Innervägg med inbyggd skjutdörr

En skjutdörr är superflexibel, tar inte plats i rummet och håller kvar mer ljus. Så ska du bygga en innervägg kan du med fördel välja en skjutdörr. Övervåningen på huset var tidigare ett stort rum som nu har blivit mer användbart med en innervägg med skjutdörr.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
13 000 kronor

Skjutdörren sitter perfekt och är flexibel så att det kan komma in mycket ljus på övervåningen.

Intro

I beskrivningen kan du se, hur du:

 • mäter och sätter upp stålstommen
 • gör förstärkningar och bygger stommen i nocken
 • monterar skjutdörrsdelen
 • sätter upp gipsskivor
 • monterar skjutdörren.

LÄS MER: Här har vi samlat alla våra artiklar om skjutdörrar och skiljeväggar.

Skjutdörren sitter perfekt och är flexibel så att det kan komma in mycket ljus på övervåningen.

Instruktion

01
Mät och sätt upp stålstommen 6 Steg

Den här skiljeväggen består av en stålstomme som sätts upp mitt under en hanbjälke. Du kan antingen använda ett långt vattenpass eller en linjelaser när du märker ut en linje för den exakta placeringen hela vägen runt. Markera även var själva skjutdörrsdelen ska vara. Se till att det finns lite extra mellanrum för justering av dörren både upptill och vid sidorna - ett par cm blir bra.

De lodräta stolparna i skiljeväggen placeras så att de så långt det är möjligt passar med gipsskivornas bredd på 120 cm.

1

Mät upp var skiljeväggen ska vara. Här ska väggen placeras mitt under hanbjälken. Använd ett långt vattenpass eller en linjelaser för att märka ut en linje så att du vet exakt var stålstommen ska placeras.

2

Montera först toppskenan. Den skruvas fast i hanbjälken med 3,9 x 35 mm gips -skruvar som placeras ut på 50 cm avstånd.

3

Skruva fast bottenskenan i golvet. Använd samma skruvar som du monterar gipsskivorna med. Sätt fast aluminiumskenorna på väggen. Här kan det behövas små pluggar så att de sitter fast ordentligt.

4

Montera den lodräta aluminiumskenan som blir dörrstolpe. Den ska vändas med ”ryggen” ut mot dörrhålet så att du kan placera en läkt inuti för att ha något att skruva fast dörrkarmen i, när den ska sättas upp.

5

Montera överliggaren i dörrhålet. Det ska vara 210,5 cm från golv till underkanten på överliggaren. Den görs 20 cm längre än dörrhålet så att det blir en 10 cm förstärkande bockning på båda sidor om stolparna.

6

Sätt fast de övriga lodräta aluminiumskenorna. Första skenan efter dörrstolpen placeras med ett avstånd på 40 cm så det inte blir en spackelkant på gipsskivan. Avståndet mellan de övriga är 60 cm.

02
Förstärkningar och stomme i nocken 3 Steg

Det ska också finnas en trekantig vägg ovanför hanbjälken så här sätts stålstommen upp hela vägen runt. Bottenskenan placeras exakt på hanbjälkens mitt i likhet med väggen nedanför. Det kommer då att se ut som om hanbjälken är en bit trä som satts upp utanpå väggen.

Överliggaren över dörren och stålskenorna som fungerar som dörrstolpar ska förstärkas med läkter. Detta är nödvändigt, eftersom stålstommen inte kan bära upp en tung dörr själv.

1

Stålskenor sätts upp ovanför hanbjälken: en bottenskena mitt på hanbjälken, en på båda snedväggarna, en i mitten och en på var sida om mitten, här med ett avstånd på 60 cm från mittstolpen. Stålskenorna kläms fast med fixertången.

2

Förstärk överliggaren över dörren med en läkt. Fäst den med ett par gipsskruvar när den är på plats. Stålet är inte tillräckligt starkt för att hålla uppe en skjutdörr om det inte förstärks med trä.

3

Sätt även läkter i de skenor som används som dörrstolpar. Här är de 210 cm, samma höjd som dörren. De skruvas fast med ett par skruvar. Undvik att sätta dem där dörrkarmen senare ska fästas.

