Torr ved – året runt

Trött på fuktig ved? Vi visar hur du bygger ett flexibelt vedskjul som ser till att hålla din ved torr året runt – samtidigt som det är riktigt snyggt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dagar
Pris
500 kronor

Konstruktionen är inte bara smart och praktisk. Den är dessutom dekorativ.

Intro

Låt taket över veden följa med uppåt och neråt i takt med att du fyller på eller hämtar ved. Då har du alltid torr ved till braskaminen och öppna spisen.

Det är lätt att tända upp med torr ved och elden dör inte ut. Det är dessutom lättare att styra förbränningen när veden är torr och då får du effektiv värme utan att miljön belastas. Risken för soteld minskar också rejält.

Det är tanken bakom den smarta och enkla konstruktionen som alltid håller veden torr, oavsett hur mycket eller lite ved som finns i staplarna. Den är dessutom ett dekorativt inslag så den kan t.o.m. placeras längs infarten. Det höj- och sänkbara taket har delats i flera sektioner och då blir det lättare att hålla koll på vilken ved som legat längst och därför kan tas in och användas och vilken som är fuktig och kräver mer torktid.

Taket kan förresten göras hur långt som helst och nästan hur högt som helst. Taket är av plywood som klätts med takpapp. Vi har valt shingel, som ser lite exklusivare ut. Taket bärs av stolpar som placeras två och två på båda sidorna av varje tak och även de kläs med shingel.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett läckert halvtak över vedtraven

Taket följer vedstaplarna

Regn och snö kommer inte åt vedenI takt med att du plockar ut ved och tar med in till kaminen sänker du taket.

Då minskar du risken för att regn och snö ska lägga sig på den torra veden och göra den övre delen för fuktig för att användas denna vinter. Eftersom sektionerna är rätt korta staplar du lätt veden samtidigt som det blir lättare att ha koll på hur länge veden har legat.

Det blir också lättare att höja och sänka taket. Klackarna under taket glider mellan de dubbla stolparna och kan låsas i fyra fasta lägen.

Torr ved är guld värd

En modern braskamin ger en ren förbränning och utnyttjar veden effektivt. Men endast om veden är torr.Det finns hur många argument som helst för att elda med torr ved. Den avger mer värme. Det är lättare att tända eld. Det bildas inget sot i skorstenen och risken för soteld minskas radikalt. Du behöver nästan aldrig bära ut aska och du förorenar inte naturen med obrända partiklar.

Allt detta beror på att de brännbara gaserna, som frigörs från veden i kaminen, brinner rent och effektivt, men först när temperaturen i kaminen kommer upp på 1000 grader. Om du lägger fuktig ved i kaminen kostar det mycket energi att få bort vattenångan och då sjunker temperaturen långt under 1000 grader. Resultatet blir att en stor del av de brännbara gaserna försvinner ut ur skorstenen utan att ha antänts.

Om veden har lagrats minst ett år och skyddats mot regn och snö och den sedan har legat inomhus ett dygnär fukthalten så låg att temperaturen i kaminen snabbt kommer upp på idealisk temperatur, särskilt om du har tänt upp med torra pinnar. Varje gång du lägger på mer ved så bibehålls temperaturen och veden brinner rent.

LÄS OCKSÅ: 3 TIPS: Testa om din ved är torr!

Torr ved brinner med vita och ljusgula lågor och orsakar ingen sot i skorstenen. När du eldar rätt slipper du nästan också att ta hand om aska.

Instruktion

01
De dubbla stolparna sätts ihop och reses 5 Steg

De olika sektionerna skapas av dubbla stolpar som grävs ner i marken. Det är viktigt att de står i rak linje, absolut lodrätt och med rätt avstånd från nästa par stolpar. Annars kan taket inte höjas upp och sänkas ner som det ska.

Varje dubbelstolpe består av två stolpar som sätts ihop runt klossar för att avståndet mellan dem ska vara 5 cm. Då bildas en spalt för klacken på gaveln så att taket kan åka upp och ner.

1

Två avståndsklossar B sätts fast på den ena stolpen A så att det blir 50 mm mellan stolparna. En längst ut på den ände som ska ner i marken och en 80 cm från änden. Fäst dem med 5 x 80 mm skruvar.

