Byggbeskrivningar
Lätt
Svår

Här har du en vedbod som hjälper dig att alltid ha torr ved. Boden eller skjulet innehåller tre rum: ett för torr ved, ett för ved som ligger på tork ytterligare en vinter och slutligen ett tredje rum, där du kan sätta cyklar, barnvagn, gräsklippare eller redskap.

LÄS OCKSÅ: Bygg ett läckert halvtak över vedtraven