Snörvattenpass

Om ett mått ska överföras flera meter, men ändå sitta i våg kan snörvattenpasset vara en lösning. Höjden som den här skruven sitter på ska överföras till stolpen på motsatt sida. Därför fäster vi ett murarsnöre på skruven. Snöret dras om stolpen och vi fäster nästa skruv på ögonmått.

Sträck nu upp snöret ordentligt mellan de båda skruvarna, så att det inte sackar på mitten. Sen är det bara att hänga på snörvattenpasset. Kom ihåg att det ska sitta mitt på snöret för bästa resultat.

När libellen stannat kan du enkelt avläsa om snöret ska lyftas eller, som här, sänkas en aning. Snöret justeras och du kan åter kolla libellen.

Snöret ska fortfarande flyttas ner en aning för att hamna helt i våg. När snöret är i våg är det bara att sätta en markering där skruven ska sitta för att stämma i höjd med utgångspunkten.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Vattenpass