Bygg själv en skjutdörr under snedtaket

Med en dörr, en skjutdörrssats och ett par mdf-skivor med standardmått kan du dela av ett stort rum med snedtak i två mindre. Här kan du se hur du ska göra.

Intro

I äldre villor är det ofta så att övervåningen bara är ett enda stort rum med snedtak, och det begränsar dessvärre möjligheterna till inredning.

I vårt hus är vindsvåningen 30 kvadratmeter, den har snedtak och synliga takbjälkar. Mitt i rummet står det en sned vit skorsten, och från den och ut till väggen finns det redan en skiljevägg, som dock inte skiljer rummen helt från varandra.

Det är därför logiskt att dela rummet vid skorstenen, som redan fungerar som en liten skiljevägg, och det kan göras enkelt genom att man bygger en skiljevägg ut till den andra väggen så att det stora vindsrummet blir uppdelat i två mindre rum.

För att maximalt utnyttja utrymmet, som på grund av snedtaket är något begränsat, sätter vi upp en skjutdörr mellan rummen. En skjutdörr tar nämligen inte alls lika mycket plats som en vanlig dörr gör. Samtidigt gör vi ett intäckt fack i väggen som skjutdörren kan glida in i när den är öppen. Resultatet är en ytterst diskret skjutdörr som nästan är helt osynlig.

Vi har bestämt oss för att också sätta upp praktiska hyllor i de två nya rummen, och dem monterar vi förstås upp samtidigt som vi konstruerar skiljeväggen. I nästa nummer kan du läsa allt om hur vi griper oss an just den uppgiften

LÄS OCKSÅ: Allt om skjutdörrar

Förr var det bara den sneda skorstenen som skilde föräldrarnas sovrum från barnavdelningen.

Skjutdörren kan förstås öppnas lite på glänt om barnet inte vill sova alldeles ensamt.

Instruktion

01
Mät upp för vägg och skjutdörr 2 Steg

Eftersom det är fråga om ett äldre hus där gipsskivorna i snedtaket helt enkelt är fästa på takbjälkarna kan det förekomma skevheter och ojämnheter. Därför är det viktigt att kolla vinkeln där skiljeväggen skall sättas upp. Den kan nämligen mycket väl variera lite om det är förhöjningar eller fördjupningar på skivornas ytor.

Skiljeväggen byggs från skorstenen och ut till väggen av MDF-skivor.

1

Kolla väggen med en riktbräda och försäkra dig om den är helt rak innan du mäter upp och sågar till MDF-skivorna till mellanväggen. Kolla vinkeln med en smygvinkel (lilla bilden).

2

Använd en riktbräda och ett vattenpass när du bestämmer hur skjutdörren skall täckas in. Märk ut var dörren bäst passar in i förhållande till tak och skorsten.

02
Så monteras skjutdörren 8 Steg

Skenan till skjutdörren skall skruvas fast på en regel. Här fästs regeln på två bjälkar som sitter på sidan av en taksparre.

På det sättet kommer regeln att sitta dold bakom taksparren och så mycket som möjligt av de synliga bjälkarna bevaras. Regelnn skall placeras så högt som möjligt för att dörren skall bli tillräckligt hög. Gör urtag i både regel och bjälkar med såg och stämjärn eftersom det är risk för att bjälkarna försvagas om du enbart gör urtag i bjälkarna.

För att skjutdörren inte skall svaja skall den också glida på ett beslag i golvet. Dörrens slutliga placering kan lätt fininställas på slutet och då anpassas till eventuella skevheter i väggen.

1

Gör ett urtag i bjälken. Märk upp och såga spår i bjälken till ungefär halva regelns tjocklek. Ta bort trävirket mellan spåren med ett stämjärn. Går motsvarande spår i regeln.

2

Sätt regeln på plats när du snedsågat ändarna så att de passar in mot snedtaket. Regeln skruvas fast med 5 x 80 mm skruvar. Det finns inte plats att använda borrmaskinen på vanligt sätt, använd därför en vinkelchuck.

3

Skenan till skjutdörren snedsågas så att den når ända ut till snedtaket. Använd en bågfil och fila av eventuella ojämnheter efteråt.

4

Skruva fast skenan på regeln. Använd skruvar med platt huvud så att de inte stöter emot hängrullarna när dörren glider fram.

5

Dörren kortas av med en cirkelsåg både upptill och nedtill så att den blir så snygg och harmonisk som möjligt.

6

Hörnet mot snedtaket sågas av så att dörren kan sluta tätt mot väggen. Förstärk med en list som limmas och skruvas fast så att dörrramen inte försvagas och fläks upp.

7

Skruva fast bärplattorna (B) på dörren. Avståndet från mitten av detta beslag till kanten av dörren skall vara 18 procent av dörrens bredd. Det betyder här 85 x 0,18 = 15,3 cm.

8

Dörren justeras. Höjden över golvet regleras med skruven på hängrullen. Se till att dörren kommer att hänga alldeles lodrätt. Skruva slutligen fast muttern på skruven i hängrullen så att dörren hålls på plats i rätt läge.

03
Få styr på dörren 2 Steg

När dörren hängts upp och justerats så att den inte hänger snett skall skenstopp och golvledare monteras. Normalt använder man skenstopp för att dörren inte skall glida för långt och falla av skenan. Det är visserligen inte aktuellt här eftersom dörren går emot snedtaket, men vi monterar ändå skenstopp.

