Smart och billigt garage som byggsats

Du kan lätt bygga en fint garage – eller dubbelgarage – på tre effektiva gör det själv-dagar. Om du köper garaget som byggsats.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
80.000 kronor

Intro

Nu kan du bygga ett billigt garage eller dubbelgarage på bara tre dagar. Och du behöver inte oroa dig för att såga fel eller köpa hem för lite eller för mycket material när du köper det som byggsats.

Billigt garage som byggsats

Idén är briljant: du beställer garaget i din önskade storlek och får alla delar kapade i exakt rätt mått, så det enda du behöver göra är att bygga ihop garaget som ett stort tredimensionellt pussel.

Billigt garage

Det smarta precut-konceptet med garage som byggsats kommer från den norska firman Igland Garasjen. Från cirka 50.000 kronor, kan du få ett billigt garage med port, dörr och fönster – och massor av plats.

Du besparar dig samtidig besväret med att räkna ut vilka byggmaterial du behöver, och i vilka längder.

Två för att bygga garaget

Ni behöver faktiskt inte vara fler än två personer för att klara av arbetet. Dessutom bör du skaffa dig en spikpistol. Det ska nämligen slås i riktigt många spikar, och det går lättare och snabbare med en spikpistol.

Kom ihåg att köpa spik i de dimensioner som anges i instruktionen för garage-byggsatsen. Du kan även hyra en spikpistol om du inte redan har en, och inte vill köpa. Träna på några gamla regelstumpar innan du sätter igång.

Du kan så klart även lägga tiden på att själv räkna ut vilka material du behöver och i vilka längder, och sedan bygga garaget på traditionellt vis. Men det tar tid, och vi är ganska säkra på att du inte kommer att lyckas få det lika billigt. Så varför göra dig besväret?

OBS: Då artikeln skrevs hette företaget som gjorde den smarta garage-byggsatsen Norges-Garasjene. Nu är det Igland Garasjen som gäller. Läs mer på www.iglandgarage.se. Firman levererar till hela Norden.

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Instruktion

01
Stomme 11 Steg

Innan du reser garaget ska du ha gjutit en sockel eller grund. Du bestämmer själv om du vill nöja dig med enbart en sockel eller om du vill gjuta en hel platta. Vi har valt att gjuta en platta eftersom den ger ett torrt garage, som vi kan isolera (om vi vill).

Sockeln ska förstås vara absolut vågrät, medan en platta gärna får ha en liten lutning utåt eller mot en eller ett par brunnar.. Kolla med vattenpass och mät diagonalerna. Sockeln ska anpassas efter byggnaden, som ska sticka ut 1 cm från sockeln innan panelen fästs.

1

Börja med att lägga papp på sockeln. Pappens uppgift är att hindra markfukt från att stiga upp i syllen och därmed stommen av trä.

2

Spika fast pappen så att den inte flyttar sig medan du bygger upp stommen till garaget. Skjut ihop pappbitarna kant mot kant och utan överlappning för att slippa höjdskillnader.

3

Lägg delarna till den första väggsektionen på marken. Alla väggar levereras i delar i olika paket. Sätt ihop en sektion i sänder och i den ordning som anges i monteringsanvisningarna.

4

Gör i ordning två hörnstolpar. Varje stolpe består av två två reglar som spikas ihop. En sådan stolpe slår sig inte lika lätt som en vanlig stolpe.

5

Res de två första sektionerna i ett hörn, så att de låser varandra och blir stående. Slå ett par spikar genom de stående reglarna och in i hörnstolpen, som du har rest mellan sektionerna.

6

Sätt hörnstolpen på plats och justera in den så att den står lodrätt. Spänn sedan fast väggarna mot den med tvingar eller lastband tills de står lodrätt och spika fast dem i stolpen.

7

Vänd väggsektionerna rätt. Bottnen i varje sektion ska vara en tryckimpregnerad regel (syllen A), som bättre tål angrepp av röta.

8

Montera de två frontsektionerna (C) på var sin sida av porten. Deras uppgift är dels att stabilisera byggnaden, dels att bära bjälken över porten.

9

Lägg upp den kraftiga bjälken (D) ovanför portöppningen. Den ska vila på klackar på frontsektionerna, och eftersom den inte ska bära något - utan bara stabilisera - spikas den fast utan beslag.

10

Kolla hur mycket väggarna sticker ut från sockeln. Enligt anvisningarna ska de sticka ut 1 cm från sockeln. Justera väggarna om det är nödvändigt innan de fästs i sockeln.

11

Väggarna fästs på sockeln med specialspikar, som ingår i byggsatsen. Det smarta med dem är att du inte behöver förborra. De knackas ner genom syllen och in i sockeln.

02
Fasadpanel 8 Steg

När stommen har rests, och du och medhjälparna har fått lite lunch, är det dags att börja på fasaden. Först ska en vindspärr i form av en folie upp och därefter spikas fasadpanelen fast. Den hjälper till att stabilisera konstruktionen, som då blir tillräckligt stark för att bära taket. Och taket lägger du på i morgon.

Vindspärrsfolien fästs med häftpistol eller en häfthammare, som du inte behöver ström till. Avståndslister och panel spikas sedan fast med spikpistol.

1

Vindspärrsfolien fästs. Folien sitter på en mycket bred rulle som går från hammarband till syll och därför ska viras runt huset i takt med att folien fästs. Fäst den först upptill, sträck den och fäst den nertill innan avståndslisterna fästs.

2

Spika fast avståndslister (J) på varje stolpe i väggsektionerna. Vitsen med listerna är att de sörjer för en luftspalt bakom fasadpanelen och därmed minskas risken för fuktskador.

3

Såga spår för snedsträvorna med cirkelsåg. De T-formade prof lerna ska tryckas ner i spåren så att de ligger plant med stolparna.

4

Spika fast T-profilerna i hörnen. Det går även bra att använda dragband om du inte vill såga spår i stolparna, men prof lerna ingår.

5

Ta bort vindspärren i fönster- och dörröppningar. Det gör du lättast med en hobbykniv. Men skär inte ända ute längs träet, för du behöver en bit att täcka springan mellan väggen och karmen med.

6

Sätt upp den första panelbrädan (E). Fäst den nedersta brädan så att den går ner 2 cm över sockeln. När den sitter som den ska markerar du för var tredje bräda på stolparna och justerar in brädorna efter markeringarna.

7

Fortsätt att spika fast panelen. Fäst spikarna i avståndslisterna och klyv den översta brädan på längden så att den hamnar i nivå med hammarbandets ovansida.

8

Avsluta första dagens arbete med att spika fast hörnbrädor (L). De levereras i paket och spikas ihop i vinkel innan du fäster dem på husknutarna. Kom ihåg att använda syrafasta, rostfria skruvar i tryckimpregnerat virke.

03
Gavlar 5 Steg

Nu ska du sätta upp gavlar och takstolar. Gavlarna är takstolar som kläs med fasadpanel innan de lyfts på plats. Samtliga takstolar levereras klara för montering från fabriken eftersom trädimensioner och spikbeslag ska passa ihop.

Börja med att lägga den ena gaveln på golvet i garaget, så att du kan spika fast avståndslister längs kanten och klä den med panel. När alla brädor sitter på plats sågas de av längs takstolens kanter.

Takstolarna är tunga och besvärliga att hantera. Var försiktiga när de lyfts upp och se till att aldrig stå under en takstol som inte har förankrats.

1

Spika fast ströläkt (K) längs kanten på takstolen (F). Läkten ska sticka upp lika mycket som tjockleken på en avståndslist (J) från väggarna, så att du senare kan skjuta in takskivorna mot läkten.

2

Markera för de lodräta läkten (K), som du senare ska fästa fasadpanelen på. De ska sitta med ett centrumavstånd på 60 cm. Börja 30 cm från mitten och arbeta dig ut mot sidorna.

3

Klä gaveln med fasadpanel (E). Det gör inget om brädorna sticker ut lite efter monteringen. Var noga med att knacka ihop brädorna och att fästa dem i alla läkten (K).

