Spara plats med inbyggd skjutdörr

Bygger du en innervägg kan du bygga in skjutdörren i själva väggen. Hos flera dörrtillverkare kan du hitta ett "paket" med alla de delar som du behöver för att göra det själv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
60 timmar
Pris
10.000 kronor

Intro

Bygg i stål

Det är lite dyrare att bygga en skiljevägg med stål skelett än med trä, men om väggen ska fylla så lite som möjligt är det stålskelett du ska ha. Det är styvt, starkt och helt rakt, så du får inga problem med skeva reglar eller liknande.

Inbyggd skjutdörr kräver lite kunskap

Det är ganska lätt att bygga en skiljevägg. När du samtidigt ska bygga in en skjutdörr i väggen blir det genast svårare. Dörren ska sitta helt rakt, och väggen omkring den ska förstärkas, så att dörren har någonting att hänga i.

Skjutdörr i vägg som standard

Hos flera dörrtillverkare kan du köpa allt du behöver till en skjutdörr som du själv ska bygga in i väggen. Och det är här du måste starta ditt projekt – för allt det andra ska ju byggas upp runt, och passa till skjutdörren.
Det ger dig också möjlighet att köpa precis den dörr du vill ha. Den ska bara vara “naken” alltså utan lås och handtag.

Pass på skruvarna

Följer du vår guide och har lite gör det själv-erfarenhet, får du lätt byggt både skiljevägg och skjutdörr.

En viktig detalj som kan ställa till det även för de mest erfarna är gipsskruvarnas längd: Du ska använda flera längder under arbetet, och under normala omständigheter spelar det inte så stor roll om du skruvar i en lite för lång skruv i en gipsskiva. Men det gör det här! En skruv som sticker in i hålrummet i väggen kan repa din fina, nya skjutdörr första gången du öppnar den. Så håll koll på dina skruvar.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Allt om skjutdörrar

En standarddörr som passar i en skjutdörrskassett. Det är genialt!

Instruktion

01
Börja med att mäta 2 Steg

Börja med att markera för den nya väggen på de två väggar som den reses mot. Rita hela väggens bredd inklusive de dubbla gipsskivorna på båda sidor av väggen. Var noga när du ritar.

När detta arbete är klart är det dags att förena strecken på de två väggarna med varandra, så att du vet var på golvet stålreglarna ska fästas och var i taket de hamnar. Svårare än så är det inte. Det är praktiskt att ha en snörslå och en medhjälpare, så går markeringen snabbt.

Avsluta med att markera var du vill att dörren ska sitta.

1

Markera på golvet när du har bestämt dig för var väggen ska stå. Markera för både stålreglarna och de dubbla gipsskivorna på båda sidor av reglarna, så att du vet exakt hur tjock väggen blir.

2

Med en snörslå förenar du markeringarna på de två väggarna, så att du vet var på golvet och i taket reglarna hamnar. Har du ingen snörslå kan du använda en lång, rak bräda.

02
Res regelstommen 7 Steg

En regelstomme kan bestå av trä eller stål, och här väljer vi stål. Det är lätt att arbeta med stålreglar. För att kapa dem använder du plåtsax, och med den går det snabbt att dela till önskade längder.

På golvet, längs sidoväggarna och i taket fästs reglarna med skruvar, medan de lodräta och vågräta reglarna mellan de tre förstnämnda fästs med monteringstång.

Det är inte så viktigt att du klipper i 90 graders vinkel, men du ska vända den fabrikskapade änden ner mot golvet, så att hålen som finns i reglarna för kablar hamnar i nivå med varandra.

1

Två golvreglar (C) klipps till önskad längd, och du ska se till att det bildas en öppning mellan dem på 170 cm för skjutdörren. Golvregeln är som väggoch takregeln klädd med filt på undersidan.

2

Fäst golvreglarna på golvet. Här är det betonggolv så vi använder både pluggar och skruvar. Om underlaget är trä skruvar du med gipsskruvar på var 60:e cm.

3

Klipp de lodräta väggreglarna (C2) till de två väggarna så långa att det återstår 10 mm till taket. Då går det lätt att skjuta in takregeln (C3). Skruva fast väggreglarna och fortsätt med takregeln.

4

Klipp flera lodräta reglar (D) och fäst dem löst i tak- och golvregel (C3 resp C1). Det är lättare att fördela reglarna exakt när dörren är på plats.

5

De två reglanra runt dörröppningen ställs så att de har ”ryggen” (den släta sidan) mot öppningen. Fäst dem i golv- och takreglar.

6

Här pallas reglarna upp 2 cm där dörren ska sitta. Det beror på att vi senare ska lägga golv, och dörren ska ju helst hamna i nivå med golvet.

