Smart garage för släpkärran

Släpkärran är en fantastisk hjälp i vardagen, när man har hus och trädgård. Men när den inte används ska den förvaras, och vacker är den inte. Med ett enkelt och billigt, men likväl elegant garage gömmer vi undan trailern. Nu syns den inte, och är samtidigt väl skyddad mot snö, regn och tjuvar.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
3.000 kroner

Intro

För många av oss är släpkärran helt oumbärlig. När det ska hämtas byggmaterial, flyttas eller köras till återvinningscentralen med bygg- och trädgårdsavfall är det fantastiskt att bara kunna gå ut och hänga på släpet på kroken.

Men även om den är populär, är släpkärran inte någon sportbil, som pryder uppfarten eller gårdsplanen.

Lösningen på det problemet är ett garage, som är designat för ditt släp. Och då det ju trots allt bara är för släpkärran, har vi använt material och lösningar som håller nere priset så att det kostar ca. 3.500 kr. inkl. allt.

Nu syns inte släpet, samtidigt som varken regn eller tjuvar kan komma åt det.

Redaktionen rekommenderar: 10 TIPS: Håll ditt släp i toppform!

Glöm inte att anpassa måttten efter just din släpkärra, om den skulle vara bredare än vår, som är cirka 150 x 250 cm (+ dragkroken).

Instruktion

01
Sidor och beklädnad 6 Steg

Hela konstruktionen är uppbyggd av enkla ramar. De består av 45 x 45 mm reglar, som bekläds med staketplank som läggs på klink (med överlapp). Det är en enkel och billig konstruktion, men det ser vackert och exklusivt ut. Köper du istället brädor som är utformade för just klinkbeklädnad, blir priset betydligt högre.

Bygg förvaring släpvagn 1

När delarna till sidorna är tillsågade, ska det förborras. Rita ut för alla skruvarna först. Här har vi gjort klart för montering av den första sidan. Monteringsmetoden är densamma för alla sidorna.

Bygg förvaring släpvagn 2

Sidorna fästs med 5 x 80 mm skruvar. Håll ihop infästningarna med tvingar medan du skruvar.

Bygg förvaring släpvagn 3

Gör en provuppläggning av bräd stumpar för att hitta rätt placering av planken (F). Överlappet ska vara minst en cm. Markera på en list var planken ska placeras, och använd listen som mätpinne.

Bygg förvaring släpvagn 4

Flytta mätpinnen till de andra tvär -stagen (D), och rita av efter den.

Bygg förvaring släpvagn 5

Börja med att spika de nedersta planken (F) på ramen med 25 x 55 mm spik. Planken spikas på efter dina streck, som visat, så att spiken går genom två plankor.

Bygg förvaring släpvagn 6

Skruva fast de fyra hörnstolparna (A) i ändarna av de båda sidorna med 6 x 100 mm skruvar. Stolparna placeras så att toppen linjerar med överkanten av reglarna. Gaveln byggs efter samma princip.

02
Port och fundament 6 Steg

Porten är ännu enklare uppbyggd än sidorna. Tre lister (P) skruvas samman med bekläd-nadplankor (F1) och strävor (Q). Det är är enklast att sätta dit strävorna allra sist, efter att du har byggt porten av lister och plankor. Då kan du märka upp och såga till ändarna längs med portens långsidor.

Bygg förvaring släpvagn 1

Bygg porten på en skiva med vinkelräta hörn, så blir porten också rät. Den monteras med 4 x 40 mm skruvar. Börja skruva de tre listerna (P) på översta och nedersta beklädnadsbrädan (F1) 5 cm fråm ändarna.

Bygg förvaring släpvagn 2

Kapa till resten av plankorna (F1), och skruva på dem. Lägg upp strävorna (Q), och kapa dem i ändarna som visat. Skruva fast dem med 4 x 40 mm skruvar.

Bygg förvaring släpvagn 3

Nu ska alla delarna strykas ett par gånger med heltäckande träskydd. Här har vi valt en antracitgrå trälasyr.

Bygg förvaring släpvagn 4

Banka ner fyra jordankare (S) i marken. Lägg gärna ramarna på marken, och använd dem till att markera var ankaret ska sitta. Sätt en stolpstump i jordankaret, så att du kan slå fast det ordentligt.

Bygg förvaring släpvagn 5

Lyft sidorna på plats i jordankarna. Var noggrann med att mäta ut med vattenpass, så att skjulet får en liten lutning bakåt. Då kan regnvattnet enkelt rinna av taket.

Bygg förvaring släpvagn 6

När bägge sidor är på plats ska gaveln skruvas på plats mellan sidorna. Skruva fast en hjälpkloss på båda de två bakersta stolparna (A) i linje med underkanten av ramarna. Använd 5 x 80 mm skruvar.

