Grundlägg med moduler

Man kan gjuta grund på många olika sätt. Här visar vi ett av de enklare. Underlaget grävs ut till 50 cm djup under den tänkta färdiga ytan. Utrymmet fylls med dräneringsgrus eller stenmaterial till en nivå på 30 cm under färdig yta.

Underlaget jämnas till och vägs av. Nu kan vi lägga ut de L-formade kantelementen längs grundens ytterkant. Elementen passar till markeringen. Bara vid avslutningen in mot husgrunden kan man behöva korrigera något.

Lås elementen med de medföljande kilarna. Om man måste anpassa en extra bit gör man det lätt genom att ta ut måttet och såga till elementet med en fogsvans.

Sätt tillbaka biten och gör fast den med de två typerna av kilar. När alla delar är på plats sammanfogas de. Nu kan det första lagret isoleringsskivor av cellplast läggas ut. Man kan behöva anpassa plattorna här och var.

Dessutom ska man lägga ett tunt lager cellplast upp emot husgrunden. Använd ännu en skiva av cellplast för att hålla fast det tunna lagret mot grunden. Det är viktigt att det blir tätt, något som är lätt att åstadkomma.

Man behöver bara skära till skivorna med en hobbykniv. Nu kan vi lägga ut nästa lager med skivor. Fogarna förskjuts mellan de båda lagren med omkring 8 cm överlappning vid hörnelementen.

Och de görs fast med plastbeslagen. Nu lägger hantverkaren ner armeringsjärn längs kanten på grunden. Järnen böjs så att de ligger rätt.

Och monteras sedan på avståndsgivare. Därefter lägger hantverkaren ut armeringsmattor. Som kapas till. Avståndsgivarna sätts upp.

Nu behöver hantverkaren bara skära ur där delarna till uterummet ska kunna bäras av på grunden. Dagen efter sprutas betong ut i ramen. Grunden är gjuten och förberedd för montering av de element som uterummet består av.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Gjut världens enklaste plintgrund

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Fundament