Så här bredspacklar du en vägg

Alla kan lära sig bredspackla så att väggarna blir helt släta. Det krävs lite tålamod, rätt spackelspadar och rätt teknik. Vi visar hur du ska göra.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag/25 m2
Pris
35-40 kr/m2

Intro

De flesta spackelmassor kategoriseras idag som ”lättspackel”. Att den är lätt är dock ingen garanti för att spackelmassan är lätt att arbeta med. Den här beteckningen hänvisar däremot till spackelmassans vikt som är betydligt lägre än vikten för de sandspackelmassor som tidigare var mycket populära.

De moderna spackelmassorna med fyllnadsmedel, som t.ex. vinylacetat-sampolymer, är inte bara lättare att forsla hem från byggvaruhuset utan även betydligt lättare att arbeta med.

Alla kan lära sig att spackla, men genom att bara kasta dig ut i det får du en känsla för hur du ska hålla spackeln, hur hårt du ska trycka och hur mycket spackelmassa som ska påföras.

Det blir sällan perfekt första gången, men du kan alltid slipa, grunda och spackla igen. Innan du vet ordet av kan du styra spackelmassan och få din vägg att bli helt slät och klar för påföring av filt, glasväv eller färg.

Få koll på bredspackling

I den här gör-det-självbeskrivningen lär du dig bredspackla en gång för alla. Vi hjälper dig genom hela processen och visar hur du:

  • förbereder väggarna innan du börjar spackla
  • spacklar skruvhål och gipsskiveskarvar
  • förstärker spackelmassan
  • gör arbetet enklare med två spacklar samtidigt
  • spacklar stora ytor
  • får hållbara och skarpa hörn

Instruktion

01
Förberedelser 3 Steg

Innan du börjar spackla ska du ta bort alla lösa beläggningar - även de små pappersbitarna som ofta sitter kvar under tapeten. Dessa släpper ofta från väggen när spackelmassan påförs, vilket ger irriterande märken i spackelmassan.

Djupa hål och sprickor isättningsspacklas. Därutöver är det en bra idé att dammsuga väggen och påföra en grundmålning som binder damm och annan smuts.

Arbetet blir betydligt lättare om du har två till tre spacklar att välja mellan.

1

Underlaget ska vara fast. Använd en stålskrapa för att ta bort gammal tapet, färg och andra lösa beläggningar. Var noggrann med att ta bort små pappersrester som ofta sitter kvar under tapeten.

2

Underlaget ska vara plant och utan hål. Särskilt topparna ska slipas ned. Genom att föra en bred spackel över hela ytan kan du snabbt lokalisera alla toppar. Slipa ned dem tills ytan blir jämn.

3

Hål och sprickor isättningsspacklas. För små, djupa sprickor och hål ska du använda en akrylbaserad reparationsmassa. Större områden med mindre fördjupningar spacklas med grov/medelgrov spackelmassa.

02
Så spacklar du skruvar och skarvar mellan gipsskivor 6 Steg

Vi har tidigare använt självhäftande armeringsduk i skarvar mellan gipsskivor, men utvecklingen går framåt och nya produkter tillkommer. Vi använder nu därför en pappersremsa i skarvarna mellan spackelskikten för att uppnå största möjliga styrka. Även om det kan verka lättare att använda en remsa självhäftande nät, bör du hålla dig till de pappersremsorna som tillverkarna rekommenderar. De minimerar helt enkelt risken att spackelmassan spricker. För gipsskivor ska du använda en fin eller en medelgrov spackelmassa.

1

Innan du börjar spackla är det viktigt att kontrollera att samtliga skruvhuvuden har skruvats tillräckligt långt ned. Detta kan du göra genom att föra din spackel över ytan. De skruvar som sticker ut dras åt tills de sitter precis under ytan.

2

Skruvhuvudena täcks med lätt spackelmassa. Se till att trycka ned spackelmassan ordentligt i skruvhuvudet med en liten spackel. Dra bort den överblivna spackelmassan med kanten av spackeln. Sjunker spackelmassan upprepas processen.

3

Skarvarna spacklas i flera omgångar. Påför först ett tunt skikt spackelmassa med en smal spackel och fördela därefter massan jämnt längs hela skarven.

4

Tryck fast pappersremsan och ”dra” ned den i spackelmassan med spackeln. Börja från den ena änden och håll spackeln i en flack vinkel. Se till att pappersremsan ligger rakt och att den inte viks.