03
Montering av skjutdörrsdel 6 Steg

Innan du börjar sätta ihop skjutdörrs-delen, ska du läsa monteringsinstruktionerna. Följer du dem, är det lika enkelt som att sätta ihop en hylla. Det är dock en bra idé att använda sig av lim och skruvar vid monteringen istället för spik, om det står så i instruktionerna. Lim och skruvar ger en starkare konstruktion.

Var noggrann med att se till att skjut-dörrsdelen placeras så att den står helt rakt och lodrätt i hålet. Ta god tid på dig och dubbelkolla med vattenpasset.

1

Skjutdörrsdelen sätts ihop och placeras i dörrhålet. Den kan nog verka lite svår att flytta runt, så det är en bra idé att vara två om det. Sätt den först tillfälligt på plats så att du kan finjustera.

2

Håll fast skjutdörrsdelen med winbags med lite mellanrum till stålstommen. När delen har justerats och är på plats sätts den fast med fyra monteringsskruvar - först i anslagssidan där dörren stängs.

3

Sätt fast små masonitklossar mellan trä och stål när du har försäkrat dig om att skjutdörrsdelen är 100 procent lodrät. Skjutdörren kommer då att stå helt stadigt. Observera att dörrkarmen sticker ut 2,5 cm.

4

Kontrollera att skjutdörrsdelen är lodrät, och rikta upp den om den inte är det. Se också till att hålet för skjutdörren har exakt samma bredd både upptill och vid golvet.

5

Skjutdörrsdelen skruvas fast nertill med medföljande skruvar genom styrplattan i botten.

6

Montera de vågräta lamellerna som följer med skjutdörrsdelen. De tre lamellerna placeras med lika mycket mellanrum mellan överdelen och botten och fästs med 7,5 x 72 mm monteringsskruvar.

04
Gipsskivorna sätts upp 4 Steg

Nu ska du börja sätta upp gipsskivorna på stålstommen. Stommen ska kläs med två lager gips på bägge sidor.

Det är viktigt att du använder rätt skruvar när du sätter upp gipsskivor på en vägg där en skjutdörr ska skjutas bakåt. Skruvarna följer med skjutdörren och är lite kortare än normala gipsskruvar så att det inte blir repor i din nya dörr.

De yttersta gipsskivorna placeras med ett avstånd på 2-3 mm till väggen så att det finns plats för en fog.

1

Skruva fast gipsskivorna. Kontrollera att skivan är helt rak innan du fäster den med de korta gipsskruvarna, först i stålstommen och därefter i lamellerna som lätt kan vålla problem. Förborra ev. med ett 2 mm-borr.

2

Gips monteras över bjälken, i nocken, så att det blir helt tätt. Gipsskivorna skärs till så att de passar snedväggens lutning. Kom ihåg att det ska vara 2-3 mm mellanrum till väggen.

3

Det andra gipslagret placeras med en förskjutning i förhållande till skarvarna på det första lagret. En överlappning som motsvarar en halv gipsskivas bredd är lämplig. Behöver du justera höjden på gipsskivan är det smart att använda en gipsfot.

4

Dra in el i väggen, om det ska sitta ett eluttag i skiljeväggen. Det är nu du ska låta en elektriker göra detta, innan gips sätts upp på väggens andra sida.

05
Skjutdörren monteras 5 Steg

Skjutdörren ska monteras på två hjul som placeras i den översta skenan så att dörren kan skjutas fram och tillbaka. För att dörren ska kunna hänga på hjulen, ska du montera två beslag överst på dörren, 11 cm in från varje sida. Det är viktigt att dörren hänger rakt och stängs fint vid anslagsstolpen. Det är dock lätt att finjustera den genom att vrida på hjulets skruv.

Till sist monteras lister runt om kanten på dörrhålet så att skjutdörren sitter fint inramad.

1

Häng skjutdörren på plats på hjul som ska placeras i översta skenan. Sätt den först på plats på det ena hjulet. Skjut därefter in den lite så att dörren även kan hängas upp på det andra hjulet.

2

Dörren justeras så att den hänger rakt. Kör ut den helt så att du kan se om den stängs fint. Finjustera genom att vrida på hjulets skruv. Dra åt muttern när dörren hänger rakt så att den inte kan glida av.

