Bygg ett läckert halvtak över vedtraven

Ved är ofta otympligt att förvara, och flera av oss har flera travar på runt om i trädgården. För många är det svårt att hålla den torra och den färska veden separerad. Men det problemet kan lätt lösas med ett halvtak och en elegant indelning, som både håller ordning på vedtravarna och håller torr och fuktig ved separerad. Och du bygger det lätt själv.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
5.000 kronor

Intro

Halvtak med flera fördelar

Det halvtak vi har byggt är beklätt med takpapp och avslutat med aluminiumlister. Det ger inte bara ett vackert halvtak, utan även ett ganska robust halvtak, som du kan ha glädje av i många år.

Under halvtaket finns det gott om plats för ved. Men inte bara en stor trave som riskerar att välta. Och inte bara en stor blandad trave med fjolårsveden och den nyinköpta, knappt torra veden huller om buller. Nej, här är det ordning och reda.

Avskiljare håller ordning på veden

Under halvtaket har vi avdelare gjorde av stolpar och armeringsnät. Det skiljer vedtravarna åt, eller skiljer veden från utemöblerna, om det är dem du har stående i en av sektionerna. Skiljeväggarna släpper samtidigt in vinden, så att veden förblir torr.

Robusta material säkrar halvtaket

Du kan så klart lätt bygga ett halvtak av en handfull stolpar och de brädor du säkert har liggande. Men i denna artikel har vi valt lyxmodellen med fast tak och med fokus på utseendet. Det gör vi både för att säkerställa att vårt halvtak blir långlivat, men också för att det har en ganska synlig placering i trädgården.

Totalt innebär våra materialval att halvtaket, som är cirka fyra meter långt, kommer att kosta runt 5.000 kronor.

Få en komplett bygginstruktion: Halvtak – bygg det själv!

Trots sitt exklusiva utseende är det faktiskt inte ett svårt projekt. Om du har lite gör det själv-erfarenhet ska du bara följa den detaljerade steg för steg-guiden, så har du det snyggaste halvtaket på gatan på en långhelg.

LÄS ÄVEN: Här på Gör Det Själv har vi byggt många olika sorters vedskjul – her kan du se allihop och hitta den modell som passar din trädgård bäst: Se alla vedskjul

Instruktion

01
Stolpar 3 Steg

1

Första stolpen (A1) ska ner i marken. Den placeras 1 m ut från uthusets gavel, och dras in 15 cm från hörnet på uthuset. Fyra stolpar ska sättas upp - det ger tre rum under halvtaket för att varje rum ska bli 1 m brett.

2

Gräv tillräckligt djupt. Stolpen ska ned till frostfritt djup, så hålet ska vara minst 90 cm djupt. Gör hålet så stort att du kan komma åt att packa ihop jorden på var 10-15 cm. Vi bygger ihop med uthuset, därför gjuts inte stolparna fast.

3

Den bortersta stolpen (A4) ska i jorden som nr 2. Använd en avståndspinne, så att du får lika långt från stolpe till husgavel i båda ändarna. Spänn ett snöre mellan de två stolparna som du kan rätta in de mellersta stolparna efter.

02
Sparrar och reglar 6 Steg

1

Den första sparren ska monteras på gaveln, 3 cm under alukanten. Sparren sågar vi i lod 7,5 cm in från uthusets gavel. Det motsvarar tjockleken på regel och kantbräda. Till monteringen använder vi 10 mm karmskruv.

2

Den sista regeln (C2) monteras på sparren (B1) med två takåsfästen. Regeln monteras sedan på stolpen (A4) med en falsad fog, som hålls ihop med en 10 x 100 mm vagnsbult och dessutom 2 st. 6 x 90 mm A4 rostfria skruvar.

Regeln (C2) ska ligga vågrätt mellan sparren (B1) och stolpen (A4).

3

Måttet från underkanten av sparren (B1) förs upp vågrätt till stolparna. Lägg den yttersta sparren (B3) på den bakre regeln (C2) och spänn fast den på stolpen (A1). Märk upp längs sparren (B3) på stolparna för de falsade fogarna.

