Klicka fast nytt kakel

Om du är en smula fingerfärdigoch har lust att prova något nytt,så kan du få en ny gästtoalett påen helg. Det görs med snyggavåtrumsskivor som klickas fast.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
500 kr/m2

Intro

En gammal gästtoalett i traditionell stil kan efter några år verka tråkig och ”old fashion”. Lösningen kan vara att sätta upp nytt kakel, eller helt enkelt måla över det gamla, men det finns ett smartare sätt. Du kan klä väggarna med våtrumsskivor som dels ser ut som kakel, dels är vattentäta om de monteras korrekt.

LÄS OCKSÅ: Så bör du göra istället för att måla kaklet

Skivorna heter Fibo-Trespo våtrumsskiva och enligt tillverkaren är de inte bara vattentäta. De tål också stora temperaturskillnader utan att ”arbeta”. Skivorna är av ett högtryckslaminat och de monteras med hjälp av självlåsande not och spont, alltså ett klicksystem som påminner om det vi känner från bland annat golv. Skarven tätas med en gummifogmassa, som inte syns efteråt, och det görs också längs alla kanter upptill, nertill och i in- och utvändiga hörn. På så sätt stannar fukten kvar på rätt sida av skivorna.

LÄS OCKSÅ: Enkel terrazzo med få material

Innan skivorna monteras snickras en regelstomme och därefter går det snabbt och lätt att få ett snyggt resultat. Skivornas utseende gör det möjligt att finna något som passar din smak. Vi har valt att visa hur du renoverar en gästtoalett på en helg, men beklädnaden kan enligt tillverkaren användas även i badrum och tvättstugor.

Instruktion

01
Skapa plats 2 Steg

Man skulle nästan kunna tro att alla arkitekter glömmer hur viktig en gästtoalett är. För den är nästan alltid ytterst liten och trång, och det innebär att du får räkna med att utrymmet är begränsat när du sätter igång renoveringen.

Börja därför med att plocka bort allt i rummet. Det gäller inte bara spegel, hyllor och belysning på väggarna utan också toalettstolen, som ofta står i vägen. Men börja med att stänga av vattnet till toaletten och tvättstället, innan du kopplar bort stolen och kranarna. Skruva sedan loss stolen så får du lite större svängrum.

1

Lossa skruvarna som håller fast toalettstolen. Det är viktigt att du använder en skruvmejsel som passar till skruvarna. Skrapa ev. rent i spåren, så att skruvmejseln inte slinter och skadar stolen.

2

Lossa vattenröret. Du bör för säkerhets skull dubbelchecka att vattnet är avstängt innan du lossar överfallsmuttern från röret. Lirka sedan loss slangen från röret.

02
Regelstommen 5 Steg

För att skivorna ska sitta fast och för att fogarna mellan dem ska vara 100 procent täta, är det nödvändigt att de fästs på ett stabilt underlag. Du kan fästa dem på den gamla kakelväggen, men om några plattor sitter löst eller du misstänker att de kan lossna, är det bättre att ta bort de gamla kakelplattorna och i stället sätta upp en regelstomme. Den gör det lätt att fästa skivorna på rätt sätt.

Försök räkna ut var skivorna hamnar och markera fogarna på väggen. Då blir det lätt att placera lister och reglar rätt. Ta hänsyn till skivbredden och undvik att få för smala ”remsor” närmast hörnen. Förskjut då hellre skivorna så att du får bredare bitar mot hörnen.

1

Använd murarsnöre för att markera placeringen av skivorna. Börja med en lodrät regel i ena hörnet, sätt en likadan i det andra hörnet och dra sedan murarsnöre mellan reglarna. Då blir det lätt att sätta upp mellanreglarna.

2

Skruva fast reglar och lister. Om underlaget är betong eller tegel använder du pluggar och skruvar eller betongskruvar. I träväggar använder du träskruvar. I lättbetong och lecablock används specialpluggar.

