SÅ GÖR DU: Vägghängd toalettstol

Det verkar fantastiskt att väggen kan hålla för bade toalett och en person som sitter på den. Det beror på det smarta stativ som fasts i väggen och döljs bakom en platta.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
4.500 kr
Vägghängd toalett

Det finns många goda anledningar till att välja en vägghängd toalett. Det är t.ex. lättare att komma in under toalettstolen med moppen.

Intro

En vägghängd toalett är en av de mest effektfulla uppgraderingarna som du kan göra i badrummet. Det är dessutom faktiskt inte så svårt. Toaletten består visserligen av vissa delar, rör och skenor, men när du väl får ordning på dem är det inte svårt att sätta ihop delarna.

Det är lätt att tro att den vägghängda toaletten hängs upp på väggen, men så är det faktiskt inte. I stället står stativet på golvet, och både spolvattenbehållaren och stativet täcks av en låda av gipsplattor så att toaletten döljs.

Så är den vägghängda toalettstolen monterad

Klicka på siffrorna på figuren och få förklaringen till hur den vägghängda toaletten är monterad.

3 goda skäl at välja vägghängd toalett

  1. Enklare rengöring med vägghängd toalett Den uppenbara fördelen med en vägghängd toalett, jämfört med en golvstående, är att den är lättare att rengöra. Det är mycket enklare att komma åt under toaletten med golvmoppen, och du slipper de många svåråtkomliga delarna på den golvstående toaletten. Det är mycket lättare att rengöra en vägghängd toalett, vilket garanterar god hygien.

  2. .En vägghängd toalett tar inte mer plats: Du tror kanske att en vägghängd toalett med stativ och ram tar mer plats än den klassiska golvstående toaletten, men det gör den faktiskt inte. Den tar precis lika mycket plats som den gamla.

  3. Montering av en vägghängd toalett är lätt: Det är naturligtvis något svårare att montera en vägghängd toalett än en klassisk, golvstående toalett. Men som du ser i den här vägledningen är det på det hela taget inte särskilt svårt. Det är skillnad på toaletterna från de olika tillverkarna, men i princip är monteringen densamma som den du ser på de här sidorna.

OBS! Denna artikel är en del av ett samlat badtema. Här kan du ladda ner det kompletta badtemat.

Instruktion

01
Ramen ställs upp 7 Steg

Principen för denna vägghängda toalett är densamma som för många andra liknande modeller. Toaletten hänger nämligen inte på väggen.

Den synliga delen av toaletten, klosettskålen, hänger på en metallram som du fäster i väggen.

Toalettstolens tyngd vilar på golvet och din gamla vägg ska endast hålla för ramens belastning. Inne i ramen sitter spolvattenbehållaren, och både den och alla rören till och från toaletten döljs av en ny vägg. Först ställs höjden på ramen in och därefter fästs den på rätt avstånd från väggen.

1

Justera höjden på ramen. Genom att ställa den på fötterna (H) väljer du själv hur hög sitsen ska vara. I anvisningarna för klosettskålen står det hur du får en given sitthöjd med den aktuella toalettstolen.

2

Ställ endast upp ramen och markera placeringen. Beslagen för infästning överst (A) är de som tar den stora belastningen, och de ska fästas i en hållfast del av väggen. Avståndet justeras först endast löst.

3

Ramen fästs nu längst ned. Avståndet kan varieras - så länge det finns plats för spolvattenbehållaren och installationerna. Ramen kan skruvas fast i golvet, men med ett väggbeslag (G) skyddas golvvärmen.

4

Skruvarna kan även fästas i golvet. Denna metod rekommenderar vi främst för golv utan golvvärme.

5

Stödskenan fästs på väggen. Ramen fästs både på golv och vägg. En skena monteras på väggen där beslagen (A) fästs.

6

Justera avståndet till väggen. Skruva fast ramen i beslagen (A) tills ramen står lodrätt. När den ena hörnan är på plats justeras höjden på det andra benet.

7

De långa beslagen (A) finjusteras. När ramen står helt lodrätt är skruvarna tillräckligt åtdragna.

