Överför märkena till övriga reglar C med hjälp av vattenpass. Det är här underkanten på bärregeln D hamnar.

3

Skruva fast regeln D på de lodräta reglarna med 5 x 80 mm skruvar. Börja med en skruv mitt på regeln. När den sitter vågrätt fäster du den i övriga reglar.

4

Skruva fast skenan under regeln D. Det är viktigt att skenan sitter exakt mitt utrymmet mellan de två regelstommarna. Mät och kontrollera.

5

Skjut in två rullbeslag i skenan. Lyft dörren så att skruvarna i dörrbeslagen kan stickas in i rullbeslagen. Justera beslagen tills dörren hänger vågrätt och lodrätt. Dra åt muttrarna.

6

Skruva fast styrbeslaget på golvet precis utanför reglarna. Var noga med placeringen så att dörren hamnar exakt mitt i utrymmet mellan reglarna.

7

Placera dörren så att du precis kan få tag i skjutdörrhandtaget när dörren är stängd och väggen har klätts med gipsskivor. Skjut in ett stoppbeslag i skenan och fram till rullbeslaget där det låses fast.

8

Kolla att skjutdörren hänger stadigt, att den rullar som den ska och att stoppbeslaget sitter rätt. När du har klätt stommen med gipsskivor är det nämligen för sent att korrigera dörren.

05
Dörröppningen 6 Steg

Innan det är dags att ge sig i kast med dörröppningen måste resten av de lodräta reglarna sättas upp. Det innebär att de två stommarna görs klara.

Därefter kan karmen till dörröppningen byggas upp. I dörröppningen ska det monters reglar så att gipsskivorna kan gå ner till dörren och anslagssidan ska konstrueras så att dörren går in en liten bit (för annars stängs den ju inte riktigt). Vi ska därför montera både en anslagslist och karmlister. De senare fungerar också som underlag för de gipsskivor som monteras vid dörröppningen.

1

De lodräta reglarna C monteras även på den andra sidan av dörren. Var noga med att de placeras parallellt med de stående reglarna i den första stommen.

2

Fäst reglar E ovanför dörröppningen på båda sidor av väggen. Underkanten ska vara i nivå med ovankanten på dörren. Reglarna fästs med vinkelbeslag och skruvar.

3

Fäst ett par skivbitar H i döröppningen. På anslagssidan fäster du fem bitar av 9 mm mdf och de ska vara 10 x 14,8 cm. Sätt en bit upptill, en nertill och fördela de övriga tre. Fäst bitarna med 4 x 50 mm skruvar.

4

Fäst en 15 x 55 mm list J på skivbitarna med 4 x 50 mm skruvar. Sätt listen centrerad så att det är 1-2 mm på varje sida av den i mellanrummet.

5

Skruva fast 22 x 95 mm brädor K på reglarna E när de sågats för att passa upptill i dörröppningen. Håll in dem mot den lodräta anslagslisten J och fäst dem. Fäst också lodräta brädor K på väggsidan på bägge sidor av mellanrummet.

6

På anslagssidan stryker du lim på kanterna av de två brädorna K. Pressa dem sedan mot anslagslisten och fixera med tvingar medan du skruvar fast dem på mdf-bitarna H.

06
Gipsskivor 4 Steg

På båda sidorna av väggen monteras dubbla gipsskivor med förskjutna skarvar. Det ger en stabil vägg som tål att du hänger upp tunga saker på den. Ska du hänga mycket tunga saker på den bör de inre gipsskivorna ersättas av plywood.

De första skivorna - de inre - fästs med ett fåtal skruvar. De blir hängande tills du fäster de yttre skivorna med 45 mm skruvar, som går igenom de undre.

Om du ska hänga upp något på väggen där skjutdörren glider fram och tillbaka, ska du veta att det är 71 mm från gipsväggens utsida till dörren.

När gipsskivorna har satts upp och spacklats monteras socklar.

1

Fäst gipsskivorna G på reglarna. Börja vid väggen längst bort från dörröppningen och börja med en hel skiva (90 cm bred). Fäst skivorna med 32 eller 35 mm gipsskruvar tills de sitter.

2

Börja uppsättningen av de yttre skivorna med en halv, 45 cm, så att skruvarna förskjuts. Den skurna kanten vänds mot väggen. Fäst skivorna med 45 mm skruvar på var 20:e cm längs kanterna och var 30:e cm mitt på skivorna.

3

Ovanför och runt om dörrkarmen håller du 2-3 mm avstånd mellan karm och gipsskiva för att få plats för en fog av akrylfogmassa. Karmen sticker ut cirka 2 cm från gipsskivorna. Tycker du att det är för mycket hyvlar du ner träet före montering.

4

Skarvarna mellan gipsskivorna spacklas. När massan har torkat slipas den. Om massan inte är slät eller inte täcker spacklar du igen och slipar på nytt innan du målar eller tapetserar.

Material

45 x 45 mm reglar:

 • Totalt 15 reglar (A, B, C, D och E) à 480 cm

13 mm gipsskivor:

 • 16 st. (G) à 90 x 240 cm

9 mm MDF-skiva:

 • 5 bitar (H) à 10 x 14,8 cm

15 x 55 mm hyvlat trä:

 • 1 anslagslist (J), 210 cm

22 x 95 mm hyvlat trä:

 • 5 karmlister (K) à 210 cm

6 x 45 mm hyvlat trä:

 • 2 bitar (F) à c:a 25 cm

Dessutom:

 • Standard dörrblad, 4 x 82,5 x 204 cm
 • Skruvar: 5 x 80 mm, 4 x 50 mm och 4 x 30 mm
 • Ev. 8 x 80 mm karmpluggar
 • 35 mm och 45 mm gipsskruvar för trä
 • PVAc-lim
 • 35 x 50 mm vinkelbeslag
 • Primer för gipsskivor
 • Armeringstejp för gipsskarvar
 • Spackelmassa för gipsskivor
 • Snickarspackel
 • Grundfärg och färg
 • Beslagsats för skjutdörr, K-75 komplett, från Habo, med 2 m skena, 2 rullbeslag, styrbeslag och 2 stoppbeslag
 • 2 skjutdörrshandtag
 • Sekundlim

Tidsförbrukning

Cirka 5 dagar plus torktid.

Pris

6000-7000 kr för en 4 m vägg med inbyggd skjutdörr.

Svårighetsgrad

Genom att bygga väggen med dubbel stomme med gott om plats för skjutdörren däremellan blir det rätt lätt.

Ritning

Så här snickras stommen

Mellanväggen består egentligen av två väggar en liten bit från varandra och i det utrymmet monteras skjutdörren.

Så här snickras stommen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Skjutdörrar