2

Den andra stolpen A skruvas fast på klossarna B med 120 mm skruvar. Därefter görs resten av dubbelstolparna.

3

Markera stolparnas placering och gräv hål för dem. Vi sätter dem med 124 cm inbördes avstånd (c/c 131,5 cm) eftersom halva takskivor är 122 cm. Hålen grävs 90 cm djupa och 35 x 25 cm på bottnen.

4

Stolparna sätts ner i hålen. Den övre av de två avståndsklossarna ska vara under marknivå. Justera de yttersta stolpparen och fixera dem med snedsträvor.

5

Packa jord och grus runt de yttersta dubbelstolparna. Stampa ordentligt med en regel efter var 10:e cm och kolla att de står lodrätt. Justera in övriga dubbelstolpar efter de yttersta.

02
Stolparna sätts ihop upptill och sågas till 5 Steg

Nu står de sex dubbelstolparna på plats, men de har ännu inte satts ihop upptill. Anledningen är att det är mycket lättare att kapa alla stolpar på samma höjd när de står fast i marken än att sätta ner dem på ett visst djup.

Nu ska de alltså kapas, men först fogar vi ihop dem med en avståndskloss upptill så att avståndet mellan stolparna är 50 mm hela vägen.

1

Vi bestämmer vilken höjd stolparna ska ha och därefter ska höjden markeras på stolparna. Det kan göras med laservattenpass eller slangvattenpass.

2

Avståndsklossarna C, som ska sitta upptill, kapas i längd. Vi sågar dem 15 cm långa.

3

Klossarna C placeras så att den undre kanten på dem hamnar 10 cm under den höjd som stolparna ska ha. Höjden har ju redan markerats. Nu kan placeringen överföras till de andra stolparna.

4

Stolparna A och klossarna C sätts ihop med en vagnsbult på 12 x 230 mm. Hålet för bulten borras med en 12 mm träborr 25 mm ovanför klossens underkant.

5

Stolparna kapas i 30 grader. Den önskade höjden har ju markerats och från den vinklas streck ner till utsidorna på stolparna. Därefter kapas stolparna med sticksåg med långt blad eller med fogsvans.

03
Taket byggs upp på takplywood 5 Steg

Takpappsklädd takplywood ska nu fungera som tak ovanför de fem sektionerna i vår vedstapel. Taket byggs med 30 graders lutning. Varje tak består av två gavlar, en takstol och två takhalvor.

Har har vi valt att klä både takhalv-orna och gavlarna med shingel som har självklistrande baksida. Det går förstås lika bra att använda vanlig takpapp.

1

Arbetet börjar med att en gavel E ritas på en bit plywood. Både gavlarna och takstolen mittemellan dem är 21 cm höga och 75 cm breda. Det ger automatiskt en taklutning på 30 grader.

2

Gaveln E sågas ut så noga som möjligt och används sedan som mall för resten av gavlarna och takstolarna.

TIPS: Det gäller att utnyttja plywoodskivan maximalt, så flytta runt mallen.

3

Varje takhalva F är en 46 cm bred remsa av takplywood, 122 cm lång (en halv skiva). Gavlar, takstolar och takhalvor sågas lättast ut med sänksåg och sågskena.

4

Vinkla sågen 30 grader när du sågar ut takhalvorna. Då får taket automatiskt lodräta långsidor och det blir lättare att foga ihop skivorna vid nocken.

5

Varje tak sätts ihop av två gavlar E, en takstol E och två takhalvor F. Delarna limmas och spikas ihop med 40 mm dyckertar.

04
Det ser snyggt ut med shingel på taket 7 Steg

Om du vill spara både tid och pengar kan du använda vanlig, slät takpapp. Underlagspapp är inte nödvändig till en konstruktion som denna.

Vi har emellertid valt att lägga shingel på taket - helt enkelt för att det är snyggt. Det medför en smula extra arbete eftersom det endast får rum två rader med shingel medan toppraden vid nocken och bottenraden längs takfoten måste skäras. Men det går rätt lätt.

1

Flikarna på tre rader shingel skärs bort till varje tak, precis där flikarna börjar. Den hela, fliklösa remsan L används längs takfoten medan flikarna M sparas till den översta raden vid nocken.