03
Takreglar, tak och slutmontering 9 Steg

Sidorna och gaveln står nu stabilt på marken, och tiden är kommen att montera taket.

Återigen väljer vi en enkel modell: 45 x 45 mm reglar läggs tvärs över de de två långsidorna som takreglar, och skruvas fast i sidoramarna.

Innan takskivorna läggs på ska det skruvas fast fotbrädor, och de ska justeras så att de på långsidorna linjerar med takskivornas överkant. Den bakersta fotbrädan är lite smalare, så att takskivorna kan fortsätta ut över den. På så sätt kan vattnet droppa av.

Bygg förvaring släpvagn 1

Mät ut var de 9 reglarna (E) ska skruvas, och dra fast dem med 5 x 80 mm skruvar. Kapa ev. till en regelstump som passar i mellanrummen, och använd den till att hålla ett likadant avstånd mellan reglarna.

Bygg förvaring släpvagn 2

Skruva fast fotbrädorna (H). De ska sticka upp 2 cm över takreglarna för att linjera med takskivorna. Den bakersta fotbrädan (J) ska kapas 2 cm smalare.

Bygg förvaring släpvagn 3

Fronten kläs med brädorna (L) och (K). Skruva först på den översta brädan (L) på stolparna (A), så att underkanten linjerar med underkanten av fotbrädorna (H).

Bygg förvaring släpvagn 4

Skruva fast brädorna (K) i stolparna (A). De skruvas fast med 5 x 60 mm skruvar.

Bygg förvaring släpvagn 5

Lägg de två takskivorna på plats ovanpå takreglarna mellan fotbrädorna. Skruva fast skivorna i takreglarna med tak skruvar.

Bygg förvaring släpvagn 6

Taket täcks in med listerna (M) och (N), som skruvas fast med 5 x 60 mm skruvar.

Bygg förvaring släpvagn 7

Måla fotbrädor och täckande lister med lasyr. Använd roller och pensel.

Bygg förvaring släpvagn 8

Skruva på två gångjärn på porten enligt bild. Använd 4 x 20 mm skruvar.

Bygg förvaring släpvagn 9

Häng porten på plats med hjälp av två tvingar. När den sitter i rätt höjd, skruvas gångjärnen fast i brädan (K) i den ena sidan med 4 x 40 mm skruvar

Material

För en släpkärra på ca. 150 x 250 cm 70 x 70 mm stolpar:

 • 4 stolpar (A) à 95 cm

45 x 45 mm reglar:

 • 4 sidoramstycken (B) à 315 cm
 • 2 gavelramstycken (C) à 170 cm
 • 13 stöttor (D) à 71 cm
 • 9 takreglar (E) à 184 cm

20 x 95 mm staketplank:

 • 20 plank, sidor (F), à 315 cm
 • 10 brädor, gavel (G), à 170 cm
 • 2 fotbrädor (H) à 331 cm
 • 1 fotbräda (J) à 184 cm 28 x 120 mm trallbrädor:
 • 2 beklädnader (K) à 85 cm, som kapas så att de blir 90 mm i bredden
 • 1 fotbräda (L) à 188 cm

20 x 45 mm lister:

 • 2 lister (M) à 331 cm
 • 1 lister (N) à 179 cm
 • 11 beklädnadsbrädor, port (F1), à 169 cm
 • 3 stöttor (P) a 76,5 cm
 • 2 strävor (Q) à 105 cm

Dessutom:

 • 2 ståltakskivor à 99 x 335 cm
 • 4 jordankare som passar 70 x 70 mm stolpar
 • 4 x 20 mm, 4 x 40 mm, 5 x 60 mm, 5 x 80 mm och 6 x 100 mm skruvar
 • Takskruvar till de två takskivorna
 • 12 100 x 310 mm T-gångjärn till porten (öppna mått)
 • 25 x 55 mm spik
 • 1 ledhasp
 • Heltäckande lasyr

Tidsförbrukning

Avsätt ett par dagar, och kom ihåg att lägga till torktider.

Pris

Ca. 3.000 kr.

Svårighetsgrad

Det är en enkel uppgift. Även ett bra nybörjarprojekt.

Ritning

Sidor och beklädnad

Sidor och beklädnad

Port og fundament

Port og fundament

Takreglar, tak och slutmontering

Takreglar, tak och slutmontering

3D-modell

Släpvagnsskjul

Bygg förvaring släpvagn
3D-modell

Konstruktionens uppbyggnad

Vrid på 3D-modellen och se hur det är ihopskruvat.

Öppna 3D-modell

Bygg förvaring släpvagn
3D-modell

Står på markspett

Markspetten lyfter konstruktionen från marken så att den inte ruttnar nerifrån.

Öppna 3D-modell

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Garage