Så gör du dörrinfattningar

Det låter inte helt enkelt att göra dörrinfattningar – eller dörrfoder, som de också kallas. Särskilt hörnen kan utmana även den bästa gördet- självaren. Vägen till helt exakta och raka hörnfogar ligger i mätarbetet, och arbetsordningen som infattningen görs i. Här visar vi hur man går i mål, tryggt och säkert.

PRECISION: Infattningar används för att dölja övergången mellan vägg och dörrkarm. Hörnfogarna ska sitta helt kant i kant för att ge bästa intryck.

INFATTNINGAR – SÅ MONTERAS DE

1. Denna metod kräver att dörren är monterad helt i vinkel, annars blir det något besvärligare, då infattningarna måste anpassas till de sneda vinklarna.

2. Markera på dörrens karm – i båda sidor – var de vågräta och lodräta delarna ska sitta, ex. 10 mm in från kanten. Använd vattenpass till din hjälp.

3. Ställ den lodräta infattningen på golvet. Krysset används för att märka ut var infattningen ska sågas. Gör en sned hjälplinje på de båda lodräta infattningarna, som visar sågvinkeln.

4. Håll därefter den vågräta delen upp mot krysset, och markera på samma sätt i båda ändar. När alla tre delar markerats upp är de redo att sågas till.

5. Alla tre delar – de två lodräta och den vågräta – sågas till efter markeringarna. Det görs lättast och snabbast med en kap och gersåg.

6. Börja med att montera den vågräta delen. Den spikas fast med dyckert. Slå inte i dem helt, så blir det lättare att efterjustera. Sätt på de lodräta delarna, och slå ner dyckerten hela vägen.

INFATTNINGAR PÅ ÄLDRE KARM

1. Karmar i äldre hus är ofta mindre än väggens tjocklek. Då kan det behövas en tätningslist. Håll en vinkel längs väggen, och mät avståndet in mot karmen. Måttet motsvarar listens tjocklek.

2. Mät in på karmen. Listerna ska sättas så långt in mot väggen, att gångjärnen har ett par millimeters spelrum, när dörren öppnas. Gör markeringar längs hela karmens längd.

3. Spika fast listerna med dyckerts. Välj en längd som gör att listerna fäster i karmen. Listerna ska inte snedsågas i hörnen, utan bara gå mot varandra.

4. Mätning och montering sker på samma sätt som beskrivs i avsnittet om vanliga infattningar. Men kom ihåg att slå någorlunda mitt på tätningslisten.

5. Du försänker dyckerten en aning genom att använda en dorn. Då kan du spackla igen spikhålen, så att de efter målning blir helt släta och osynliga.

TIPS: Använd spikpistol

Med en spikpistol är det lätt att hålla infattningarna helt på plats med den fria handen, medan man spikar. En annan fördel är att spikpistolen nästan aldrig spräcker träet, eftersom dyckerten slår sig genom träets fibrer med så hög hastighet att fibrerna deformeras.

Flexkarm: Smart system för olika väggtjocklekar

Ska hela dörren bytas ut är Flexkarmen från Swedoor en lätt och flexibel lösning – särskilt i äldre hus med tjocka väggar.

Infattningarna sågas till på längden, monteras ihop med lim och clips och knackas fast i spåret i dörrkarmen.

Spåret är så djupt, och delen som infattningen trycks fast med så långt, att det anpassar sig till väggen och dess ojämnheter.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrkarmar