Så här använder du kedjesågen på ett säkert sätt

Det är inte svårt att använda en motorsåg, men det är viktigt att göra en grundlig säkerhetskontroll av sågen innan den startas. Vi visar dig vad du behöver ha koll på.

Att arbeta med en kedjesåg behöver inte vara svårt. Men för att den ska fungera optimalt krävs regelbundet underhåll.

Annars handlar det mycket om säkerhet, dvs. rätt arbetskläder och en grundlig säkerhetskontroll innan sågen startas.

I den här artikeln kan du läsa vad du behöver veta för att kunna använda din kedjesåg så säkert som möjligt.

Lär känna din motorsåg

KONTROLLERA KEDJESPÄNNINGEN

Kedjan ska vara så pass spänd att du inte kan dra den ur spåret på svärdet. Men den ska inte sitta hårdare än att den löper fritt längs med svärdet.

KONTROLLERA GASSPÄRR/REGLAGE

Låsknappen (gasspärren) ovanpå handtaget trycks ner. Om det gör att startknappen (gasreglaget) blockeras fungerar det som det ska.

KONTROLLERA KEDJEFÅNGAREN

Kedjefångaren är den lilla krok, som sitter på sågen – precis under kedjan. Den fångar kedjan om kroken går av. Kedjefångaren ska sitta fast och vara intakt.

KONTROLLERA BROMS

Bromsen kontrolleras genom att kedjebromsen trycks framåt, samtidigt som du försöker dra runt kedjan. Är kedjan låst fungerar bromsen som den ska.

Viktig säkerhetsutrustning

Motorsågen är en kraftfull maskin, så det är viktigt att ha rätt skyddskläder innan du drar igång och börjar såga.

De flesta olyckor sker genom att sågen sätter sig i benet. Så oavsett om man använder motorsågen sällan eller ofta, bör man använda en skyddsbyxa med snittskydd. Välj ett par där skyddet går längs hela byxbenet. På bråkdelen av en sekund kommer det att stoppa kedjan, om olyckan skulle vara framme.

Hörselkåpor är ett måste, och även en hjälm med visir som skyddar ansiktet och ögonen från flygande bark, grenar, flisor och sågspån.

Vi rekommenderar även arbetshandskar och skyddsskor med stålhätta, eller höga huggarstövlar.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Test av kedjesågar

Service och underhåll

1

Motorkåpan tas av. Därefter rengörs kylflänsarna från sågspån och annan smuts. Använd ex. en skruvmejsel för att komma åt mellan flänsarna.

2

Motorn ska borstas ren med jämna mellanrum. En mjuk pensel är idealisk till att borsta bort trädamm från alla skrymslen och vrår i motorn.

3

Tändstiftet skruvas ut, så man kan se om elektroder och porslin är helt intakt, utan avlagringar och missfärgningar. Är så inte fallet bör det bytas ut.

4

Luftfiltret ger dammfri luft till motorn. Det tas av och rensas med en borste. Blås också rent inifrån, så dammet åker ut. En del luftfilter kan sköljas i vatten.

Slipning av kedja

1

Spänn fast sågen i ett skruvstycke, och montera en slipmall som ser till att vinkeln blir rätt. Tänderna slipas från båda sidor. Börja med den ena riktningen först.

2

Därefter slipas de tänder som går i andra riktningen. Låt sågen sitta kvar i skruvstycket och flytta slipmallen till motsatt sida. Slipa inifrån och ut – och bara i ena riktningen.

Förbered inför vinterförvaring

1

Gammal bensin kan orsaka startproblem, så den måste tömmas ut. Låt sedan sågen köra tills den stannar. På det sättet säkrar du att förgasaren är tom, så membranen inte klibbar ihop.

2

Till skillnad mot bensin blir mineralolja inte för gammal. Här är det en fördel att fylla på olja, så sågen är redo inför nästa säsong. Vegetabilisk olja kan dock härskna och bör tömmas ut.

3

Svärdet lyfts bort och rengörs tillsammans med sågen och kedjan. Rengör med en pensel. Ge kedjan och spåret i svärdet en skvätt rostskyddande olja, och montera på svärdet igen.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Motorsåg