3

Gamla och skeva väggar kan tvinga dig att hyvla av några lister - i stället för att lägga på tjockt med distansklossar. Tänk på att det ska finnas tillräckligt många reglar och lister bakom våtrumsskivorna.

4

Skruva fast bottenlisterna. Var extra noggrann när du fäster den nedersta listen eller regeln. Den ska du sedan fästa bottenprofilen av aluminium på.

5

Skruva fast alla vågräta lister så att de hamnar plant med de lodräta listerna. Håll 60 cm avstånd mellan dem.

VIKTIGT! Där du ska sätta upp tvättställ och skåp ska du välja breda lister som fästs stadigt i väggen.

03
Aluminiumprofiler 2 Steg

Aluminiumprofilen fästs på underlag av gummifogmassa.

Skivorna hålls fast längs kanterna av specialprofiler av aluminium och det är: sockellister, invändiga hörnprofiler, utvändiga hörnprofiler och L-profiler, som avslutar skivorna. Profilerna är mycket viktiga eftersom de ser till att väggen blir absolut tät, och det har ju stor betydelse i ett våtrum.

När skivorna har satts på plats kan man inte riktigt se aluminiumprofilerna. Skivorna ska stå i sockellisterna och därför gäller det att vara noggrann när de sätts på plats, så att de står rakt. Minsta lilla skevhet syns där de vågräta fogarna möts i skarven mellan skivorna.

1

Kapa aluminiumprofilerna med en fintandad klinga i din kap- och geringssåg, och såga listerna med exakta mått. I hörnen ska de geringssågas. Har du ingen kap- och geringssåg kan du använda geringslåda med bågfil.

2

Kolla att sockelprofilen hamnar vågrätt med ditt vattenpass. Fäst den sedan med 3 x 3,5 mm skruvar. Om prof len inte hamnar vågrätt får du ojämna fogar.

04
Såga skivorna 4 Steg

Det är troligt att det räcker om du sågar ett par skivor, nämligen de som hamnar närmast anslutande väggar. Vi sågar av våra skivor i höjd eftersom vi vill ha dem 160 cm höga. När vi har sågat dem, ska den sågade änden vändas upp mot taket, I den andra änden finns ett spår för den gummifog som håller tätt.

Där en skiva ska stickas in i en hörn-profil ska låsfalsen sågas bort. Precis som när du sätter upp kakel, ska du planera uppsättningen så att du får lika breda bitar i båda ändar av väggen.

1

När skivorna kapas görs det från baksidan för att det inte ska bli repor på framsidan. Här är det låsfalsen mot en hörnprofil som sågas bort. Använd helst sågskena eller anhåll när du sågar, och se till att sågplattan vilar på underlaget!

2

Kapning av höjden. Om skivorna inte ska gå hela vägen upp till taket utan kortas av, ska du såga av dem längs en vågrät fog så att du får en snygg avslutning. Börja med att markera på framsidan. Såga den del som är närmast taket.

3

Överför strecket till baksidan och dra det tvärs över baksidan. För pennan längs stållinjal eller vattenpass. Det går bra att använda blyertspenna - strecket syns tydligt på skivan.

4

Såga stilla och lugnt. Det är viktigt att du inte pressar sågen framåt. Det är nämligen risk att de hårda skivorna spricker eller att det sprängs bort bitar om du pressar sågen. Håll sågen stadigt och följ strecket på baksidan.

05
Montering 5 Steg

Osynlig, tät och stark fog

När du skjuter en skiva snett in i föregående och sedan vrider in den helt i låset, så sitter den stadigt. Resultatet är en nästan osynlig fog mellan två skivor. När fogen fylls med gummifogmassa blir den vattentät. Överf ödig fogmassa skärs bort med rakblad.

Innan du sätter upp skivorna på väggarna, ska de acklimatiseras i rumstemperatur i minst tre dygn. Har de legat på ett kallt lager tar det längre tid.