4

Markera på fasadpanelbrädorna var de ska sågas av så att de sitter precis kant i kant med takstolen. Spänn fast ett anhåll och kapa med en cirkelsåg.

5

Nu ska gaveln lyftas upp. En man står på golvet och den andre på en stege eller ställning. Lyft först upp ena gavelfoten och sedan den andra. Sätt en lång regel under gavelspetsen och skjut upp den. Låt regeln stå kvar som stöd.

04
Takstolar 9 Steg

1

Kolla att taksprånget är lika stort på båda sidorna av gaveln och justera ev. gaveln innan den fästs. Stötta den med reglar från insidan (se bild 8). Håll folk borta från utsidan, för det finns risk att gaveln kan ramla ner!

2

Fäst gaveln med spikar med slås snett ner i frontsektionerna på båda sidor av portöppningen. Spika från både insidan och utsidan. Upprepa sedan samma arbete med den andra gaveln.

3

Gavlarna sitter nu på plats, men du måste stötta dem med reglar som du spikar fast i väggarna. En kraftig vindpust kan välta en gavel.

4

Mät och markera taksprånget på alla takstolar medan de ligger på marken. Det är nämligen mycket lättare än att mäta när de står på högkant. Måttet får du från gavlarna som redan har monterats.

5

Lyft upp takstolarna, först den ena foten och sedan den andra. När en ligger rätt tippas spetsen upp och fästs i en regel som sitter fast i de först resta takstolarna. Regeln syns på nästa bild.

6

Justera takstolarna tills de står lodrätt och håll rätt avstånd mellan dem med hjälp av regeln. Slå inte i spikarna helt för takstolarna ska justeras och regeln ska tas bort från taket sist.

7

Skruva fast ett invändigt stöd för portgaveln. Till det används två reglar som har packats för sig och som ska monteras längs insidan av de två frontsektionerna vid sidan av öppningen.

8

Kontrollera avstånden mellan takstolarna en gång till. Markera avståndet vid takfoten på reglar, så att du kan överföra måttet till takstolarnas övre del när du sedan monterar nockregeln.

9

Spika fast taksprångsbrädorna (M) under taksprånget. De levereras i två dimensioner, 19 x 123 resp. 19 x 148 mm. De smalaste ska sitta ytterst. När det är gjort är det dags för lunchpaus.

05
Undertak 10 Steg

Vi ska vidare med underlagstaket. Det består här av oljehärdad masonit och kallas även Huntonit.

Först ska skivorna spikas fast så att de överlappar varandra. Överlappningen används att hålla ihop skivorna med specialbeslag, en sorts klämmor. Därefter fästs ströläkt på varje takstol och senare fästs bärläkten på ströläk-ten. Takpannorna läggs på bärläkten.

Innan du spikar fast bärläkten ska du räkna ut hur tätt den ska sitta. Det framgår ofta av förpackningen till takpannorna. Markera för bärläkten på alla ströläkt med t.ex. en snörslå.

1

De första takskivorna (H) spikas fast längs takfoten. Här är det lättast att använda hammare för det går inte åt så många spikar. Skivorna ska bara sitta kvar utan att glida ner innan ströläkten fästs.

2

Längs ovankanten av varje skiva fästs ett klämbeslag innan nästa rad skivor spikas fast. Klämbeslagen ser till att skivorna inte fladdrar och klapprar om det blåser och ger en överlappning på 10 cm. Underlagstaket ska sluta 1 cm från nocken.

3

Ströläkten (J) spikas fast ovanpå takskivorna och spikarna ska ner i takstolarna. Listerna utgör underlag för bärläkten och håller fast takskivorna. Springan mot nocken skapar ventilation.

4

De yttersta ströläkten (J) spikas fast längst ute vid gavlarna, så att underlagstaket pressas ner på de två gaveltrekanterna.

5

Den nedersta bärläkten monteras på högkant så att den nedre raden takpannor får samma sluttningsvinkel som övriga takpannor. Den nedre raden har ju inga pannor att vila på och skulle därför ”hänga” om vi inte vänder bärläkten.

