Klassisk innervägg av stål och gips

Om du vill förvandla ett stort rum till två eller flera mindre rum, är lösningen en mellanvägg. Den reser du lätt själv av stålprofiler och gipsskivor.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
8.000 kroner

Intro

En mellanvägg av gipsskivor kan byggas upp med en stomme av trä- eller stålreglar. De sistnämnda är lättare att arbeta med och väger mindre än träreglarna.

Här ska vi dela ett stort rum till två mindre. Därför reser vi en mellanvägg med plats för en dubbeldörr i mitten. Men vi kan inte ansluta vår nya vägg till två andra, för i den ena änden av rummet finns en halvmur.

För att den nya väggen ska passa måste vi bygga den med samma bredd som halvmuren, och till detta använder vi en dubbel regelstomme med gott om plats för isolering.

För det mesta räcker det dock med en enkel regelstomme. Tekniken är densamma som i artikeln, fast med endast en stomme.

En vägg som denna (5 x 2,5 meter) kan resas på en helg. Men om det är första gången du arbetar med gips, bör du ha en medhjälpare.

Instruktion

01
Förberedelse 3 Steg

Som alltid lönar det sig att ägna en stund åt noggrann mätning. Om du bara ska sätta en vägg mellan två befintliga väggar, räcker det kanske om du kollar takhöjden på ett par ställen och sedan mäter väggens längd. Här ska vi emellertid ansluta den nya väggen mot en halvmur, och det kräver extra mätning.

För att den nya väggen ska passa till halvmuren reser vi en dubbel regelstomme. På så sätt kan vi låta halvmuren försvinna in i den nya väggen. När vi sedan är klara med jobbet, ser det ut som om det alltid har funnits en mellanvägg där. Normalt räcker det annars att resa en regelstomme.

1

Mät och gör en arbetsritning. På den ska du markera var stolparna ska stå och var dörren ska placeras. Den skiss du gjorde för att kunna köpa material, kompletteras alltså med detaljerade mått.

2

Ta bort socklar, foder och lister där den nya väggen ansluter till en annan vägg. Sockellisterna ska ju sågas av så att väggen kan ”skjutas in” mellan dem. Samma sak gäller ev. skugglister i taket.

3

Socklarna kan ev. sågas av på plats. Här sågar vi av sockeln där havmuren möter den befintliga väggen. Vi sågar bort 13-15 mm för att kunna få plats för en gipsskiva i hålet.

02
Om väggen är klen 2 Steg

1

Om väggarna är klena blir det svårt att fästa de nya stolparna på dem. Då kan man klämma fast stolparna mellan tak-och golvprofilerna. Vi lägger en kloss under stolpen och fäster den i väggen med både plugg och skruv.

2

Klossen tas bort när stolpen har fästs med ett par skruvar (och ev. pluggar) i väggen. Därefter kan golvprofilen skjutas in och fästas med skruvar i golvet. Det är inte nödvändigt att skruva ihop de två profilerna för de låser varandra ändå.

03
Skapa en ram 4 Steg

Först ska vi konstruera den yttre ramen i stommen, alltså fästa profiler i taket, ner längs ena väggen, vidare över golvet och upp över halvmuren och väggen till taket. Där dörren så småningom ska placeras ska det förstås inte finnas profiler på golvet.

Till halvmuren bockar vi en profil genom att klippa in i sidorna på den och därefter vika ner den runt kanten på halvmuren. Det är enklare än att skarva ett par profiler.

Precision och noggrannhet är viktiga faktorer för minsta skevhet orsakar problem när gipsskivorna ska monteras och när dörrkarmen fästas.

1

Vid halvmuren monteras profilen 12 mm in från kanten. Det beror på att de inre gipsskivorna ska stå ovanpå halvmuren och de yttre placeras mot den.

2

Dra ett streck både i taket och på golvet där profilerna ska monteras. Använd de lodräta stolparnas placering som utgångpunkt och kolla med vattenpass. En snörslå är här praktisk.

3

Sätt upp takprofilerna. Fäst dem med skruvar på cirka var 50:e cm.

TIPS: Om du kapar de lodräta stolparna på väggarna 5-6 mm för korta, kan du skjuta in tak- och väggprofilerna.