5

Fyll skarven med spackelmassa. Se till så att du inte drar i spackelremsan när du påför massan med tvärgående rörelser.

Dra bort den överblivna spackelmassan med en lite bredare spackel.

6

När spackelmassan är torr ska den slipas lätt. Väggen dammsugs och det sista dammet binds med en primer (även kallad mikrodisperser). När primern är torr är väggen klar att bredspacklas.

03
Förstärk spackelmassan 4 Steg

Vid övergångar mellan olika material eller vid större sprickor i väggen kan det vara en bra idé att förstärka spackelmassan.

Vi använder en så kallad armerings-duk av samma typ som den som man tidigare använde mellan gipsskivor. Duken ”håller ihop” spackelmassan och minskar risken för att det med tiden uppstår sprickor.

1

Vid övergångar mellan olika material eller på ställen där underlaget verkar lite poröst, kan du med fördel förstärka spackelmassan.

2

Börja med att påföra ett tunt skikt med spackel över området.

3

Tryck ned en bit armeringsduk, av den typ som många tidigare använde för gips, i spackelmassan.

4

Avsluta med att påföra ett skikt av spackelmassa ovanpå armerings-duken. Massan trycks ned ordentligt i duken och slätas ut med spackeln.

04
Spackling av stora ytor 5 Steg

Oavsett om underlaget består av betong, lättbetong, tegel eller gips, eller om det är putsat, tapetserat eller helt obehandlat, kan ytan spacklas. Vilken typ av spackelmassa du ska välja beror på hur plant underlaget är. Storleken på spacklarna ska du välja utifrån spackelmassans konsistens, din rutin och ytans storlek.

Du kommer normalt att få användning för spacklar i flera olika storlekar.

1

Påför spackelmassan. Börja vid en av kanterna och arbeta dig i lugn och ro in mot mitten. Använd en spackel som du kan hantera med en hand och börja nerifrån och gå upp.

2

Fördela spackelmassan i ett enhetligt skikt. Om du vill påföra mer spackelmassa åt gången, kan du använda dig av en större spackel. Men då krävs det att du använder båda händerna när du påför massan.

3

Till sist slätas spackelmassan ut med en bred spackel. Genom att trycka mer på den ena sidan än på den andra, kan styra spackelmassan och undvika de värsta märkena från spackelns ändar.

4

Se till att arbetet utförs med stora rörelser så att spackelmassan fördelas jämnt över hela ytan. Det får gärna sitta lite spackelmassa kvar på spackeln när du är klar med ett område.

5

Misströsta inte om ytan inte är perfekt när spackelmassan har torkat. Det kommer alltid att finnas små hål och spår efter spackeln. Dessa är lätta att slipa bort med ett slipverktyg som monterats på ett teleskopskaft.

05
Så får du starka och skarpa hörn 3 Steg

Hörnen är utsatta. De är lätta att stöta till, vilket även kan få det snyggaste hörnet att se förstört ut efter ett par månader.

Vi väljer därför att bygga upp hörnen runt en så kallad hörnprofil som är en lång metallskena med en vinkel på 90 grader. Förutom att skydda hörnet så att de djupaste hacken undviks, gör hörnprofilerna dessutom spackelarbetet mycket lättare. Du kan nämligen stötta spackeln på hörnprofilen och på så sätt göra ett knivskarpt hörn.

1

De invändiga hörnen formas med en bred spackel. Fördela lite spackelmassa i hela spackelns bredd. Tryck spackeln in mot hörnet och påför spackelmassan i en jämn rörelse bort från hörnet. Det invändiga hörnet formas genom att man spacklar från båda sidorna.

2

Du kan endast spackla dig till helt skarpa utvändiga hörn genom att sätta en hörnprofil på hörnet. Det finns olika typer i olika material som skruvas eller limmas på hörnet. Gemensamt för profilerna är dock att de har en liten förhöjning på hörnet som spackeln stöttas mot.

3

Påför spackelmassan. Det är lättast att börja inne på väggen och dra spackelmassan ut mot hörnprofilen. Överbliven spackelmassa dras bort med en bred spackel. Spackeln dras parallellt med hörnet och stöds mot väggen och hörn-profilen. Profilen spacklas från båda sidorna.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Putsa vägg