Bygg din egen rök

Vi bygger en rök som varken kompromissar med funktion eller material, och så kan du både kalloch varmröka i den.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 veckor
Pris
20.000 kronor.
Rök

Bygg en rök med de bästa materialen

Intro

Drömmer du om doften av hemrökad bacon, korv och lax, som långsamt blir färdig ute i trädgården?

I denna byggbeskrivning bygger vi en riktigt läcker rök med en rustik look och möjlighet för både kall- och varmrökning.

Röken har byggts med en murad brännkammare av återvunnet tegel, en rökkammare av trä klädd med rustika okantade brädor och ett tak av återvunna tegelpannor. Dessutom står den på ett fundament av armerad betong, och de två kamrarna åtskiljs på samma sätt av en armerad betongplatta.

Alla steg i processen visas och beskrivs med foton och texter. Vi ger dig dessutom en materiallista som du kan använda dig av.

Du behöver inte bygga röken i skala 1:1. Projektet kan mycket väl skalas både upp och ner, allt beroende på hur mycket plats du har att bygga på.

Instruktion

01
Fundament 2 Steg

Vi bygger en stor och tung rök som behöver ett stadigt fundament att stå på. Därför gjuter vi en 30 cm tjock, armerad betongplatta på 97 x 121 cm. Det motsvarar här 4 x 5 tegelstenar med fog. Fundamentet består av 5 delar betongbruk (en blandning av främst sand och grus) samt 1 del cement.

Betongfundamentet gjuts i en gjutform av brädor. Fundamentet har armerats med två lager ø 10 armeringsjärn. Fundamentet ska härda övertäckt med en presenning.

1

Gör en gjutform av brädor. Fyll sedan din gjutform med armeringsnät och eventuellt några större stenar eller betongrester. Häll betong i formen och vibrera den ordentligt, så att betongen fördelar sig överallt.

2

Jämna till betongen när den är 5 cm högre än marken runt omkring. Om du har gjort gjutformen i våg kan du gå efter den så att du får en jämn yta. Låt betongen torka i minst en vecka under en presenning.

02
Brännkammare 12 Steg

Rökens sockel muras upp av återanvänt tegel. Det är här som en liten eld tänds, som bildar rök till röken. Därför består också botten av eldfast sten. Brännkammaren är nio skift hög, och en lucka från en kamin och en termometer muras in under ett stensatt valv.

För att få plats till luckan, som är ca två stenar bred, behöver vi kapa stenar med en stor vinkelslip och en diamantkapskiva.

Även om vi inte använder eldfast tegel till hela projektet, så murar vi ändå med eldfast bruk.

1

Efter en vecka är betongen så hård att uppmurningen kan börja. Som hjälp att hålla skiften i våg spänns ett murarsnöre ut mellan 4 hörnstolpar. Snöret kan justeras efter ett laservattenpass.

2

Stenarna är återvunnet tegel som rengörs noga innan de muras upp igen. Det första skiftet ska bara flukta med utsidan av fundamentet och stenarnas ovankant ska hamna i höjd med murarsnöret.

3

Där framme ska vara plats för en lucka. Den som vi använder är från en kamin och är ungefär två stenar bred. Därför behöver vi kapa ett antal stenar med en vinkelslip, så att luckan får plats.

4

Insidan av muren får inte mycket kärlek. Det räcker att fogarna är täta och fyllda. Utvändigt krävs det lite mer. Om fogen inte är fylld och ligger i kant med stenarna, ska den fyllas i efterhand.

5

Efter 6 skift ska ett valv muras in över ugnsluckan. Valvet muras upp över en mall lika stor som luckan plus 1 cm på alla sidor. Mallen ligger på 2 distansbrickor av plast, som plockas ut omedelbart efter murningen.

6

Stenarna i valvet ligger på mallens rundning och stenarna på båda sidor ska kapas så att vinkeln stämmer.

7

Stenarna i valvet är raka. Det är fogarna som blir kilformade. Här kan du behöva prova ett par gånger innan du får till rätt fogbredder. Det får plats nio stenar i valvet.

