Gäststuga på 13 kvm med inbyggd terrass

I stället för att bygga ut sommarstugan kan det vara bättre och billigare att bygga en extra liten friggebod. Den här är på 13 kvadratmeter och fungerar som komplement till sommarstugan. Den är av allra högsta klass och du bygger den lätt.

Stugan är klar och väntar på sina gäster. Den rymmer ledigt en familj med två vuxna och två barn.

Intro

Stugan ska vara så stor att en dubbelsäng får plats, och det ska dessutom finnas en våningssäng och en extra bädd i den. Det ska finnas sittplatser till alla runt ett bord och familjen ska naturligtvis ha chans att stuva undan sitt bagage. Det var kraven på den gäststuga som familjen skulle bygga i stället för att bygga till sommarstugan. Och på så sätt blir det enklare att ha övernattande gäster.

Skräddarsydd toppkvalitet

I stället för att satsa på en byggsats från närmaste byggvaruhus beslöt familjen att rita ett eget hus och sedan bygga det av lösvirke, fast i moduler. Man sparade inte något på att själv bygga, men huset kunde byggas exakt så som familjen ville ha det och man kunde få en kvalitet som är mycket högre den som färdiga bodar erbjuder. Priset hamnade på cirka 50000 kr inklusive isolering av golv, väggar och tak och då ingår också den lilla verandan. Friggeboden är på 13 kvadratmeter.

Innan du sätter i gång

Vi presenterar projektet som inspiration till och exempel på hur en uppgift som denna kan lösas. Får du lust att bygga en liknande stuga eller bod, ska du liksom familjen dela upp projektet i etapper så att du kan ta paus när du vill. För även om det är stimulerande att bygga en stuga som denna, så är det bra med en paus då och då.

Denna stuga byggdes på fyra helger och med hjälp av några vänner. Men tempot var behagligt med många pausar för det var viktigt att man också hade trevligt.

LÄS OCKSÅ: Prova själv ett gratis ritprogram innan du sätter igång med ditt projekt

Instruktion

01
Bjälklaget ligger stadigt på plintar 6 Steg

Det enklaste sättet att skapa ett stabilt bjälklag är att låta det vila på plintar. Då blir det också lätt att få det att ligga plant.

Det bärande underlaget består här av sex betongplintar som har gjutits i 10 cm tjocka rör som är 100 cm långa. Plintarna står tre och tre i två parallella rader. Vi grävde först cirka 90 cm djupa hål, stampade en plan botten i hålen och satte ner rören. Hålen fylldes igen och jorden stampades ner så hårt att rören kom att stå lodrätt. Därefter fylldes rören med betong och ett dragband stacks ner cirka 30 cm i varje rör och så att 15 cm stack upp. Dragbanden skruvade vi sedan fast på de två yttre bärlinorna och förankrade därmed hela golvbjälklaget ordentligt.

Medan betongen härdade kunde vi snickra bjälklaget en bit därifrån. Vi använde 50 x 200 mm tryckimpregnerade reglar till långsidorna och fäste 9 st 50 x 150 mm reglar mellan dem med balkskor.

1

När ramen var klar lades den på prov på plintarna för att kolla att allt var vinkelrätt.

2

Därefter monterade vi ett galvat nät på ramen för att hålla isoleringen på plats.

3

Varje utrymme mellan reglarna fylldes med 145 mm tjock isolering som skydd mot kyla.

4

Furugolvet spikades fast med dolda spikar i noterna.

5

Vi använde spikpistol, men det går lika bra att spika för hand eller att skruva fast brädorna.

6

När bjälklaget var klart köpte vi en billig presenning och la på bjälklaget. Då gjorde det inget om det kom en skur medan vi höll på med något annat.

02
Konstruktion av sidor och tak 6 Steg

De två regelstommarna gör det enkelt att resa väggarna.

Med en medhjälpare är det en lätt match att ställa de två regelstommarna upp, justera deras lägen och fixera dem tillfälligt samt fortsätta med gavlarna. När ytterväggarna var på plats la vi först upp den kraftiga nockregeln. Den ska sticka ut 100 cm från fasaden för att också bära ett halvtak över verandan. De nio takstolarna lades upp parvis, men först gjorde vi en takstol och använde den som mall för de övriga. Delarna skruvades ihop med 5 x 90 mm skruvar och hjälpbrädor ovanpå varje skarv i mitten.

1

De två regelstommarna till långsidorna är identiska och gjorda av 45 x 145 mm reglar, som satts ihop med hjälp av beslag och 5 x 90 mm skruvar.

2

Regelstommarna skruvades fast ovanpå presenningen och golvbrädorna och fixerades med hjälp av brädor medan gavlarna snickrades.

3

För att stabilisera varje hörn fästes snedsträvor ner till golvet.

4

När takstolarna var på plats spikade vi fast takreglar på var 46:e cm. Det avståndet passade nämligen perfekt till våra fibercementskivor.

5

Dragband sträcktes diagonalt över takstolarna och under takreglarna.

