73 kvadratmeter förråd

Här får du plats med bil och husvagn eller båt på släp, cyklar, barnvagn och alla trädgårdsredskap. Och på övervåningen sätter du din grill och alla utemöbler. Ja, du får plats med allt i denna carport på hela 49 m2 plus en vind på 24 m2.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
60.000 kronor

Intro

Hur stor carport tror du behövs för att du skall få plats med bilar, cyklar, redskap, ved till öppna spisen, grill och utemöbler?

Samma fråga ställde vi oss på Gör Så Härs redaktion och började skissa på en lösning. Resultatet blev en mycket funktionell, elegant och genomtänkt byggnad som innehåller både stor carport och praktiskt redskapsrum.

Över den ena halvan byggde vi en övervåning, en vind. Den blir ett alla tiders förråd. I den andra sidan är takhöjden så stor att man lätt kan parkera en husvagn, husbil eller båt på släpkärra.

Eftersom det fanns massvis av plats på tomten, så lades infarten så att man kan köra rakt igenom ena delen av carporten. Det gör det mycket lättare att parkera husvagn eller släpkärra. Den kopplas bara av och sedan kör man ut.

Med eller utan sula

Du kan uppföra byggnaden med eller utan sula. Carporten kan ju i princip ha gräs eller grus som »golv». Här har vi dock valt att gjuta en stor sula. Det är en fördel eftersom denna ser till att den tunga byggnaden inte sjunker liksom man slipper hjulspår, som lätt blir till stora vattenpölar när det regnar.

Oavsett vilken sula du väljer så skall yttermåtten vara 7 x 7 meter och sockeln bör vara cirka 20 cm över omgivande mark.

Sulan skall slutta ut från mitten så att att det inte samlas vatten på den.

Här har byggnaden uppförts som carport, men den kan även förses med slutna väggar och kompletteras med garageportar för att på så sätt bli kallgarage. Och vill man komplettera den ytterligare så isolerar man, drar in värme och får ett varmgarage.

Enkel konstruktion

Den bärande konstruktionen är relativt enkel eftersom den är byggd utan komplicerade träfogar. Carporten är emellertid tämligen stor och utgör därmed ett vindfång, vilket innebär att den måste stabiliseras mycket noga. Det görs enklast med snedsträvor i både tak och väggar.

Det är vanligt med sned-strävor i trä, alltså reglar, men man kan även använda vajrar eller hålband. Vi valde band med tillhörande bandsträckare, som gör det lätt att justera spänningen.

Band, bandsträckare och övriga byggbeslag är lagervaror i välsorterade byggvaruaffärer, där du också kan få råd och tips om hur och var de olika beslagen används.

Övervåning med förråd

Carporten har här försetts med övervåning eller en vind och där finns massvis av plats för inredning av ett förråd. En annan fördel är att det är ståhöjd längs räcket i mitten.

För att utnyttja utrymmet på bästa sätt har vi lagt golv på hela övervåningen. Vi valde ett brädgolv, men det går precis lika bra med t.ex. notad och spontad plywood, som dessutom medverkar till stabiliseringen av byggnaden.

Det är förstås inte nödvändigt med ett räcke, men det känns lite tryggare när man lägger upp eller hämtar ner saker från förrådet.

För att komma upp till förrådet kan du använda en »lös» stege, men du kan även göra som vi: montera en fast stege av reglar, rör, rundstav eller liknande.

Här har vi valt ett relativt enkelt och lättlagt tak av stålplåt, nämligen Decra. En annan fördel är att det är väsentligt billigare än tegel. Om du sedan monterar det på rätt sätt, så ligger det stadigt i många år.

Takskivorna skärs lätt med cirkelsåg och metallsågklinga, men tänk på att sågen skall arbeta med lågt varvtal.

Oavsett vilket tak du lägger, så skall det monteras extra noga eftersom det skall tåla stort vindtryck. I en så öppen konstruktion som denna, där blåsten lätt kommer in, blir det nämligen ett stort tryck på taket nerifrån.

LÄS OCKSÅ: Smart och billigt garage som byggsats

Instruktion

01
Byggnadens bärande konstruktion 14 Steg

Dubbel carport med förråd 1

Skär asfaltpapp i 8 cm breda remsor och lägg dem i staplar med sex i varje. Fäst sedan staplarna på undersidan av syllen (A) med pappspik eller klammer.

