STYRKA: En borrhammare är mycket mer effektiv än en slagborrmaskin när det gäller arbete i betong och tegel.

STYRKA: En borrhammare är mycket mer effektiv än en slagborrmaskin när det gäller arbete i betong och tegel.

Maskinens delar

  1. CHUCK/ SDS-FÄSTE används för borr och mejslar. Det ska vara lätt att montera verktyget.

  2. FUNKTIONSVÄLJARE används när man ska växla mellan vanlig borrfunktion och hammarfunktion. På vissa maskiner kan rotationen slås av, så att den kan användas med mejsel till rivning av tegel och betong.

  3. RIKTNINGSKNAPPEN ska vara lättåtkomlig när man arbetar med maskinen.

  4. PÅ-AV-KNAPPEN ska sitta lättåtkomligt och hastigheten ska vara lätt att reglera.

  5. HUVUDHANDTAGET ska vara tillräckligt stort för en hand med arbetshandske på.

  6. BATTERI OCH LADDINDIKATOR. På batterimodeller ska batteriet vara lätt att sätta på och ta av, och det ska finnas tydliga lampor eller skalor som visar hur mycket ström som är kvar i batteriet.

  7. STÖDHANDTAG. När du måste ta i ordentligt är det nödvändigt med ett stödhandtag för att styra maskinen. kontrollera att det sitter fast ordentligt, och att det är behagligt att hålla i.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Läs vårt stora test av borrhammare här

LÄS OCKSÅ: Bilningshammare till det tunga arbetet