Utemöbler som kan fällas ihop

Inga utemöbler mår bra av att stå ute hela året. Här får du hjälp att snickra en uppsättning eleganta möbler som lätt kan fällas ihop och sättas undan, när säsongen är slut.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
1400 kronor

Intro

Har även du låtit det stora, fina trädgårdsbordet med tillhörande stolar och bänkar övervintra på terrassen? Det är inte så underligt, för det är både besvärligt och tidskrävande att kånka iväg med utemöblerna och ställa dem i källaren eller garaget, där de för övrigt tar upp alldeles för mycket plats.

I sådana fall vet du också vad resultatet blir. När våren och grillsäsongen åter lockar ut dig i trädgården, så hälsas du välkommen av en uppsättning utemöbler som fått ordentligt med stryk av Kung Bore. De möbler som du tyckte var både eleganta och dyra, ser nu mest ut som något man ser på nedslitna uteserveringar.

Men så behöver det inte vara. De eleganta utemöbler, som vi presenterar i artikeln, består av en bänk och ett bord. Både bänk och bord kan lätt snickras, och konstruktionen är så finurlig att du lätt kan dela möblerna och då blir det lätt att flytta dem.

REDAKTIONEN REKOMMENDERAR: Bygg en amerikansk adirondack-stol

Ytbehandling

De nya möblerna ska förstås behandlas så att de tål att stå ute.

Även om möblerna snabbt och lätt kan fällas ihop, är det troligt att du låter dem stå ute hela sommaren. Börja med att grunda allt trä. Det görs av två orsaker. För det första skyddar det träet mot alg-och svampangrepp. För det andra stabiliserar det träet och mättar det, så att utelasyren sedan fäster. Stryk sedan träet med utelasyr. Du kan även välja träolja eller färg (halv- eller heltäckande). Ytan underhålls lättast om den har strukits med heltäckande färg eller lasyr.

Instruktion

01
Starka ramar 5 Steg

Bordsskivan, sitsen på bänken och underredena till både bord och bänk har konstruerats som ramar, som sätts ihop med kraftiga skruvar. Det innebär att du kan tillverka de ihopfällbara möblerna utan att behöva använda avancerade snickarfogar som t.ex. sinkning eller lax-stjärtfogar. Och för enkelhetens skull har samma konstruktion använts till alla delar. Det är faktiskt bara måtten som skiljer dem åt.

Ramarna tillverkas av starka reglar för att möblerna ska tåla att användas. Du använder 45 mm reglar, som är lagervara på alla byggmarknader.

Till sist pluggas alla skruvhål igen med bitar av rundstav.

1

Ramarna till sitsar och bordsskiva görs av 45 mm reglar. Tvärstagen (B) är 45 x 70 mm medan långsidorna (C) är 45 x 45 mm. Lägg ut reglarna på marken och markera på långsidorna för tvärstagen.

2

Markera på långsidorna för skruvhålen. De placeras 2 cm in från sidorna på tvärstagen. Borra först plugghålen med 12 mm centrumborr och fortsätt med 5 mm borr för skruvarna.

3

Lägg ramdelarna på en skiva med vinkelräta hörn. Spänn fast delarna med tvingar och skruva ihop ramarna med 6 x 100 mm skruvar.

4

Pluggarna kapas av en 12 mm rundstav. Se till att de är en smula längre än djupet i hålen. Stryk lim i hålen och knacka ner pluggarna.

5

Den snygga finishen får du om du efteråt slipar ner pluggarna plant med reglarna. Har du an bandslip, så använd den - men det går utmärkt även med planslip eller excenterslip.

02
Underrede 7 Steg

Nu kommer vi till en av de finurliga delarna. Den som gör det lätt att fälla ihop bord och bänk och sätta undan dem. Hemligheten är att underredet har satts ihop med gångjärn och vagnsbultar med vingmuttrar.

Det går åt 4 gångjärn på 50 x 100 mm (i utfällt läge) till varje möbel. Du behöver dessutom 4 vagnsbultar, M8 x 120 mm, med tillhörande brickor och vingmuttrar.