Dubbel carport med förråd 2

Lägg syllen längs kanten på sulan och fäst den med byggbeslag (högst en meter mellan varje beslag). För montering i betongen bör du välja expanderpluggar.

Dubbel carport med förråd 3

När du sedan sätter på stolparna (B) på syllen, så fixerar du dem med byggbeslag. Markera för dem på remmen (C) och lägg på denna. Montera den med beslag.

Dubbel carport med förråd 4

Stabilisera stommen med ett kryss i varje fasadsektion. Justera bandsträckarna så att stolparna hamnar vinkelrätt mot nockbalk och syll. Såga spår för beslagen i stolparna.

Dubbel carport med förråd 5

Innan mittstolparna (D) sätts på plats mättas ändarna med träolja (låt dem suga ordentligt). Ställ sedan stolpen på asfaltpapp och fäst stolpen med byggbeslag.

Dubbel carport med förråd 6

Nu reser vi de fem mittstolparna (D) och remmen (E) monteras på dem. Därefter skall bjälkarna (G) läggas på plats. Under tiden stabiliseras bygget med reglar och snedsträvor till marken.

Dubbel carport med förråd 7

Lås den ena nockbalken (F) med tvingar och fixera med skruvar i stolparna (D). Sätt också opp den andra nockbalken. Borra igenom både remmar och stolpar med långt 16 mm träborr och ta ner nockbalkarna.

Dubbel carport med förråd 8

Lägg s.k. bulldog-brickor mellan varje stolpe och nockbalk samt stick en 16 mm pinnbult genom hålen. Dra fast med fyrkantbrickor och muttrar på bägge sidor.

Dubbel carport med förråd 9

Geringssåga ändarna på takstolarna (H) och gör urtag för nockbalkarna (F) och toppremmarna (C). Lägg upp takstolarna och markera för dem på bjälkarna (G). Fasa av kanten och spänn fast takstolarna.

Dubbel carport med förråd 10

Här är en detalj av den mittersta stolpen i ena ytterväggen. Här har remmen (C) fogats samman med takstolen (H) och balken (G). Lägg märke till spåret som vinddragbandets beslag skall fästas i.

Dubbel carport med förråd 11

På den ena gaveln monteras tre gavelstolpar (S) medan stolparna J sätts längs bägge långsidor. Stolparna skall användas som underlag för fasadbeklädnaden (N).

Dubbel carport med förråd 12

Som förstärkning och komplement till vinddragbandet i gaveln monterar du en träbjälke med balksko i varje hörn av byggnaden. Sätt bjälkarna i det yttersta gavelfältet. Montera därefter bandet.

Dubbel carport med förråd 13

Sätt nu ett vinddragband på varje takhalva. Som mothåll för dragbandet sätter du en 45 x 195 mm bjälke mellan takstolarna. Placera bjälken precis mitt emot bandet och fäst den i balkskor.

Dubbel carport med förråd 14

Här används en bit 100 x 100 mm tryckimpregnerat trä i balkskor för att du inte skall dra takstolarna ur läge när vinddragbandet spänns åt. Balken sitter mitt emellan de två mittersta takstolarna.

02
Ståltak och klinklagd träpanel på ytterväggen 8 Steg

Dubbel carport med förråd 1

Markera för läkten på de yttre takstolarna i bägge sidor med hjälp av en måttstock. Överför markeringarna till övriga takstolar med en snörslå och fäst läkten (K).

Dubbel carport med förråd 2

Skruva fast de tre vindskivebrädorna (M) på de yttre takstolarna. Den översta brädan skall sticka upp 25 mm ovanför läkten.

Dubbel carport med förråd 3

Till skillnad från andra takbeläggningar så lägger man detta ståltak uppifrån. Då kan du använda läkten som stege. Lyft skivorna i den övre raden och skjut in nästa rad.

Dubbel carport med förråd 4

När du har lagt två rader så kan du fästa skivorna i den övre raden med medföljande, färgade spikar. Slå in spiken i framkant på skivan medan den pressas ner.

Dubbel carport med förråd 5

När den ena takhalvan samt två rader på nästa är klar, monterar du tätningsremsor av skumplast längs nocken. Skruva fast två tryckimpregnerade 19 x 50 mm lister.