4

Såga ut för de falsade fogarna i stolparna (A1-A3) med den yttersta sparren (B3). Såga ett hack som är lika djupt som sparren är tjock. Stolpen ska kortas av 1 cm under sparrens ovansida.

Du får högst såga bort hälften av stolpens tjocklek.

5

Lägg en plywoodskiva (E) på de två sparrarna (B1 och B3) och använd den att mäta ifrån, så att den första regeln (C1) kommer att sitta i rätt vinkel.

6

Sätt upp den första regeln (C1) på de två sparrarna (B1 och B3) med 6 x 120 mm skruvar. Montera sedan sparren (B2) mellan reglarna med 6 x 120 mm skruvar och två 90 x 90 mm vinklar.

03
Takskivor 7 Steg

1

Skruva fast takskivorna (E). Här kan du använda 5 x 60 mm spånskruvar. Börja med att skruva inne vid väggen, så att du kan rikta in stolparna i lod med hjälp av skivan.

2

Där takskivorna möts monteras reglar (L) på undersidan. Använd t.ex. 45 x 70 mm reglar att fästa skivorna i. Det är viktigt att skivorna inte kan sätta sig i fogen när man senare lägger papp på taket.

3

Montera en kantbräda (D3) på sidan av halvtaket. Här ska rännkro-karna till hängrännan skruvas fast. Förborra och skruva fast kantbrädan med 6 x 90 mm skruvar in i ändarna på sparrarna.

4

Kantbrädorna (D1 och D2) monteras. Hörnfogen görs antingen vinkelrät eller i 45 grader som här. Då taket har en viss lutning ska (D2) också sågas i vinkel i höjdled. Använd en smygvinkel för att överföra vinkeln.

Kantbrädorna (D1 och D2) sitter 7 cm ovanför takskivan (E), så att det blir plats för en trekantlist (F).

5

Rita en 45 graders vinkel på kanten av kantbrädan (D2). Markera sågsnitten på båda sidorna av brädan. Sågar du inte så bra kan du försöka igen. Brädan är ju inte kapad till rätt längd, så det finns utrymme för felsågning.

6

Den långa kantbrädan (D2) sätts upp. Om du inte har någon medhjälpare kan du sätta en spik där brädans underkant ska vara. Kantbrädan sågas av lodrätt, så att den slutar mitt för den kommande takrännan.

7

Regnvattnet från taket leder vi här till en regnvattentunna. När den är full rinner vattnet rakt ut på marken.

04
Hängränna 3 Steg

1

Rännkrokarna till hängrännan ska upp. Använd t.ex. 5 x 25 mm skruvar med runt huvud - 4 st. i varje krok. Vi ger rännan ett fall på 5 mm per meter, dock högst 3 cm på varje sida av taket.

2

Ta upp hål för stupröret. Såga två halvmånar med en bågfil, och gör en droppkant med en hammare. Droppkanten förhindrar att regnvattnet rinner ut på undersidan av hängrännan. Nu kan stupröret monteras.

3

Ränngavlar limmas på. Använd lim för hängrännor eller färglöst silikon. Slutligen kan hängrännan klickas på plats.

VIKTIGT! Hängrännan får inte sitta i spänn mellan kantbrädorna. Den ska ha plats att utvidga sig när temperaturen stiger.

05
Takbekädnad 5 Steg

1

Använd aluminiumspik till montering av en takfot som ska leda ner vatten i hängrännan. Här är takfoten (G) belagd med ”asfalt”, så att takpappen fäster bättre. Därnäst monterar vi en trekantlist (F) längs kantbrädan.

2

Ett takfotsbeslag av aluminium (H) monteras. Vänta med att kapa av beslaget. Det är svårt att göra en snygg fog i hörnet, och det kan krävas ett par försök med plåtsaxen. Det är tråkigt om du då redan har kapat av beslaget till rätt längd.