2

Takpapp P till gavlarna E skärs till av takpappen (topsafe). Pappen fästs så att den sticker ner 1 cm under gaveln där den viks upp och smälts fast. Nu fästs också de 18 cm breda remsorna N mot nocken.

3

Dra loss skyddsfolien från baksidan på remsan L. Lägg den på plats längs takfoten så att det blir en flik eller skarv ungefär mittpå takhalvan F. Fäst remsan med ett par klamrar.

4

Skär bort överflödig papp L längs gaveln F, men så att den går ut över pappen på gaveln. Det gäller att skära rent efter varje lager eftersom det är svårt att skära igenom mer än ett lager.

5

Nu läggs två rader shingel på varje takhalva och varje rad förskjuts en halv flik. Raderna fästs med häftklammer i överlappningen där nästa lager kommer att dölja klammern.

6

De lösa flikarna M fästs som den översta raden. De hålls på plats med klammer längst upp. Du behöver inte värma alla delar eftersom shingel svetsar sig fast så snart solen värmer den.

7

Takläggningen avslutas med nockremsan L. Den kan inte häftas fast och därför värms dem med varmluftspistol medan den pressas fast.

05
Taken läggs upp mellan stolparna 5 Steg

Taken ska sitta vågrätt, men de ska inte skruvas fast eftersom varje tak ska kunna flyttas neråt i takt med att du tar in ved. Därför förses varje gavel med en klack G. Klackarna passar perfekt mellan dubbelstolparna där de ska vila på 10 mm vagnsbultar. Vi borrar därför hål genom dubbelstolparna på fyra ställen så att taket kan placeras på fyra höjder.

1

Såga till 15 cm långa klackar G av hyvlat, tryckt trä. Förborra med 5 mm borr mitt på gaveln. Markera klossens mittlinje och fäst den med 4 x 40 mm skruvar så att den sitter kant i kant med gaveln.

2

Markera för bulthålen på stolparna A. Det enklaste är att mäta uppifrån eftersom alla stolparna har samma höjd. Vi borrar fyra hål i varje stolpe med 20 cm mellanrum, 2 cm från kanten närmast taket.

3

På de yttersta dubbelstolparna borras endast ett hål på varje höjd. På de övriga ska det borras två hål på samma höjd. Bultarna är 10 mm i diameter så vi borrar med 12 mm borr.

4

Lyft in taket mellan stolparna. Spänn en tving runt ena dubbelstolpen som taket kan vila på medan du lirkar det på plats.

5

Den takklädda platsen för ved är klar och genom att flytta varje tak i höjd så att det precis ligger ovanför veden får vi torr ved klar för kaminen.

Material

75 x 75 mm tryckimpregnerat trä
• 12 stolpar (A) à 240 cm

50 x 75 mm tryckimpregnerat trä
• 6 avståndsklossar (C) à 15 cm
• 12 avståndsklossar (B) à 10 cm

45 x 45 mm hyvlat, tryckimpregnerat trä
• 10 klackar (G) à 15 cm

12 mm takplywood
• 15 takstolar och gavlar (E) à 75 x 21 cm
• 10 takhalvor (F) à 122 x 46 cm

Shingel (Icopal typ K)
• 5 m2 takbeläggning (K)
• 10 bitar (L) till takfot
• 30 flikar (M)

Takpapp (Icopal topsafe)
• 10 gavelbeklädnader (P) à 75 x 22 cm
• 5 nockremsor (N) à 18 x 122 cm

Dessutom:
• 6 vagnsbultar (D), 12 x 230 mm, med muttrar och brickor
• 10 vagnsbultar (H), 10 x 200 mm
• Rostfria skruvar: 5 x 120, 5 x 80 och 4 x 40 mm
• Varmgalv. dyckertar, 40 x 1,8 mm
• Lim och klammer

Tidsförbrukning

Avsätt ett par helger till projektet. Du sparar lite tid om du väljer vanlig takpapp.

Pris

400-500 kr för den första sektionen och 300 kr/st för följande sektioner.

Svårighetsgrad

Du måste vara noggrann när du placerar stolparna så att taket kan höjas och sänkas. Annars går allt lätt.

Ritning

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Vedbod