Smart bänk med vändbart ryggstöd

Ett enkelt system med franska skruv gör att det går att vända ryggstödet på den här trädgårdsbänken, om du störs av solen eller bara vill ha en annan utsikt.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
500 kronor

Intro

En vanlig bänk ska lyftas, flyttas eller vändas om du vill sitta med näsan åt ett annat håll, t.ex. för att njuta av solen. Denna bänk gör det lättare för dig. Du ska bara tippa fram ryggstödet så vänds bänken åt ett annat håll och ger en annan utsikt. Vår bänk är 170 cm lång och vi har snickrat den av lärk. Det beror helt enkelt på att vi fick ett bra erbjudande på brädgården. Det går precis lika bra att använda furu.

Instruktion

01
Bänkens fötter och stödreglar 7 Steg

Varje benpar består av två fötter (A på ritningen på nästa uppslag), en stolpe (B) och två stödreglar (C). Både fötter och stödreglar fälls in i respektive stolpe.

De två stolparna sågas till på längden. De är 40,5 cm. Det är viktigt att både stödreglar och fötter fälls in rätt i stolparna. De sticker ut 5 mm från stolparna eftersom de är 28 mm tjocka medan urtagen i stolparna är 23 mm.

Stolpens ändträ hamnar 15 mm över marknivå.

1

Fötterna (A) och stödreglarna (C) kapas till rätt längd och därefter ritas deras form på delarna innan de sågas ut med sticksåg. Slipa alla sågade kanter.

2

Bänken står bättre när undersidan av fötterna (A) inte är helt plana. Vi gör i stället ett urtag - se ritningen - och borrar 12 mm hål, så att vi kan få ner sticksågsbladet.

3

Såga ut mellan de borrade hålen parallellt med underkanten på arbetsstycket. Såga därefter vinkelrätt in från underkanten till utsidan på varje hål.

4

Markera för de vinkelräta urtagen i stolparna (B), och såga sedan in till strecken. Du kan eventuellt fästa en bräda längs strecken så att det blir lättare att styra sågen.

5

Spänn fast en stolpe och såga längs ådringen från änden till de första sågspåren. Såga på utsidan av strecken (i spillträet). Styr sågen noga. Slipa bort ev. ojämnheter med rasp eller slippapper.

6

Förborra i både fötter och stödreglar med en 4,5 mm borr. Försänk också hålen en aning. För att hålen ska hamna rätt markerar du på fötterna var stolpen hamnar efter montering.

7

Ena foten (A) limmas och skruvas fast på stolpen (B) med pu-lim och 5 x 60 mm skruvar. Vänd stolpen om och montera den andra foten och gör sedan likadant med stödreglarna (C).

02
Sätt ihop sitsen av lister 5 Steg

Sitsen består av sex lister och de två yttersta (D1) är 10 cm längre än de fyra andra (D2). De yttersta listerna sticker nämligen ut 5 cm på varje sida för att stoppa ryggstödet, när det fälls från sida till sida.

Listerna till sitsen tillverkar vi här av de brädor vi köpte. Eftersom de är 120 mm breda sågar vi itu dem på längden och får (efter slipning) 58 mm breda lister.

Mitt under sitsen fästs en stödregel (E) för stabilisering.

1

De sex listerna (D1 och D2) sågas till. Lägg dem på ett arbetsbord eller ett par bockar och förborra för skruvarna med 3 mm borr. Försänk alla skruvhål.

2

Den första yttre listen (D1) placeras så att den hamnar kant i kant med framkanten på stödreglarna (C) och sticker ut 5 cm från sidan. Borra ner i stödreglarna med 3 mm borr.

3

Fixera listen på stödreglarna med en skruv och justera den så att den hamnar vinkelrätt mot dem. Fäst den sedan med 5 x 60 mm skruvar. Fäst den andra yttre listen på samma sätt.

4

Fördela sedan de fyra korta sitslisterna (D2) mellan de två yttre och så att det är lika mycket luft mellan dem. Dra fast listerna med två 5 x 60 mm skruvar i varje ände - dvs. en skruv i varje stödregel.

