Hur förlänger jag mitt vattenpass?

Problem:

Till ett projekt med att lägga ny terrass är det nödvändigt att markera en fast nivå på flera ställen med flera meter mellan varje punkt. Måste jag skaffa ett laservattenpass för detta eller finns det en annan lösning som jag kan använda mig av?

Lösning:

Toleranskravet för en terrass är knappast större än att du klarar dig med ditt vanliga vattenpass, så du slipper skaffa ett dyrt specialvattenpass. Du får däremot nytta av en lång rätskiva av aluminium.

Fäst ditt vattenpass med gaffertejp på rätskivan så får du ett instrument som kan överföra givna nivåer till olika punkter. Finner du ingen rätskiva till ett förnuftigt pris kan du använda en lång och helt rak bräda. Det är tillräckligt till en terrass.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Vattenpass