Golvledaren skruvas fast på golvet och passar in i ett spår på dörrens underkant. Golvledaren håller styr på dörren i sidled - annars svänger den från sida till sida och slår in i intäckningen.

1

Skenstoppet (C) skruvas fast där dörrens framkant ligger i linje med intäckningens framkant när dörren är helt inskjuten i den ihåliga väggen.

2

Golvledaren skruvas fast i golvet dold bakom intäckningen. Golvledaren skall placeras så att den tar tag i dörren både när den är öppen och när den är stängd. I dörrens underkant fräses ett 8 x 20 mm spår.

04
Intäckning och en sista finish 6 Steg

Det är en bra idé att täcka in skjutdörren om den skall sitta i en barnkammare så att barnen inte kan få fingrarna i kläm. Bygg intäckningen av ett par bitar regel och en 19 mm MDF-skiva. Vanligen behöver man inte täcka mer än själva dörren, men vi väljer att också täcka in skorstenen.

Intäckningen skall vara 120 cm bred och 195 cm hög. Vi har tvingats dela skivan i två delar och sedan foga ihop dem igen på grund av trappan. Slutligen skall du spackla alla ojämnheter, och så skall skiljevägg och skjutdörr målas med vit akrylfärg.

1

Gör en ram av reglar som MDF-skivorna kan skruvas fast i. Vinkeljärnen skruvas fast i ramens hörn med 6 st. 4,2 x 30 mm skruvar och 4 st. 5 x 100 mm skruvar.

2

Baksidan av intäckningen mot den sneda skorstenen består av två skivor vinkelräta mot varandra som sågats till efter skorstenens lutning och fästs med vinkeljärn.

3

Framsidan av intäckningen skall göras av två bitar MDF-skiva. Skruva fast en 19 x 50 mm list på baksidan av skivorna som MDF-skivorna kan skruvas fast i och foga ihop dem med skruv och lim.

4

Skarven mellan MDF-skivorna spacklas innan skivorna målas med vit akrylfärg.

5

En bit MDF-skiva sågas till och skruvas fast i regeln över dörröppningen så att den täcker den sista delen av skenan samt hängrullar och beslag.

6

Foga och utjämna ojämnheter med vit akrylfogmassa. Massan kan målas över och ger efter när träet arbetar.

05
Utnyttja utrymmet under snedtaket 2 Steg

I stället för att göra en vanlig vägg kan man få större glädje av utrymmet genom att bygga en hyllvägg som är integrerad med snedtaket.

Vi har fått MDF-skivorna tillsågade hos en snickare för att få så lite spill som möjligt, men du kan också få det gjort på de flesta byggmarknader.

Se upp när du skruvar. MDF-skivor är ganska bräckliga och kan lätt spricka när man skruvar i dem. Håll dig minst 7 cm från kanterna och förborra innan du skruvar. Använd skruvar med försänkt huvud som du sedan spacklar och målar över. För att få extra starka fogar skall du förstärka dem med PU-lim.

1

Bokhyllan skruvas fast i golvet när den monterats ihop. Det behövs ingen ytterligare infästning.

2

Karmen skruvas fast på bokhylleväggen när väggen kommit på plats. Vi använder skruv med försänkt huvud.

Material

TILL SKJUTDÖRRREN:

• Dörr, 85 x 206 cm
• Skjutdörrsbeslag
– 2 hängrullar (A)
– 2 bärplattor (B)
– 1 skenstopp (C)
– 1 golvledare (D)
– 1 skena (E)
• Infällshandtag, 50 mm
• Infällsring

TILL INTÄCKNINGEN:

• 1 MDF-skiva 19 mm
• 4 vinkeljärn, 5 cm

TILL SKILJEVÄGG OCH DÖRRKARM:

• 1 MDF-skiva, 6 mm
• 1 MDF-skiva, 19 mm

DESSUTOM:
• Trälim
• Skruvar, 4,2 x 35 mm och 5 x 80 mm
• Skruvar med borrspets och försänkt huvud, 4,2 x 65 mm
• Dyckert, 30 x 2,5 mm
• Akrylatgrundfärg
• Akrylatfärg
• Akrylfogmassa

Pris

Cirka 3 200 kronor

Ritning

Dörren går på rullar

De beslag du behöver för att konstruera din egen skjutdörr finns att köpa på de flesta byggmarknader. Den skena som hängrullarna glider i och golvledaren, som skruvas fast i golvet, kan vanligen anpassas till storleken på din skjutdörr.

Ovanpå skjutdörren fästs två bärplattor (B), som hängrullarna (A) monteras på. De kör i en skena (E) i taket, som normalt inte är synlig. Skjutdörren hålls stabil med hjälp av en golvledare (D) som skruvas i golvet.

Dörren går på rullar

Gör först ramen

Skruva och limma ihop delarna och spika därefter fast baksidan med dyckert. Sätt sedan hyllorna på plats. När skjutdörren är stängd ligger den an mot en dörrkarm. Karmen är gjord av en bit 5 x 170 cm MDF-skiva (19 mm). På vardera sidan av skivan skruvas en 15 x 45 mm hyvlad list fast, varefter karmen målas och monteras.

Gör först ramen

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skjutdörrar