De används när man kopplar ihop underredet med bordsskiva resp. sits. Tack vare vingmuttrarna kan du ta loss vagnsbulten utan verktyg, och det tar endast ett par minuter.

1

Markera på benen (A) var tvärstagen (B) ska placeras. Borra sedan plugghål och förborra för skruvarna. Du ser var skruvarna ska placeras om du tittar på bild 2 på den vänstra sidan. Palla upp tvärstagen så att de ligger mitt på benen.

2

Skruva ihop underredet med 6 x 100 mm skruvar och plugga igen hålen. Hela detta arbete beskriver vi på sidan till vänster, bild 3 och 4.

3

Mittenramen i underredet görs av delarna D och E. De skruvas ihop på samma sätt som övriga delar i ramen.

4

Spänn fast en bräda på änden av mittenramen så att du kan placera gångjärnen korrekt. Det blir också lättare att skruva fast dem. Använd 4 x 20 mm skruvar för att fästa gångjärnen.

5

Delarna till bordets underrede har lagts ut. Vi har redan monterat gångjärnen på mittenramen.

6

Se till att mittenramen hamnar exakt där den ska när du fäster den på den första benramen. Det är lättast att lägga benramen på marken medan du skruvar fast mittenramen.

7

Res underredet och skruva fast den andra benramen. Du kan hålla ihop delarna tillfälligt med ett par tvingar. Här har vi fäst en tving på ena gångjärnet medan det andra skruvas fast.

03
Fyllningar 6 Steg

Ramarna i både bord och bänk fyller vi igen med 22 x 45 mm lister. De kapas i 45 grader i båda ändar, och då är det förstås bra att ha en kap- och geringssåg. Listerna placeras i fiskbensmönster. Du kan välja ett annat mönster om du hellre vill det. Och vill du inte använda lister kan du lägga stenplattor på 40 x 40 cm i ramarna. Det kan vara praktiskt om du vill sätta varma saker på bordet. Du kan också såga till plywood- eller mdf-skivor på 40 x 40 cm och lägga i ramarna.

1

Kapa listerna i 45 grader i båda ändar. Det går lättast med kap- och geringssåg. Lägg listerna i ramarna i bordsskivan. Listerna till bordet och bänken är identiska bortsett från den mittersta listen (F) till bordet.

2

När alla lister har lagts på plats, och avståndet mellan dem har justerats, skruvar du fast falslisterna (M och N) med 4 x 40 mm skruvar.

3

När falslisterna har skruvats fast kan du ta ut hela fyllningen ur ramen. Då blir det lättare att bearbeta den och skapa en snygg finish.

4

Det ser snyggt ut om du slipar kanterna på listerna. Då får de nämligen samma lätta rundning som reglarna har.

5

Den stora ramen till bordsskivan och de färdiga fyllningarna kan nu skruvas ihop. Listerna på ramarna pekar åt var sitt håll, men de kan också vändas åt samma håll.

6

Lägg fyllningarna på plats en efter en och skruva fast dem i bordet. Använd 4 x 40 mm skruvar och dra i dem genom falslisterna på sidan.

04
Ihopsättning 4 Steg

1

Nu är hela underredet klart, och bordsskivan ska läggas på plats på underredet och spännas fast med ett par tvingar så att den ligger stadigt.

2

Nu ska vi borra hål för vagnsbultarna. Sätt ett märke 11 cm in från kanten av bordsskivan, och borra så djupt du kan med 8 mm borr.

3

Lyft av bordsskivan och borra vidare ner genom sargen. Om du spänner fast en träkloss under sargen trasas den inte sönder när borren går igenom.

4

Knacka i en vagnsbult och trä på en bricka innan du drar åt vingmuttern. Den avslutande behandlingen med färg kan utföras nu eller också innan du skruvar ihop delarna.

