Sträck nu upp snöret ordentligt mellan de båda skruvarna, så att det inte sackar på mitten. Sen är det bara att hänga på snörvattenpasset. Kom ihåg att det ska sitta mitt på snöret för bästa resultat.

När libellen stannat kan du enkelt avläsa om snöret ska lyftas eller, som här, sänkas en aning. Snöret justeras och du kan åter kolla libellen.

Snöret ska fortfarande flyttas ner en aning för att hamna helt i våg. När snöret är i våg är det bara att sätta en markering där skruven ska sitta för att stämma i höjd med utgångspunkten.