Läktens ovankant ska ligga i nivå med takfotsbrädan.

6

Bärläkten (K) spikas fast. Avståndet anpassas efter takpannorna (se läggningsanvisningarna för dem). Se till att bärläkten sticker ut cirka 40 cm från gavlarna för ett litet taksprång.

7

Nu ska nockregeln (F2) sättas fast. Men innan du gör det ska du rulla ut den medföljande nockfolien. Du behöver inte skapa ytterligare ventilation mellan nocken och underlagstaket.

8

Spika fast taksprångsbrädorna (M) på de utstickande bärläkten i gavlarna. Brädorna är 19 x 123 mm och har kapats till rätt längd och vinkel för att kunna mötas längst upp vid nocken.

9

Kapa bärläkten (K) längs gavellisterna (G2) som utgör underlag för vindskivorna (G1). Gavellisterna levereras kapade och geringssågade för montering, så snart taksprångsbrädorna har spikats fast.

10

Sätt upp vindskivorna (G1). Det är också lätt eftersom de är färdigkapade och geringssågade. Håll fast och spika. Nu är det dags att ta kväll, för klockan är 6 och dag 2 är slut.

06
Hängrännor och tak 7 Steg

Vi ska sätta upp hängrännor, lägga tak, sätta i dörr och fönster och montera porten.

Vi tar hängrännorna först och fäster beslagen för dem på takfotsbrädorna. Rännan ska ha ett fall på minst 2,5 mm per meter mot stupröret. Rännan klickas fast i beslagen.

Lägg därefter en hel rad takpannor längs takfoten och fördela dem. Sätt ett märke med snörslå från nock till var femte takpanna, så att du får raka rader på taket. Takpannorna fästs med clips eller klamrar, och du ska klamra alla pannor längs gavlarna och de två raderna närmast nocken och takfoten.

1

Spika fast rännkrokarna på takfotsbrädorna. Börja med de yttersta och spänn en lina mellan dem med ett fall på minst 2,5 mm per meter. Sätt sedan resten av krokarna på var 60:e cm.

2

Skarva hängrännorna innan du lägger dem på plats i rännkrokarna. Här används särskilda rännskarvar, som klickas fast runt skarven. Det är enklare än att limma eller löda.

3

Klicka fast snäppkupan när du har räknat ut var den ska sitta på rännan. Innan du gör det sågar du hål i rännan, så att vattnet kan rinna ner i stupröret. Kläm fast hängrännan i snäppkrokarna.

4

Avsluta med stuprören, som ska kortas av för att passa i längd. Stuprören hålls fast på väggen med rörsvepar, som lätt kan öppnas om du vill byta ut ett stuprör eller ta bort det medan du målar om.

5

Spika fast takfotsplåt på den nedersta bärläkten så att det inte kan rinna in vatten under den.

6

Bär upp alla takpannor på taket. Be grannar eller kompisar att ställa upp, så att du slipper klättra upp och ner 100 gånger. Lägg högar med sex pannor i varje på bärläkten, och lägg dem så att du inte behöver flytta dig så mycket på taket.

7

Avsluta takläggningen med nockpannor. De läggs på plats när alla de andra takpannorna ligger på taket och har kramlats. Nockpannorna fästs med skruvar i nockregeln (F2).

07
Fönster och dörr 8 Steg

Nu återstår det inte så mycket av bygget, så efter lunch tar vi en sista törn. Vi har beställt garaget med både fönster och dörr på ena långsidan, och det innebär att det nu finns två öppningar i fasaden där fönster resp. dörr ska sättas i.

Det tar ett par timmar att montera både dörr och fönster, så det är skönt att alla delar finns på plats och har sågats till. Fönstret monteras med hjälp av specialbeslag som vi först fäster. Därefter sätter vi upp foderlister utvändigt och till sist sätts fönstret i inifrån.

Dörren pallas upp, fixeras med kilar och skruvas fast med karmskruvar - precis som alla andra dörrar.

1

Sätt först fast monteringsbeslagen på fönstren. Det ska sitta två beslag på varje sida och de vrids fast på karmen. Därefter monterar du fönsterbleck och foderlister utvändigt.