5

Mitt under sitsen fästs en stödregel (E), som stabiliserar listerna så att de inte vrider sig. Stödregeln fästs med 5 x 50 mm skruvar från undersidan så att de inte syns från ovansidan av bänken.

03
Gör ryggstödet och montera det 8 Steg

Ryggstödet består av två lodräta reglar (F) och två vågräta brädor (G). Reglarna är brädor som har kluvits på längden medan ryggstödsbrädorna har full bredd. Det är viktigt att reglarna fästs vinkelrätt mot brädorna, och att avståndet mellan reglarna är några millimeter större än längden på bänken, så att ryggstödet kan fällas fram och tillbaka utan att det slår i bänken.

1

De två brädorna (G) i ryggstödet ska fällas in i de två reglarna (F). Rita upp efter måtten och borra ett 8 mm hål i varje hörn.

2

Såga mellan de fyra hålen med sticksåg. Såga på den sida av strecket som är i spillträet. Fila bort ev. ojämnheter med en rasp.

3

Innan ryggstödet sätts ihop borrar du ett 12 mm hål i ena änden av båda reglarna. Det ska placeras 5 cm från kortänden och 3,5 cm från sidan. Borra lodrätt.

4

Skjut in ryggstödsbrädorna (G) i hålen i reglarna (F). Det bör gå trögt, och de ska sticka ut 8 cm. När brädorna sitter som de ska borrar du hål från ena sidan och försänker hålen.

5

De två brädorna skruvas fast i reglarna med 5 x 60 mm skruvar. Gör likadant i den andra änden av ryggstödet.

6

Sätt ett märke på stolparna (B) 23 cm under ovankanten på stödreglarrna och borra 8 mm hål i varje stolpe. Hålen, som ska användas till de skruvar som håller fast ryggstödet, görs 5 cm djupa.

7

Ryggstödet monteras med två 12 x 90 mm franska träskruvar med brickor (en på varje sida av ryggstödsreglarna). Dra inte i skruvarna hårdare än att ryggstödet lätt kan fällas fram och tillbaka.

8

Här syns principen. Ryggstödsreglarna har låsts med skruvar i stolparna, och kan fällas fram och tillbaka. De två yttre listerna i sitsen sticker ut 5 cm och stoppar därför ryggstödet.

Material

28 x 120 mm brädor:
• 4 fötter (A) à 50 cm
• 4 stödreglar (C) à 40 cm
• 2 ryggstöd (G) à 176,5 cm

28 x 58 mm lister (gjorda av 28 x 120 mm bräda som sågats på längden):
• 2 lister (D1) à 170 cm till sitsen
• 4 lister (D2) à 160 cm till sitsen
• 1 stödregel (E), 38 cm, under sitsen

95 x 95 mm stolpe:
• 2 ben (B) à 40,5 cm

28 x 70 mm trä (gjort av 28 x 120 mm bräda som sågats på längden):
• 2 reglar (F) à 80 cm till ryggstödet

Dessutom:
• 5 x 50 mm skruvar (rostfria)
• 5 x 60 mm skruvar (rostfria)
• 12 x 90 mm franska skruvar
• Pu-lim, olja och utelasyr

Specialverktyg
• Borrstativ
• Handöverfräs
• Försänkare

Tidsförbrukning

Du kan bli färdig med bänken på en helg, men glöm inte torktid för olja och färg.

Pris

Virket kostar högst 500 kr, men du ska också köpa färg.

Svårighetsgrad

Varken lätt eller svårt. Du ska vara noggrann och använda både tumstock och vinkel flitigt när delarna sätts ihop.

Ritning

Kraftig och robust

Till denna bänk har vi använt både brädor och stolpe av lärk. Vi hade tur att dels komma över träet billigt, dels att det var sågat och hyvlat på alla fyra sidor och rätvinkligt. Sitthöjden är cirka 45 cm (köksstolar är i regel 43-44 cm). och bänken står på två benbar med vardera 50 cm fötter.

Ryggstödet fästs med franska skruvar, som inte får dras åt hårt.

Kraftig och robust

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädgårdsbänk