Växthus på bara 0,6 m2

Om du under sommaren vill plocka solmogna tomater och andra grönsaker, och inte har plats för ett vanligt växthus, så har vi lösningen: ett dekorativt miniväxthus på bara 0,6 m2. Det rymmer ett par planteringssäckar och du kan lätt göra det lite större, om det passar dig bättre.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
4 dage
Pris
1.200 kronor

Intro

Här har du växthuset som du får plats för överallt – på terrassen, på balkongen, på uteplatsen etc. Det är endast 79 x 79 cm utvändigt, men det räcker för att du ska få plats för ett par planeteringssäckar. Och sätter du in en hylla, kan du sätta växter även på den.

LÄS OCKSÅ: En drivbänk kickstartar köksträdgården

Konstruktionen är synnerligen enkel. De fyra sidorna är identiska och består av ramar och de förenas i varje hörn med hörnstolpar. När vi säger att sidorna är identiska, så är det ett litet undantag. Dörrsidan görs först som de tre andra sidorna, och när den är klar sågas dörren ut.

Ramarna görs med samma fasning upptill. När de är klara och har satts på plats kan du montera taket, som består av två likadana trekanter. Det ger växthuset en lite speciell form, och innebär förstås också lite extra pyssel när du snickrar.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Bygg ett läckert växthus på väggen

Det är viktigt med bra ventilation, framför allt när växthuset är så litet som detta. Därför har endast den ena av de två trekantiga takhalvorna skruvats fast. Den andra sitter fast med gångjärn på den fasta delen och kan därför öppnas. Ett vädringsbeslag gör att takfönstret kan stå öppet i önskat läge.

Utnyttja utrymmet

När växterna har planterats i säckarna har de gott om plats på höjden. Här har vi satt två växter i varje säck. Vill du också ha kryddväxter i växthuset, sätter du bara upp en eller ett par hyllor. Värmen driver snabbt upp dem. När de är tillräckligt stora och robusta kan du plantera ut dem i trädgården. Det är storleken på planteringssäckarna som har bestämt storleken på växthuset. Har du andra säckar, ändrar du bara växthuset.

Instruktion

01
Förberedelser 2 Steg

Allt vad du behöver för att snickra växthuset framgår av materiallistan på nästa uppslag. Eftersom växthuset byggs av en mängd delar föreslår vi att du köper listerna lite för långa, så att du kan justera måtten om det blir nödvändigt. Köp listerna i hela längder.

Starta med att snickra fyra ramar. Tre av dem är identiska och du kan med fördel serietillverka dem, vilket innebär att du först kapar alla delar till ramarna och sedan sätter ihop dem. När den första ramen är klar gör du två kopior av den. Den fjärde ramen, som dörren sitter i, görs först utan mittspröjs och utan den översta av de tre tvärlisterna (K).

1

Lägg delarna till den första ramen på arbetsbordet och markera var delarna ska sättas ihop (prickade linjer). Geringssåga taklisten (F). Alla mått finns på nästa uppslag.

2

Spänn ihop de lodräta listerna (C, D och E) till alla fyra ramarna och överför skarvlinjerna på samtliga med snickarvinkel och blyertspenna.

02
Ramarna 10 Steg

1

Borra två skruvhål i varje fog i listerna (C, D och E) med 5 mm borr. Nar noga med att borra lodrätt.

2

Lägg upp delarna på arbetsbordet när de har sågats till. Hålen i fogarna har borrats och ramarna är klara för ihopsättning med 5 x 70 mm skruvar.

3

Pressa ner listerna på arbetsbordet och skruva ihop delarna. Det är mest praktiskt med en snabbtving när du håller ihop delarna eftersom den lätt flyttas.

4

Den övre listen (taklisten F) skruvas fast med 5 x 70 mm skruvar uppifrån. Det är viktigt att du har gerings-sågat de lodräta listerna i korrekt vinkel.

5

Ramen som innehåller dörren delas i tre delar genom att den övre och den undre delen sågas bort. Kapa sidolisterna (E) 1 cm och hyvla bort 5 mm från bredden, så att dimensionen blir 22 x 39 mm. Annars får dörren inte plats.

6

Skruva fast dörrens överliggare och bottenlist. Även nu används 5 x 70 mm skruvar. Lägg märke till att du ska montera en mittspröjs.

7

Rita upp takets form på arbetsbordet - se mått på ritningen. Lägg listerna (L och M) på bordet och markera vinklarna. Såga till listerna och skruva ihop ramarna med en 5 x 70 mm och en 5 x 100 mm skruv i varje fog.

8

Markera för falslisterna på ramarna. Fäst en bit av en falslist på en kloss så att listen sticker ut 10 mm från ramen. Dra sedan streck på ramen, så vet du var falslisterna (O) ska fästas. Här används 25 x 1,2 mm galv. dyckertar.

9

Såga till glaslisterna (N). Anpassa längden på listerna så att de passar invändigt i varje ram. Det ser snyggast ut om du geringssågar dem i hörnen, men det är inte nödvändigt.

10

Spänn fast två hörnstolpar (A och B) på två av ramarna som ska vara mittemot varandra. Fäst sedan ramarna med 5 x 70 mm skruvar. Låt stolparna sticka upp en bit. De sågas av till rätt längd senare.

03
Justera ramarna 3 Steg

1

Spänn ihop ramarna till växthuset med tvingar och såga av de korta stolparna (B) i nivå med sidorna.

2

De långa stolparna (A) sågas av i vinkel med sidorna. Se till att stolparna får samma höjd.

3

Nu är det dags att måla delarna. En strykning med grundfärg och två färdigstrykningar med ytfärg ger träet ett bra skydd och en snygg yta. Välj en färg som tål regn och fukt.

04
Välj en placering 2 Steg

Om du inte tidigare har funderat på var växthuset ska stå, så är det dags. Du måste skruva fast det eller förankra det på annat sätt, så att det inte välter omkull vid första lilla blåst. Om växthuset ska stå på en sten- eller träbeläggning, fäster du fyra vinkeljärn i marken och skruvar fast benen på vinkeljärnen.

För att benen inte ska suga upp markfukt eller regnvatten lyfter vi dem en bit från underlaget. Det gör vi dels genom att fästa dem lite högre upp på vinkeljärnen, dels genom att fästa skruvar med kraftiga brickor under benen. Låt gärna stolparna (A och B) stå och suga i lite träolja innan de monteras på ramarna.

1

Lyft upp stolparna en bit över marken så att de inte så lätt suger upp fukt. Det lan lätt göras med en kraftig skruv och ett par brickor.

2

Markera växthusets placering på marken och skruva fast fyra vinkeljärn i beläggningen vid varje ben. Placera beslagen så ”osynligt” som möjligt, och lyft växthuset lite innan du skruvar fast det.

05
Delarna sätts ihop 8 Steg

1

Skruva ihop sidorna med 5 x 70 mm skruvar genom hörnstolparna. Förborra med 5 mm borr i den första sidan. Här är det praktiskt med en medhjälpare - eller i varje fall ett par snabbtvingar.

2

Skruva fast ovandelen och bottnen på dörrsidan (de två fasta delarna) i sidoramarna med 5 x 70 mm skruvar.

3

Lägg de två takhalvorna på plats och skruva fast den fasta delen i ramarna med 4 x 50 mm skruvar. Den andra halvan fästs på den första med gångjärn.

4

Skruva fast gångjärnen på hörnstolpen, kila dörren på plats och skruva sedan fast dörren i gångjärnen. Därefter fäster du en skjutregel och ett dörrhandtag på dörren.

5

Nu är det dags att montera glas i hela växthuset. Ta en ruta i sänder och lägg glaset på plats på falslisterna. Om du tycker det är svårt att skära glas, beställer du alla rutor färdigskurna, men mät först när växthuset har satts ihop.

6

Skruva eller spika fast glaslister (N). Här används 4 x 20 mm skruvar som dras ner i ramarna utan att skada glaset. Det kan vara en fördel att förborra så att listerna inte spricker.

7

Skruva fast tre falslister (P och Q) på den fasta ramen i dörrsidan med 4 x 20 mm skruvar. Listerna ser till att dörren stoppar i ramen när den stängs.

8

Växthuset är klart och det är dags att plantera växter i de två planterings-säckarna.

Material

45 x 45 mm hyvlade reglar:
• 2 stolpar (A) à 200 cm
• 2 stolpar (B) à 180 cm

22 x 44 mm hyvlade lister:
• 4 ramsidor (C) à 187,4 cm
• 4 ramsidor (D) à 168,5 cm
• 2 sidor (E) till dörr à 136,5 cm
• 4 ramsidor (F) à 83,5 cm
• 9 spröjsar (G) à 70,5 cm
• 1 ramsida (H) vid dörr, 30,4 cm
(överskott från ramsidorna (E),
som sågas till i steg 5)
• 1 ramsida (J) vid dörr, 11,5 cm
(överskott från ramsidan (E),
som sågas till i steg 5)

22 x 95 mm hyvlade brädor:
• 12 spröjsar (K) à 70,5 cm

22 x 70 mm hyvlade lister:
• 2 takramdelar (L) à 129,5 cm
• 4 takramdelar (M) à 94 cm

8 x 15 mm smyglister:
• Glaslister (N) till hela växthuset, cirka 34
löpmeter. Såga till listerna först när du har
gjort ramarna.

8 x 27 mm hyvlade lister:
• Falslister (O) till hela växthuset, cirka 34 m

15 x 34 mm hyvlade lister:
• 2 falslister (P) à 79,5 cm till dörr

22 x 22 mm hyvlad list:
• 1 falslist (Q), 134 cm, till dörr

3 mm växthusglas:
• 7 rutor à 61 x 70 cm
• 1 ruta, 56 x 70 cm
• 4 rutor à 24 x 70 cm (skärs till efter ramen)
• 2 rutor, trekantiga, à cirka 51 x 96 cm

Dessutom:
• Skruvar: 3,5 x 25, 4 x 20, 4 x 40, 4 x 50, 5 x 70
och 5 x 100 mm
• 4 brickor, Ø 40 mm
• 25 x 1,2 mm galv. dyckertar
• 1 skjutregel till dörr
• 3 gångjärn à 50 x 130 mm till tak
• 3 gångjärn à 75 x 190 mm till dörr
• 1 vädringsbeslag
• 1 dörrhandtag
• 4 vinkeljärn à 50 x 75 x 75 mm
• 2 haspar
• Ev. skuggnät

Tidsförbrukning

Beräkna 3-4 dagar så har du gott om tid för arbetet.

Pris

I denna storlek kostar delarna cirka 1200 kr.

Svårighetsgrad

Om du bara är noggrann med mätningen, så är det ganska lätt att snickra växthuset.

Ritning

Snickras av ramar

De fyra sidorna är i princip identiska ramar bortsett från att ramen med dörren delas i tre bitar. Taket består av två trekanter och den ena sitter fast med gångjärn i den andra.

Snickras av ramar

Dörr

Dörr

Sidor

Sidor

Tak

Tak

Video

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

TIPS: Stoppkloss för kapsågen

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

TIPS: Rätt längd på spik och skruvar

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Växthus och orangeri