6

Nu är stommen till gäststugan klar och snedsträvorna kan tas bort.

03
Fasader och takbeläggning 14 Steg

När regelstommarna är på plats ska de packas in bakom vindpapp och kläs med brädor.

Nu är det dags att göra gäststugan tät. Det innebär att vindpapp ska vikas och skäras till och sedan fästas med klammer på stommen. Efteråt renskärs pappen runt dörrar och fönster. Arbetet fortsätter med brädorna som utgör fasadpanel. Fönster och dörr monteras emellertid inte förrän all fasadpanel är på plats.

1

Vindpappen ska helst monteras med så få skarvar som möjligt, och där den skarvas läggs överlappningen så att ev. vatten kan rinna av.

2

Fasadpanelen sågades till lite grovt och sattes upp. Sponten pressades in helt i varje not innan brädorna fästes med två spikar i varje spikregel.

3

Vid fönstren var det nödvändigt att ta hänsyn till att fönsterblecket skulle fästas på en bräda, så vi höll 25 mm avstånd till ovankanten på panelen.

4

När alla brädor hade spikats fast fäste vi en hjälpbräda på utsidan av fasaden. Den ska användas som anhåll för cirkelsågen.

5

Cirkelsågen ställdes in på 15 graders vinkel och 22 mm djup. Tack vare vinkeln får vi spetsiga brädändar som regnvatten lätt rinner av från.

6

Dörr och fönster sattes in när hela fasaden hade klätts med panel.

7

Vi hade tur med vädret och monterade innertaket innan yttertak och isolering.

8

De invändiga brädorna spikades fast. Vi använde profilerade brädor till både innertak och innerväggar.

9

På insidan gjordes fönstren klara med lister så att vi senare kunde göra snygga smygar och sätta foderlister runt fönstren.

10

Arbetet gick snabbare än vi hade räknat med eftersom vi hade tur med vädret och kunde sätta upp innertaket först och sedan isolera uppifrån. Vi la på två lager 95 mm isolering.

11

Fibercementskivorna kan läggas utan underlagstak eftersom de är så täta och eftersom de läggs med skumtätningsband i överlappningarna. Skivorna skruvas fast genom vågtopparna.

12

Isolering av taket och läggning av de 24 takskivorna tog inte ens en arbetsdag för en person. Fibercementskivor läggs mycket snabbt.

13

För att stabilisera takreglarna fäste vi reglar parallellt med takfoten. De sattes kant i kant med takskivorna. Efteråt kapade vi alla utstickande ändar.

14

Den lilla gäststugan vid sidan av vår sommarstuga börjar ta form. Här kan fyra personer sova.

04
Färg, taksprång och invändiga detaljer 13 Steg

När taket har lagts återstår endast småsaker innan stugan är klar.

Med tak, dörr och fönster på plats är stugan skyddad mot väder och vind. Nu återstår endast de sista detaljerna innan stugan är klar att ta emot övernattande gäster.

Det lönar sig att måla ytterväggarna innan takfotsbrädor, vindskivor, taksprång, vindskivor och foderlister monteras. Nertill har vi satt masonitskivor för vi vill inte spilla färg på vindskyddet på bjälklaget.

1

Bjälkarna på sidorna som bär taket pressades vågrätt och lodräta stolpar monterades under dem som stöttor.

2

Takfotsbrädorna sköts ut mot vindskivorna, och när de satt plant längs underkanten skruvades de fast.

3

Vi använde en restbit från en takstol för att markera på gavlarna för en regel, som kan bära brädorna i taksprånget.

4

Taksprångsbrädorna spikades fast på vindskivorna, takstolarna och reglarna som monterats på gavlarna.

5

Vindskivorna sattes ihop och målades innan vi fäste dem på takreglarnas kortändar.

6

Vindskivorna överlappade varande en aning vid takåsen. Då klättrade vi upp på stegen, drog ett lodrätt streck och sågade rakt igenom de två vindskivorna.

7

Nu är allt utvändigt arbete på stugan klart.

8

Mellan karm och vägg fäste vi ett par lister så att vi kunde bygga upp en snygg smyg.

9

Nockregeln är synlig i rummet och medverkar till att ge stugan stil.

10

Skarven mellan väggarna och innertaket täckte vi med en 15 mm list.

11

Vi snickrade en fast bädd och den fungerar både som säng och sittplats. Ja, den blir nästan som en soffa när vi lagt ditt ett antal kuddar.

12

Dubbelsäng, våningssäng och en plats för väskor. Rummet på 13 kvadratmeter har plats för fyra.

13

Även om gäststugan endast används sporadiskt, så försågs den med en veranda - som pricken över i. Den röda stugan i bakgrunden byggdes senare och är en kopia av den första.

Ritning

Multimedia

Video

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

Video

TIPS: Exakt anpassning av isolering

Video

TIPS: Spänn upp isoleringen

Video

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när trallbrädorna har lagts.

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Gäststuga