Dubbel carport med förråd 6

Nockpannorna är vinklade och läggs med 10 cm överlappning. Fäst varje skiva med tre spikar i varje sida. Spikarna slås in från sidan.

Dubbel carport med förråd 7

Vindskivorna (M) sågas av lodrätt. Skruva fast takfotsbrädorna (L) på kortänden av takstolarna. Spika fast täckskivor på ovankant av den övre vindskivebrädan.

Dubbel carport med förråd 8

Fasadbrädorna (N) monteras liggande med 2 cm överlappning - klinklagd panel. Fäst skruvarna 3 cm från underkanten. Avsluta varje hörn med täckbrädor (T) i vinkel.

Material

100 x 100 mm furu, tryckimpregnerad:
• 5 remmar (A) à 350 cm
• 10 stolpar (B) à 215 cm
• 4 remmar (C) à 400 cm
• 1 mothåll mellan takstolar till vinddragband, 80 cm

95 x 195 mm furu:
• 5 stolpar (D) à 428 cm
• 1 rem (E), 700 cm

45 x 195 mm furu eller limträ:
• 4 nockbalkar (F) à 400 cm
• 10 balkar (G) à 330 cm
• 24 takstolar (H) à 500 cm
• 6 mothåll (S) à 80 cm

45 x 95 mm furu:
• 8 stolpar (J) à 215 cm
• 3 gavelstolpar (S) à 390 cm

45 x 45 mm furu:
• 26 läkt (K) à 360 cm
• 26 läkt (K) à 450 cm

25 x 150 mm furu, tryckimpregnerad:
• 8 takfotsbrädor (L) à 450 cm
• 12 vindskivebrädor (M) à 510 cm
• 120 brädor till fasad (N)à 360 cm
• 10 hörnbrädor (T)à 260 cm
• 6 brädor till räcke (R) à 360 cm

28 mm golvbrädor:
• 18 kvadratmeter golv (P)

Dessutom:
• Asfaltpapp
• 5 x 80 mm skruvar
• 5 st. 16 mm pinnbultar à 35 cm
• 10 st. M16 mm muttrar med fyrkantbrickor, 50 x 50 x 5 mm
• 80 kvadratmeter tak
• BMF-byggbeslag, vinddragband och beslag
• M12 kemankare (eller expansionsbultar)
• Diverse (färg, olja)

Tidsförbrukning

2 veckor

Pris

Virke: C:a 30000 kr., Tak: C:a 20000 kr., Beslag: C:a 10000 kr. Totalt cirka 60000 kr

Ritning

På ritningen till vänster ser du byggnaden uppifrån. Vinddragbanden har markerats med svarta streck. Det röda krysset är vinddragband under golvet på övervåningen.

Här ser du byggnaden från sidan. Takfotsbrädor (L) sitter i bägge sidor men visas endast i ena sidan liksom fasadbeklädnaden (N) av klinklagda brädor.

Långsidorna är identiska med klinklagd panel och två förstärkande kryss - och ett i taket.

Här är den ena gaveln. Halva öppningen har försetts med panel - och vindkryss bakom brädorna.

Den andra gaveln är helt öppen. Efter behov kan du »täppa till» med portar eller brädbeklädnad.

3D-modell

Carport husbil
3D-modell

Dubbel carport med gott om plats

Det finns plats för 2 bilar på mindre än 50 kvadratmeter.

Öppna 3D-modell

Carport husbil
3D-modell

Byggnadens bärande konstruktion

Konstruktionen består av ett utrymme med vind och ett dubbelt så högt utrymme med öppet i gavlarna.

Öppna 3D-modell

Carport husbil
3D-modell

Beklädnad

Carporten kläs med plåttal och fjällpanel på väggen.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Montering av vinkelbeslag

Vänd beslaget rätt och gör fogen optimalt stark

TIPS: Sätt upp långa brädor - ensam

VERKTYG: Så här använder du skruvdragaren

I den här videon lär du dig allt om det mest populära gör-det-själv-verktyget. Förutom att skruva i skruvar och borra hål i många olika material, finns det massor av tillbehör som gör att du kan borra stora hål, skruva i franska skruv och spänna muttrar, försänka skruvar, slipa, polera och mycket mer.

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Carport