05
Trä eller sten 3 Steg

Både bord och bänkar kan tillverkas i flera varianter. Måtten på ramarna gör att du kan lägga 40 x 40 mm plattor av sten i dem, i stället för att använda trälister. Stenplattor läggs löst i ramarna och lyfts bara upp när du ska sätta undan eller flytta möblerna. Det finns massvis av stenplattor att välja bland så du kan skapa ett eget och unikt utseende på möblerna.

Utemöblerna har satts ut på terrassen och väntar på att användas. De får en helt annan stil när du lägger stenar i ramarna i stället för trälister.

1

Bordsramar och underrede utan någon fyllning.

2

Plattorna ligger löst på falslister, som har skruvats fast i ramarna med 4 x 40 mm skruvar. För säkerhets skull fästs även stödlister (Q) på den övre stödregeln i underredet.

3

När falslisterna sitter fast läggs plattorna försiktigt på plats. Om de är tillräckligt tjocka och har hög brottstyrka, så behöver du inte stötta dem på mitten.

Material

Material till bordet

45 x 70 mm reglar:
• 4 bordsben (A) à 67,5 cm
• 8 tvärstag (B) à 80 cm

45 x 45 mm reglar:
• 2 långsidor (C) à 148 cm

28 x 70 mm råplan:
• 2 stödreglar (D) à 127,5 cm

28 x 45 mm råplan:
• 2 kortändar (E) à 34 cm

22 x 45 mm hyvlat trä:
• 15 lister (F) à 60,9 cm
• 6 lister (G) à 55,4 cm
• 6 lister (H) à 44,2 cm
• 6 lister (J) à 33 cm
• 6 lister (K) à 21,8 cm
• 6 lister (L) à 10,5 cm

OBS!
• I stället för lister kan du använda stenplattor eller träskivor (O) på 40 x 40 cm
• Plattorna vilar på 3 lister (Q), se nästa sida, 22 mm x 35,8 cm. Tjockleken beror på plattornas tjocklek.

22 x 22 mm lister:
• 6 falslister (M) à 40 cm
• 6 falslister (N) à 35,8 cm

12 mm rundstav:
• 40 pluggar (P) à 1,5 cm

Dessutom:
• Skruvar: 4,0 x 20 mm, 4,0 x 40 mm och 6,0 x 100 mm
• 4 gångjärn, 50 x 100 mm
• 4 vagnsbultar, M8 x 120 mm, med vingmuttrar och brickor
• Heltäckande utelasyr, grundolja och trälim

Specialverktyg
• Kap- och geringssåg
• Cirkelsåg
• Pelarborrmaskin eller borrstativ

Material till bänken

45 x 70 mm reglar:
• 4 bordsben (A) à 40,5 cm
• 8 tvärstag (B) à 40 cm

45 x 45 mm reglar:
• 2 långsidor (C) à 148 cm

28 x 70 mm råplan:
• 2 stödreglar (D) à 127,5 cm

28 x 45 mm råplan:
• 2 kortändar (E) à 25 cm

22 x 45 mm lister:
• 6 lister (G) à 55,4 cm
• 6 lister (H) à 44,2 cm
• 6 lister (J) à 33 cm
• 6 lister (K) à 21,8 cm
• 6 lister (L) à 10,5 cm

22 x 22 mm lister:
• 6 falslister (M) à 40 cm
• 6 falslister (N) à 35,8 cm

Dessutom:
• Rundstavar (P) samt skruvar, gångjärn och vagnsbultar (liksom till bordet)

Tidsåtgång:

Räkna med att varje möbel tar en dag att snickra.

Pris:

Bordet snickras för 900 kr och en bänk för 500 kr.

Svårighetsgrad:

Alla delar sätts ihop med skruvar vilket gör arbetet lätt. Det är en fördel att ha en kap- och geringssåg.

Ritning

Trädgårdsbord

Bordsskivan är en stor ram som har delats i tre mindre. Dessa fyller du ut med lister.

Trädgårdsbord

Trädgårdsbänk

Bänken tillverkas på exakt samma sätt som bordet. Det är lätt.

Trädgårdsbänk

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Mer i samma kategori Utemöbler