2

Sätt i fönstret från insidan. Tack vare de två monteringsbeslagen på karmsidorna behöver du inte borra synliga hål i karmen.

3

Skruva fast monteringsbeslagen på reglarna runt fönsteröppningen och såga av den del av dem som sticker utanför. Det går snabbt med bågf l, men metallen är mjuk så du kan bryta av dem.

4

Skruva fast fönstret från utsidan i foderlisten innan du skär av vindspärrsfolien längs kanten.

5

Innan du monterar dörren ska du lägga papp på sockeln. Mät upp en lagom stor bit och skär till den med hobbykniv. Pappen ser till att det inte tränger upp fukt från sockeln till tröskeln.

6

Lyft dörren med karm på plats i öppningen och be din medhjälpare hålla emot på insidan, så att dörren inte tippar inåt. Kila fast dörren hela vägen runt när den sitter lodrätt och vågrätt.

7

Fäst foderlister hela vägen runt när dörren har kilats fast. Nu kan du skruva fast karmen i väggstolparna.

8

Skär av vindspärrsfolien längs foderlisten med hobbykniv. Nu kan du gå vidare och montera ledporten, som är rena pusslet. Som tur är förklaras hela arbetet tydligt i monteringsanvisningarna.

08
Port 2 Steg

1

Börja med att skruva fast beslagen för porten och de skenor som porten ska glida i både lodrätt och vågrätt under taket. Lägg ut alla delarna på golvet innan du påbörjar detta arbete.

2

Portens sektioner lyfts på plats och hakas ihop. Till detta arbete är det nödvändigt med en medhjälpare för sektionerna är långa och otympliga när de ska styras på plats.

Material

Byggsatsen:
• Syll, tryckimpregnerad (A)
• Hammarband och stolpar (B)
• Stålband som snedsträvor till väggarna
• Frontsektioner (C)
• Balk över garageport (D)
• Utvändig panel (E)
• Takstolar (F1) och nockregel (F2)
• Vindskivor (G1) och gavellister (G2)
• Underlagstak med beslag (H)
• Ströläkt (J) och avståndslister
• Bärläkt (K)
• Takpannor och nockpannor
• Takfotsbrädor
• Hängrännor och stuprör med beslag
• Brädor till knutar och täckbrädor (L)
• Brädor till taksprång (M)
• Fönster med foderlister
• Dörr med foderlister
• Komplett ledport (P)

Dessutom:
• Syllbeslag
• Reglar till hörnstolpar
• Vindskydd
• Folie till nock
• Sockelpapp
• div. spikar och beslag

Specialverktyg

• Spikpistol
• Häft- eller klammerpistol
• Ev. en cirkelsåg

Tidsförbrukning

3 dagar - långa och effektiva.

Pris

Cirka 80000 kr levererat.

Svårighetsgrad

Du kan bygga detta garage om du har en viss erfarenhet av gör det själv-jobb.

Ritning

Garaget finns i flera storlekar. Vår modell är ett dubbelgarage som är 560 cm brett och 680 cm långt.

Video

VERKTYG: Så här använder du spikpistolen

I den här videon lär du dig om spikpistolens funktioner och inställningsmöjligheter. Pistolen är till stor hjälp vid en lång rak olika arbetsuppgifter där du helst vill spika snabbt och med ena handen fri för att hålla i materialet, t ex vid montering av golvlister, dörrfoder, taklister, klädselbrädor och takfotsbrädor.

TIPS: Kapa hängrännan helt rakt

TIPS: Kapa stupröret helt rakt

TIPS: Rugga upp hammaren

VERKTYG: Så här använder du sänksågen

I den här videon lär du känna snickarens favoritsåg. Sänksågen förs alltid längs en styrskena som ser till att snittet blir exakt – oavsett om det ska vara rakt eller vinklat, om det ska gå igenom materialet eller inte, eller om det börjar i kanten eller mitt på materialet. Det gör sågen lämplig till allt från spår i en bräda till att såga rent längs kanten när brädorna har lagts.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Garage