Lätt
Svår

En mellanvägg av gipsskivor kan byggas upp med en stomme av trä- eller stålreglar. De sistnämnda är lättare att arbeta med och väger mindre än träreglarna. Här ska vi dela ett stort rum till två mindre. Därför reser vi en mellanvägg med plats för en dubbeldörr i mitten. Men vi kan inte ansluta vår nya vägg till två andra, för i den ena änden av rummet finns en halvmur. För att den nya väggen ska passa måste vi bygga den med samma bredd som halvmuren, och till detta använder vi en dubbel regelstomme med gott om plats för isolering. För det mesta räcker det dock med en enkel regelstomme. Tekniken är densamma som i artikeln, fast med endast en stomme. En vägg som denna (5 x 2,5 meter) kan resas på en helg. Men om det är första gången du arbetar med gips, bör du ha en medhjälpare.