02
Ramen täcks 4 Steg

Nu när ramen är på plats och står helt rakt ska den täckas. Det gör man mycket enkelt genom att montera gipsskivor runt den. Vi använder fibergipsskivor som förutom att de är godkända för våtrum även är starka och hållbara.

Skivorna fästs på ramen med både montagelim och skruvar.

1

Vi klär ramen med fibergips. Skivorna är godkända för våtrumsbruk. Vi trycker först ut ett par strängar montagelim på skivorna.

2

Gipsskivorna skruvas fast. Förutom montagelimmet fäster vi dem även med självgängande skruvar som vi fäster direkt i aluminiumramen.

3

Ramens framsida täcks. Vi skär hål till lådan med tryckknapparna (B) och skruvar på den översta frontskivan. Fibergipsskivorna behöver inte förstärkas i kanterna. De ska bara målas.

4

Frontskivan skärs till och hål borras för spolvatten-röret (C). Hålet ska gå från spolvattenbehållaren till avloppsröret (E), bort från klosettskålen och till de två pinnskruvarna (D) som ska bära upp toalettstolen samt personen som använder den.

03
Skålen hängs upp 8 Steg

När frontskivan är på plats ska den nya väggen göras helt klar innan klosettskålen hängs på plats.

Toalettskålen är enkel att hänga upp på de kraftiga pinnskruvarna (D) som sticker ut genom frontskivan.

Du ska dock anpassa flera delar innan du lyfter upp klosettskålen och skjuter in den över pinnskruvarna. Pinnskruvarna ska vridas tills de sticker så långt ut att de kan passas in i klosettskålen. Rören med vatten till och från klosettskålen kortas av så att de passar klosettskålens rör.

1

Pinnskruvarna (D) vrids in i ramen. De har ett rakt spår i den ena änden så att du kan använda en skruvdragare.

2

Mät toalettstolen. Ta reda på hur långt det är från bakkanten av klosettskålen till den yta som muttrarna på de två pinnskruvarna (D) ska dras åt mot.

3

Pinnskruvarna (D) vrids så att de sticker ut ur väggen de uppmätta centime-trarna plus krage, skiva och mutter. De får inte sticka ut för långt för då kan du inte få på den sista täckbrickan.

4

Avloppsröret (E) och spolvattenröret (C) smörjs innan vi trycker in dem i rören bakom skivan. Det finns smörjfett som kan användas för detta, men såpa går också bra. Rören ska glida utan motstånd.

5

Mät hur långt avloppsröret (E) sticker ut, när du tryckt ned det helt i botten på avloppet. Sätt sedan röret på klosettskålen och mät hur långt det sticker ut. Skillnaden mellan sifforna visar måttet du ska korta av.

6

Mät spolvattenröret igen (C). Det finns krav på att den ände som är vänd mot toaletten ska nå in till porslinet. Den ska se till att den lösa muffen inte bara skjuts in över röret.

7

Båda rören kortas av. För att få ordning på dem kan du låta dem sitta på klosettskålen eller lägga dem i en gerlåda. Snitten rensas med en kniv och rören rengörs, eftersom sågspånet kan göra skarvarna otäta.

8

Klosettskålen lyfts på plats. När rör och muffar sitter på plats och är smorda, glider klosettskålen enkelt på plats. Nylonbrickorna sätts på pinnskruvarna och muttrarna dras åt.

Material

  • Vägghängd toalettstol från Grohe
  • Fibergipsskiva, 12 mm
  • Fibergipsskruvar, 2,5 x 40 mm
  • Montagelim

Tidsförbrukning

Ett par dagar.

Pris

Ca 4500 kr.

Svårighetsgrad

Även om det ser oöverskådligt ut ska du inte låta dig avskräckas.

3D-modell

3D-modell

Vägghängd toalett

En vägghängd toalettstol är någon av de mest effektfulla uppgraderingarna av badrummet.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stativet sätts upp

Det smarta stativet fästs i väggen och golvet, den säkrar så att toalettstolen sitter ordentligt.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stativet döljs

Stativet kläs in.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Säker montering

Gängstängerna skruvas in i stativet. Avloppsröret justeras.

Öppna 3D-modell

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Toalettstol