4

Skruva fast golvprofilerna. Lägg dem så att den fabriksklippta änden av profilen, som är vinkelrät, hamnar vid dörröppningen. Även här kan vi använda gipsskruvar för trämontage.

Du ska fästa dubbla gipsskivor på stommen För att mellanväggen ska bli stadig och stark, och för att du ska kunna skruva fast något på den, fäster du dubbla gipsskivor på varje sida av stommen. Skivorna sätts med förskjutna skarvar, och det räcker om du spacklar endast de yttre skivorna.

04
Res stommen 6 Steg

1

Sätt upp stolparna lodrätt. Det ska vara 45 cm (centrumavstånd) mellan dem. Dörrstolparna är extrastolpar. Kläm fast stolparna i tak- och golvprofilerna med fixertången så sitter de.

2

Överliggaren ovanför karmhålet ska vara lika bred som karmen plus 8 cm för bockning i båda ändar. Här är karmbredden 131,3 cm.

3

Skär och dra loss det svarta gummit från den profil som ska vara överliggare i dörrhålet. Gummit behövs endast när man vill ha tät anslutning mot golv, vägg eller tak.

4

Sätt överliggaren på plats och fixera med tången. De vikta delarna fästs i stolparna. Höjden är här karmhöjden på 208,8 cm plus luft, totalt 211 cm från golv till undersidan av överliggaren.

Fixertången klämmer ihop stolpar och profiler.

5

Med avståndsklossar och vattenpass ser du till att du får ett vågrätt underlag för gipsskivorna. Om det blir en glipa mot golvet har det ingen betydelse. Den döljer du med socklarna.

6

Skruva fast en träregel i de två stolparna runt dörröppningen. Fäst dem på var 30:e cm med gipsskruvar för trämontage. Reglarna behövs som förstärkning vid montering av karmen.

05
Sätt upp gipsskivor 4 Steg

Så här skär du gips

Det finns nästan inget så enkelt att arbeta med som gipsskivor. När du ska dela dem eller skära remsor, skär du igenom pappen på ena sidan med vass hobbykniv. Därefter knäcker du skivan över t.ex. kanten på arbetsbordet. Nu hänger delarna ihop endast med papperet på den andra sidan av skivan, och det skär du nu igenom.

Läs mer: Bli expert på gipsskivor på 5 minuter

1

Skruva fast de första gipsskivorna. Var noggrann med placeringen så att en skiva inte kommer för långt in över en stolpe. Då blir det svårt att fästa nästa skiva på samma stolpe.

Markera mitten på de inre skivorna och skruva där. När du tittar från den andra sidan ska skruvarna sitta precis mitt i stolpen.

2

Täck även dörrhålet med skivorna. Det är nämligen lättare att såga till skivorna när de har monterats, för då kan sågen stöttas mot profiler och reglar. Ta en gammal såg för gips gör den slö.

Skär med hobbykniv längs dörrstolparna på baksidan av gipsskivan.

3

När du har skurit och sågat kan du ”öppna” dörren. Skär bort de två bitarna men ta det försiktigt så att delarna inte skadas. De kan ju användas ovanför dörren (eller till ett annat projekt).

4

Stoppa in isolering i väggen innan du sätter fast gipsskivorna på den andra sidan. Till sist monterar du de yttre gipsskivorna på båda sidor av väggen. Förskjut de yttre skivorna en halv skivbredd i förhållande till de inre.

Material

Stålreglar:

 • Tak- och golvprofiler
 • Stolpar

Gipsskivor etc.:

 • Skivor, 90 x 250 cm
 • Hörnprofiler

Dessutom:

 • Träreglar runt dörrhålet
 • Skruvar och pluggar
 • Gipsskruvar för stål, 25 och 32 mm
 • Gipsspackelmassa
 • Skarvtejp
 • Isolering

Specialverktyg

 • Fixertång att klämma ihop profilerna med
 • Plåtsax att klippa profiler med
 • Skruvdragare

Tidsförbrukning

2 dagar

Pris

8.000 kronor

Ritning

De stående reglarna har placerats med centrumavstånd på 45 cm. De korta stolparna ovanför dörren sätts med andra avstånd.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Skiljevägg