En elhyvel kräver inte mer styrka än vad som behövs för att lyfta den från bordet. Där skiljer den sig från en handhyvel som kräver styrka för att föras framåt och handlag för att göra det på rätt sätt. När du väl har ställt in elhyveln, startar du den och skjuter den framåt. Då skär den loss ett spån i exakt den tjocklek du har valt. Det enda problemet under arbetet är risken att du låter hyveln arbeta för länge och därmed hyvlar av för mycket.