Vid monteringen ska du tänka på att skruva fast dem i det frästa spåret i lås-falsen så att skruvarna inte syns.

Spiller du fogmassa på någon skiva, ska du genast ta bort kladdet med t.ex. rakblad. Därefter torkar du av med T-sprit innan du tvättar med en mild lösning av diskmedel och vatten.

1

Såga urtag i den invändiga hörnprofilen så att den kan gå ner över sockelprofilerna i hörnet. Använd bågfil och såga för hand. Det går inte så bra om du använder sticksåg.

2

Sätt fast hörnprofilerna med skruvar, 3,5 x 35 mm. Det får inte vara mer än högst 20 cm mellan skruvarna. Hörnprof len ska sitta tätt intill skivan och därför kan det bli nödvändigt att lägga en liten distansbricka bakom.

3

Foga med silikon i hörnprofilen innan skivan skjuts in i den. Överf ödig fogmassa tas lätt bort med fogbricka och spill torkas bort med en trasa som fuktats med lite lacknafta.

4

Skjut in skivan i hörnet och skruva fast den på motsatt sida i låsfalsen. Därefter fortsätter du med de hela skivorna tills du kommer till ett nytt hörn. Kommer du till ett fönster eller en dörr, sågas skivan till rätt bredd, innan den monteras.

5

Skivorna skruvas fast i ett fräst spår i låsfalsen. Avståndet mellan skruvarna får inte vara större än 20 cm. Den översta och nedersta skruven placeras högst 20 cm från kanterna.

06
Avslutning 3 Steg

1

Det ska vara en fog, minst 4-5 mm, mellan skivornas underkant och sockelprofilen. Skivorna har en fasad kant, så du ska bara fylla på fogmassa och sedan släta ut den med fogsticka eller -bricka.

2

Om skivorna inte fortsätter till taket, kan du avsluta upptill med en L-profil av aluminium eller som här en standardprofil av trä. Såga till listen och fäst den på ovankanten av skivan.

3

En trälist ska grundas och målas innan den monteras, medan aluminiumprofilen kan fästas som den är. Foga mellan listen och väggen med akrylfog, som du kan måla över. Släta till fogen med fogsticka eller -bricka.

Material

• 19 x 45 mm klämlister
• Galvaniserade dyckertar
• Aluprofiler till botten och hörn
• Gummifogmassa och akrylfogmassa
• Fibo-Trespo våtrumsskivor
• 3,0 x 35 mm försänkta skruvar
• Ev. skruvar och pluggar för tegel

Specialverktyg
• Krysslaser för markering på väggen
• Kap-och geringssåg med fintandad klinga

Tidsförbrukning

2 dagar

Pris

Cirka 500 kr per kvadratmeter

Video

VERKTYG: Så här använder du cirkelsågen

I den här videon lär du dig allt om cirkelsågens möjligheter, klingor och funktioner. Cirkelsågen är urstark och kan med rätt inställning klara av allt från grova till riktigt fina snitt – med både raka snitt och olika vinklar. Och med rätt klinga kan du använda sågen i både trä, metall, lättbetong, tegel och plast.

VERKTYG: Så här använder du kap-/gersågen

I den här videon kan du se hur du ställer in och använder sågen, så att du kan använda den fullt ut. Kapsågen är genialisk när du ska såga många likadana korta snitt tvärs över brädor och reglar. Du kan både såga raka, gerade och vinklade snitt i bl a trä, metall, fibercement och laminat – rakt igenom eller exakt så djupt som du vill.

VERKTYG: Så här använder du elhyveln

I den här videon lär du dig hur du använder elhyveln för att få ohyvlade brädor och annat grovt virke till att bli fint och slätt trä. Hyveln kan ställas in millimeterexakt, så det går lätt att uppnå perfekt snickerifinish.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Kakel badrum