8

Låt bruket i valvet härda tillräckligt så att du kan ta bort plastbrickorna under mallen. Ta därefter bort mallen.

9

Ta fram ugnsluckan. Luckan pallas upp och kilas fast i önskat läge. Markera därefter var på tegelstenarna som luckan ska skruvas fast.

10

Fäst med plugg. Ta bort luckan igen och förborra för och sätt i nödvändiga plugg. Om det inte följer med skruvar och plugg till luckan, så bör du använda 4,5 x 40/50 mm skruv och motsvarande plugg.

11

Luckan monteras och sedan ska du foga. Avsluta runt luckan med en fog. Använd eventuellt tjärat rep som fogstopp. Det underlättar fogningsarbetet. Använd en smal fogslev när du fogar.

12

Golvet består av eldfasta stenar som läggs i 2 cm sättsand, som bara packas för hand och jämnas till så att det är vågrätt. Lägg golvet så att eventuella små stenbitar eller breda fogar hamnar längs ytterkanten.

03
Betongplatta 5 Steg

Rökkammaren och brännkammaren skiljs åt av en armerad betongplatta med ett runt hål i mitten där röken kan komma upp till den övre kammaren. Betongplattan gjuts på plats i en form som byggs ovanpå den uppmurade brännkammaren. Betongplattan sticker ut lite på framsidan.

Åtta gängstänger gjuts in i plattan. De ska användas för att fästa träkonstruktionen ovanför betongen. Dessutom gjuts fyra gängstänger in runt rökkanalen, som ska användas för att senare sätta ett värmeskydd.

1

Gjutformen måste stöttas underifrån. Ett stativ konstrueras, som kan hålla en gjutform som passar perfekt i hålet mellan sockelns väggar. Vi gör det av frigolitbitar som kan tas ut genom luckan.

2

Gör en gjutskiva som går att ta bort. När skivan passar perfekt mellan sockelväggarna, sågas den igenom på längden till 90 procent var 10 cm, så att det går enkelt att knäcka skivan. Sågspåren vänds neråt.

3

Gör en rökkanal i mitten av skivan med en Ø120 mm hålsåg. Sätt sedan i ett avloppsrör, som tas bort efter gjutning. Täck dessutom skiva och sockel med ett lager plast.

4

Bygg en gjutform som sticker ut 2 cm över sockelns kant. Lägg i ett vikt armeringsnät, så att det blir två lager armering, och fyll formen med betong. När den börjar bli full, jämnas betongen till med sick-sack-rörelser.

5

Gjut fast gängstängerna. Fyra stycken Ø12 mm stänger gjuts fast för att hålla ett värmeskydd över rökkanalen och åtta stycken som du kan fästa rökkammarens syll i. Stängerna ska sticka upp 7 cm.

04
Rökkammare 7 Steg

På betongplattan står själva rökkammaren, som består av en stomme byggd av obehandlade 45 x 95 mm reglar och en ytterpanel av ohyvlade brädor.

Stommen vilar på en syll som fästs i gängstängerna i betongplattan. Stommen byggs som fyra ramar, av vilka de två sidoramarna och den på baksidan har förstärkts med ett kryss. Stommen monteras med rostfria träskruv.

I den främre ramen sätts en lucka som byggs som en mindre ram bestående av 45 x 45 mm reglar.

1

Det är dags att sätta upp hörnstolparna. Stolparna består av två st 100 cm långa 45 x 95 reglar som skruvas ihop som ett L. Stolparna ställs på ett dubbelt lager syllpapp för att slippa fukt från betongen.

2

Mellan stolparna sätts en syll av 45 x 95 reglar där nere och en bärlina där uppe. De skruvas fast i stolparna. Dessutom fästs syllen i de fastgjutna gängstängerna med brickor och muttrar. Glöm inte syllpappen.

