VIDEO: Ny karm till den gamla dörren

Den här fina gamla dörren hittades liggande på en vind och behöver få en ny karm innan den kan sättas upp. Till karmen är det viktigt att använda trä som inte slår sig. Här har hantverkaren valt kärnvirke av furu, men karmträ finns också i många andra träslag, som teak och ek.

För att vara säker på att karmen passar perfekt till dörrbladet lägger hantverkaren dörren i falsarna på de båda sidokarmarna. För att vara säker på att dörren ligger helt korrekt placerar hantverkaren 3 mm kilar mellan karmarna och dörrbladet både i topp botten och längs sidorna.

Med det avståndet är man säker på att dörrbladet kan öppnas och stängas utan risk att stöta i karmen. För att fixera dörrbladet i förhållande till karmen spänner hantverkaren ihop allting med långa skruvtvingar. Det är mycket viktigt att allting hålls på plats ordentligt, så hantverkaren använder tre skruvtvingar. De placeras i överkant, mitt på och i underkant – alltså där kilarna sitter.

Nu ska den övre karmen mätas ut exakt för placering på de båda sidokarmarna. Måttet tas mellan sidokarmarnas ytterkanter – här 86,2 cm. Överkarmen har sågats till i längd och ska nu kapas så att den kan monteras plant över sidokarmarna. Det betyder att vi ska såga av en bit av överkarmens nederdel i bägge ändar.

Vi ska ta bort en bit som är lika bred som sidokarmen är tjock – 2,8 cm. Måttet avsätts på karmvirket. Det är viktigt att använda en vinkelhake vid markeringen så att tillsågningen blir exakt. Och det är precis lika viktigt att sågen ställs in på millimetern, så att exakt 2,8 cm sågas av.

I djupled ska sågen ställas in så att den skär 1,4 cm ner. Precis i falsens botten. Därmed kommer den övre karmen att passa perfekt mot sidokarmarna. Sen är det bara att såga i bägge ändar. Har du inte en bänksåg kan du använda en fintandad handsåg. Innan du gör fast den övre karmen ska du kontrollera att den passar precis mellan sidokarmarna.

Det gör den och nu kan vi montera ihop allt. Det gör man med hjälp av trälim som läggs på hela vägen ut i kanterna, där de olika delarna har kontakt med varandra. Överkarmen pressas på plats, men sitter inte helt korrekt ännu. Först ska det pressas i lite lim mellan karmarnas ytterkanter i bägge ändar. Och så pressas överkarmen helt på plats.

Karmen skruvas även ihop, så hantverkaren förborrar nu med en 3,5 mm borr. Han borrar tre hål, ett uppe, ett nere och ett i mitten. Sedan kan skruvarna, som är 4,5 x 70 mm, dras i. Samma metod används i andra änden. Och sedan är dörren faktiskt klar. Men innan karmen lämnar verkstaden ska hantverkaren kapa till den på höjden.

LÄS OCKSÅ: Karmskruv – Bli expert på 5 minuter!

Eftersom överkanten på den tröskel karmen ska placeras på är 1,8 cm hög mäter hantverkaren upp det på karmarna. Han markerar med hjälp av en vinkelhake och sågar till det överskjutande karmträet med en handsåg. Såga av den sista biten med viss försiktighet så att det inte knäcks loss flisor.

När båda sidor av karmen är tillsågade i den här ledden monteras en stödplanka, som håller ihop karmen under transporten. De långa skruvtvingarna kan plockas bort och den nya dörrkarmen är klar att användas. Det tog inte hantverkaren mer än trekvart att bygga en ny karm till den gamla dörren.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Dörrkarmar