7

Mät 210 cm upp från uppallningen för det är det avstånd som det ska vara till underkanten av överliggaren. Fäst nu överliggaren med de två nervikta flikarna i båda ändarna, och kläm fast dem med monteringstången.

Kolla en extra gång att överliggaren sitter vågrätt.

03
Sätt fast karmen 7 Steg

För att kunna fästa dörrkarmen i en regelstomme av stål, måste du komplettera med ett par träreglar. Det är två lodräta reglar (G1) och en i överliggaren (G2). De behövs för att få ett fast underlag för skruvarna. Träreglarna fästs med gipsskruvar som dras in genom stålreglarna och in i träet. Det är inte så viktigt om du använder 45 x 45 mm eller 45 x 70 mm, bara regeln får plats.

När träreglarna sitter som de ska kan du sätta ihop dörrkarmen med skenan och montera den i dörröppningen.

1

Skruva fast två träreglar (G1) på 210 cm i dörreglarna av stål, så att du får ett stadigt underlag att skruva fast karmen. Fäst träreglarna med gipsskruvar, som dras i genom stålreglarna.

2

Skruva ihop dörrkarmen enligt tillverkarens anvisningar, som brukar vara mycket utförliga. Karmöverstycket fästs på sidokarmarna med lim och skruvar.

3

Ställ karmen på uppallningen så att den sticker ut 25 mm på varje sida. Kila fast den med ett par kilar upptill, så att den trycks ner på klossarna. Kolla att sidorna står lodrätt innan de skruvas fast.

4

Palla upp golvskenan och montera den absolut vågrätt. Skenan ska styra den undre delen av dörren i väggen.

5

De två stolparna monteras i falsarna i karmen, och till det används medföljande skruvar. Stolparna är en del av skjutdörrspaketet.

6

Golvskenan fästs nu med skruvar i golvet. Men innan du gör det kollar du ytterligare en gång att karmen är absolut lodrät, för annars kan dörren inte stängas.

7

Placera de lodräta stålreglarna på 45 cm centrumavstånd från varandra. Se till att det inte hamnar en regel precis vid karmen. Till sist klickar du fast de vågräta lamellerna (A) från skjutdörrspaketet.

04
Klä väggen 4 Steg

Nu är det dags att sätta upp gipsskivor, men det görs till att börja med endast på den ena sidan av väggen. Du behöver nämligen plats för att montera och eventuellt finjustera skjutdörren, och det görs från den ”öppna” sidan av väggen.

Som det framgår av vår bildserie, ska du inte börja vid ändväggen utan en skiva innanför. När du har fått denna skiva att stå lodrätt är det mycket lättare att anpassa skivan närmast ändväggen. Kom också ihåg att skära bort spackelkanten på det yttersta gipsskivan, för du ska ju inte spackla mot ändväggen.

1

Skär till gipsskivorna. Lägg reglar på ett par arbetsbockar så att gipsskivorna ligger plant. Skär gipsskivorna med vass hobbykniv från framsidan, bryt dem i spåret och skär sedan från baksidan.

2

Sätt upp den första gipsskivan, och det är nummer 2 räknat från ändväggen. Sätt den exakt lodrätt. Då blir det lättare att skära den skiva som ska sitta mot ändväggen (som kanske inte är lodrät).

Om du sätter fast skruvarna i gipsskivan innan den reses slipper du att både hålla skivan och leta efter skruvar samtidigt!

3

Skruva fast skivorna. Stötta skivorna med en hand från baksidan för annars kan det vara svårt att få skruvarna att fästa i reglarna.

VIKTIGT! Välj rätt längd på skruvarna så att de inte repar skjutdörren!

4

Har du en gipsskruvdragare så använder du den. Det går annars bra med skruvdragare som försetts med bits med djupstopp. Skruvarna får inte dras i så mycket att huvudet går igenom kartongen. Då håller inte skruvarna fast gipsskivan!

05
Sätt i dörren 4 Steg

Det skjutdörrspaket som vi har beställt består av karm med inbyggd bärande skena upptill och en kassett av stål och trä som dörren körs in i. Dörren hänger på rullbeslag som slutar med en mutter. Beslaget på dörren ska glida in över muttrarna, som används när dörrens läge finjusteras.

Montera toppbeslagen så att öppningen vänds mot den sida som du oftast kommer att se. Orsaken till detta är att du då har en permanent täcklist på den ”snygga” sidan och en avtagbar på den andra sidan. Lägg några klossar på golvet så att underkanten på dörren inte skadas och häng dörren på beslagen.

1

Dörren går på hjul och hjulen sitter i skenan upptill. Skjut in de två beslagen i skenan och lossa låsmuttern så mycket att beslagen kan glida.

2

Haka fast dörren på muttrarna med hjälp av toppbeslagen, och justera sedan dörren tills den hänger vågrätt. Det gör du genom att vrida muttrarna med blocknyckel.

3

Skruva fast de sista gipsskivorna på väggen. Du kan ta loss dörren igen eller helt enkelt skjuta ut den ur kassetten (dvs. stänga den), medan du skruvar fast skivorna.

4

Montera täcklisterna. På den sida där dörren inte tas loss använder du 4 x 60 mm skruvar som spacklas över och målas tillsammans med karmen. Den andra listen målas separat, så att du kan ta loss den om dörren måste justeras.

06
Spackling 2 Steg

För att spackelmassan mellan gipsskivorna inte ska spricka, är det nödvändigt att armera skarven mellan skivorna. Det gör du med pappersremsor, som är bättre än glasfiberväv, eftersom pappersremsorna inte ger med sig.

Dra ut spackelmassa i skarven och lägg på pappersremsan. Låt massan torka lite så att papperet inte rivs sönder när du spacklar nästa gång, då papperet ska täckas helt av spackelmassa.

Lägg inte på för mycket för då måste du slipa innan du spacklar den tredje gången. När massan har härdat slipar du och väggen är klar för målning eller tapetsering.

1

Skivorna är på plats och skarvarna ska spacklas. Lägg på massan med en 10 cm spackel så att skarven blir fylld. Lägg remsan på plats och låt nu massan torka lite.

2

Nästa gång spacklar du med en 20 cm spackel. Lägg inte på för mycket, för då måste du slipa innan du färdigspacklar. Det krävs alltså tre spacklingar. Glöm inte att spackla igen alla skruvhål.

07
Arbetet avslutas 2 Steg

När väggen har spacklats och slipats, ska den strykas med en gipskiveprimer innan du målar eller tapetserar. Om du inte primar är det stor risk att gipskartongen suger till sig onödigt mycket av färg eller tapetklister - och då släpper tapeterna. Glöm inte att prima även de spacklade skarvarna.

Till sist monterar du täcklisterna på båda sidor av skenan som bär skjutdörren så att du slipper se skruvar och beslag.

1

Den avtagbara täcklistens skruvar täcks med vita täckbrickor av plast. Sådana finns i flera utföranden, bl.a. självhäftande och med klickfäste.

2

Fäst foderlister (F) och socklar (H). Där skjutdörren går in i väggen fäster du socklarna med lim i stället för med skruvar eller spikar.

Material

Swedoor skjutdörr:

 • 1 skjutdörrskassett (A) M8-210 med 122 mm karm
 • 1 dörrblad (B)

Mellanvägg:

 • 5 stålreglar (C), 70 mm, tak-, väggoch golvreglar med filt à 360 cm
 • 9 stålreglar (D), 70 mm, à 270 cm
 • 20 gipsskivor (E), 13 mm, à 90 x 260 cm
 • 1 foder (F) till dörr, 14 x 65 mm
 • 2 reglar (G1), 45 x 70 mm, à 210 cm
 • 1 regel (G2) till överliggare, 170 cm
 • 2 socklar (H), 14 x 70 mm, à 390 cm
 • 25 och 35 mm gipsskruvar för stål
 • 8 skruvar, 7,5 x 70 mm

Dessutom:

 • Armeringsremsor
 • Gipsspackelmassa

Specialverktyg:

 • Plåtsax att klippa stålreglar med
 • Monteringstång för skarvning av stålreglar

Tidsförbrukning

Räkna med att det tar cirka 60 timmar, lite beroende på val av färg och torktider.

Pris

Uppskattad kostnad för en vägg på 465 x 258 cm är 10000 kr inklusive dörr.

Svårighetsgrad

Arbetet är inte lätt, men om du är en duktig gör-detsjälvare klarar du av det. Men följ våra anvisningar.

Ritning

Här är väggens konstruktion

En lätt mellanvägg av stålreglar och dubbla gipsskivor på båda sidor. Så enkel är konstruktionen. Vi har inte lagt isolering i väggen eftersom ljudet ändå tränger in under skjutdörren. Men isolering gör ljudet ”kortare”.

Här är väggens konstruktion

Video

TEKNIK: Stålstomme för innervägg

Enkel montering med plåtsax och fixertång

TEKNIK: Stålstomme - runt rör

Med plåtsax är det enkelt att passa till plåtreglarna

TIPS: Plats för kabel i mellanväggen

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TIPS: Lyft gipsskivan ända upp mot taket

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Skjutdörrar