3

Montera framkantslister på karmen, så att hålet får ett fint avslut. Listerna fästs med små dyckertspikar - max 30 mm så att de inte träffar något bakom - antingen med dyckertpistol eller hammare.

4

Två lister monteras även överst i dörrhålet så att skjutdörrens beslag inte syns. Borra först hål till fyra skruvar i varje list med ett 4 mm-borr och skruva därefter fast dem med 4 x 50 mm skruvar.

5

Sätt till sist fast täckknappar, så att alla skruvar döljs. Det här gäller monteringsskruvarna i karmens sidor och skruvarna som de översta listerna har monterats med. Nu är spackling, slipning och målning kvar.

Material

 • Skjutdörrsdel (här 13 x 21 med 120 mm karm och en dörrbredd på 122,5 cm, inkl. skruvar, från Swedoor)
 • Stålreglar, 70 mm
 • 13 mm gipsskivor, 120 x 240 cm
 • Läkt, 38 x 56 mm
 • Gipsskruvar, 3,9 x 25/35 mm
 • Monteringsskruvar, 7,5 x 72 mm
 • Skruvar, 4 x 50 mm
 • Fog för inomhusbruk

Specialverktyg

 • Plåtsax
 • Fixertång

Tidsförbrukning

2 dagar exkl. efterbehandling av väggar (spackling, slipning, målning).

Pris

Ca 13 000 kr för den här lösningen. Väljer du en mindre dörr blir det något billigare.

Svårighetsgrad

Det är en lite större utmaning att bygga en gipsvägg mellan snedväggar än mellan vanliga väggar. Var noggrann med uppmätningen och tillskärningen. Skjutdörren är enkel att skarva, om du bara följer instruktionen noggrant.

Ritning

Stålstommens konstruktion

Skiljeväggen här ska byggas under snedväggarna, men principen är den samma som i ett rum med raka väggar. Stommen är anpassad till skjutdörren med ett hål på 210 x 251 cm som passar till dörren och den hanbjälke som skiljeväggen byggs runt.

3D-modell

3D-modell

Innervägg med skjutdörr

Enkel rumsavdelare med skjutdörr för att maximera utrymmet.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Montera första övre skenan

Den övre skenan monteras först och skruvas fast med gipsskruv.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Stålstommens uppbyggnad

Avståndet mellan de stående stålreglarna är 60 cm. Det passar med 120 cm breda gipsskivor och ger inget spill.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Montering av skjutdörren

Det är viktigt att vara noggrann och placera skjutdörren så att den är helt lodrät i dörröppningen.

Öppna 3D-modell

3D-modell

Gipsskivor sätts upp

Skivorna står helt rakt innan de fästs med korta gipsskruv.

Öppna 3D-modell

Video

TEKNIK: Stålstomme för innervägg

Enkel montering med plåtsax och fixertång

TEKNIK: Kapa gipsskivor

Med en vass hobbykniv går det lätt och snabbt

TEKNIK: Montera gipsskivor

Med två lager gips får du det starkaste resultatet

TIPS: Lyft gipsskivan ända upp mot taket

TIPS: En gipsbit säkrar rätt skruvdjup

TEKNIK: Skarva gipsskivor

Självhäftande glasfibernät gör skarven stark

Tips & Tricks

Plåtsax och fixertång

Använd en plåtsax för att skära till stålstommen. Klipp först i sidorna och bocka det avklippta bakåt så att du kan komma åt att klippa mittdelen ovanför.

Skenorna fästs mot varandra med en fixertång. Tången gör en liten bockning i stålet. Det är viktigt att skenan vänds så att den bockade delen riktas inåt väggen, eftersom den annars är i vägen för gipset.

Tillskärning av gipsskivor

När du ska skära till gipsskivorna ska du använda en skarp hobbykniv och en lång rätskiva så att du kan göra ett långt snitt i ett enda moment. Skär bara genom pappret, därefter kan du bryta av gipset med ett snabbt tryck.

Därefter skär du till skivorna i kanterna så att du får ett helt rent snitt. Se till att bladet på din kniv är riktigt skarpt. Det är en bra idé att byta bladet lite oftare än vad du brukar när du arbetar med gips.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Skiljevägg