3

Gör en övergång mellan uthusets tak och det nya halvtaket. Här använder vi ett takfotsbeslag (H), där den ena sidan är bortklippt. Det nya takfotsbeslaget skjuts in under det gamla beslaget på uthuset.

4

Underlagspappen ska på plats. Rulla ut pappen så att den ligger där den ska. Underlagspappen är 1 m bred och täcker vår takskiva. Om du måste lägga flera våder med överlappning ska du följa tillverkarens anvisningar.

5

När pappen ligger där den ska rullas våden ihop igen från ena änden in mot mitten. Därefter fästs takpappen - antingen med lim, med spik eller med uppvärmning med gasolbrännare. Topplagret läggs på samma sätt.

06
Skiljeväggar 2 Steg

1

Skiljeväggarna görs av 8 mm armeringsnät (K), som hålls på plats av två lister (J). Borra hål med en 10 mm borr, så att nätet sätts i spänn i listerna.

TIPS: Stängerna i nätet är så olika, att du måste markera varje enskilt hål. Borra igenom listen med en 10 mm borr.

2

Skiljeväggarna skruvas fast på stolparna (A1-A4) och monteras också på uthusets vägg. Använd t.ex. 5 x 70 mm skruvar och 6 mm pluggar i väggen. Vi har för utseendets skull målat listerna med heltäckande träskydd före monteringen.

Material

Material till stommen

100 x 100 mm tryckimpr. stolpe:
• 4 stolpar (A1), (A2), (A3), (A4) à 3,6 m

50 x 150 mm tryckimpr. reglar:
• 3 sparrar (B1), (B2), (B3) à 3,9 m
• 2 reglar (C1), (C2) à 1,2 m

25 x 175 tryckimpr. brädor:
• 3 kantbrädor (D1), (D2), (D3),
totalt 6,3 m

Material till takbeläggning

• 2 takskivor (E), 18 mm takplywood
• 50 x 50 mm trekantlist (F), 8 meter
• 2 st. gavelbeslag (G) av alum.
• 10 takfotsbeslag (H) av aluminium à 1 m
• Aluzink 4" hängränna, rännkrok, stuprör, rörsvep, lim
• Takpapp
• Aluminiumspik

Material till rumsdelare

• 8 lister (J), 25 x 50 mm, à 2,7 m
• 1 armeringsnät (K), 15 x 15 cm, 8 mm, 235 x 500 cm, klipps till fyra nät

Dessutom:
• Karmskruv, 10 mm
• Vagnsbultar, 10 x 120 mm
• Skruvar, 6 x 90 mm, rostfria
• Skruvar, 6 x 120 mm, rostfria
• Skruvar, 5 x 70 mm, rostfria
• Spånskruvar, 5 x 60 mm
• Skruvar, 5 x 25 mm, rostfria
• Skruvar, runt huvud, 5 x 25 mm
• Pluggar, 6 mm
• Vinkelbeslag, 90 x 90 x 5 mm
• 2 takåsfästen
• 2 reglar (L), t.ex. 45 x 70 mm

Specialverktyg

• Plåtsax
• Smygvinkel
• Ev. gasolbrännare (kan hyras)

Tidsförbrukning

2-3 intensiva arbetsdagar

Pris

Cirka 5.000 kronor

Svårighetsgrad

Det svåraste är att lägga på takpappen snyggt - det kan du ev. få en yrkesman att hjälpa dig med.

Ritning

Få ordning på vedstapeln

Halvtaket får stabilitet genom att byggas ihop med uthuset. Du behöver bara sätta ner fyra stolpar i marken. Vi har givit taket samma lutning som taket på uthuset.

Video

TEKNIK: Stolpar på rad

Med ett rättesnöre får du dem i en exakt rad

TIPS: Fast avstånd mellan stolparna

TEKNIK: Takpapp i två lager

Med två självhäftande lager blir det helt tätt

TIPS: Skär enkelt genom takpapp

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner tidningsartikeln nu

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Vedbod