3

Tre av fyra ramar kryssförstärks. Det är bara framsidan, där luckan ska sitta, som inte förstärks med ett kryss av 45 x 95 reglar. Förstärkningarna skruvas fast med 6,0 x 150 mm skruv.

4

Bygg ett enkelt tak. Börja med att göra två takstolar. Sidorna, högbenen, ska vara 94,5 cm långa. Vinkeln på nocken och på underramen hittas med hjälp av en 94,5 cm pinne som används som mall.

5

Nocken sågas i vinkel. Rätt vinkel hittas genom att vinkla från mitten på takfoten med en vinkelhake. Takstolarna sätts ihop med spikbeslag där uppe och två skruvar på varje sida ner i underramen.

6

Överst på takstolarna sågas och stäms ut ett hack för nockregeln, som också görs av 45 x 95 mm regel. Hacket ska vara ca 5 cm djupt.

7

Den främre underramen vilar på de främre stolparna och kommer i praktiken att fungera som bärlina. Därför ska vinklarna kollas och justeras innan takstolarna skruvas fast.

05
Ytterpanel 5 Steg

Rökkammaren kläs med ohyvlade brädor. Alla brädorna har fasats av, så att de överlappar varandra lite.

För att kunna sätta fasadbrädorna behöver du skruva ett par extra reglar på trästommen, så att panelen får ett bättre underlag att skruva i.

Luckan kläs separat. Gångjärn och skjutregel skruvas därefter fast.

1

Gör ett bättre skruvunderlag. Innan du kan klä rökkammaren behöver du sätta en extra 45 x 45 regel på stolparna fram och bak, som du kan skruva i.

2

Såga till brädorna. I stället för att använda spontade brädor eller en träskiva, har vi valt ohyvlade brädor, som vi har sågat till kanten på 45 graders vinkel. Det överlappar snyggt och tätt.

3

En sida åt gången. Först kläs sidan till vänster om framsidan, sedan kläs framsidan osv. Såga brädorna så att ådringarna fortsätter från hörn till hörn tvärs över luckan. Använd rostfria 5,0 x 70 mm skruv.

4

Luckan är en enkel ram av 45 x 45 mm reglar. Ramen pallas upp och kilas fast, så att panelen kan skruvas på. Därefter kläs resterande sidor.

5

När ytterpanelen är på plats ska luckan hängas upp. Gångjärnen skruvas fast med rostfria franska skruv på 6,0 x 60 mm. En skjutregel skruvas fast för att kunna låsa luckan.

06
Tak 4 Steg

Överst får röken ett tegeltak, som läggs på takläkt. Läkten ligger på 30,5 cm avstånd.

Vi använder återvunna takpannor, men taket kunde också bestå av Cembrit eller plåt, som båda kan vara billigare att köpa än till och med begagnade takpannor.

1

Läktavståndet är 30,5 cm. Det passar till dessa takpannor. Den nedersta läkten är en regel som sågats så att den är lite högre än läkten. Det beror på att den sista pannan ska lyftas lite extra, så att den ligger lika högt.

2

Takpannorna läggs från höger till vänster först en rad lodrätt och sedan en panna vågrätt. Den yttersta raden läggs och skruvas fast. Nedersta raden följer därefter och skruvas fast. Därefter läggs resten.

3

Sätt en täckbräda. Det är luft under takpannorna. Såga till en bräda som täcker under taket. En bräda spänns fast och profilen markeras med hjälp av en kloss med en fastklämd blyertspenna.

4

Sätt knutbrädor. Ytterpanelen ser lite otät ut i hörnen, så vi avslutar med att sätta knutbrädor. De är hyvlade, så att de sluter tätt mot de ohyvlade panelbrädorna.

Material

Sockel och platta

 • Ca 1 släp fullt med betongbruk
 • 5-6 säckar cement
 • 2 st 6 mm armeringsnät, 250 x 150 cm
 • 1 st 12 mm formplywood, 125 x 250 cm
 • 16 meter brädor till gjutform
 • 2 x 1 m galvaniserad gängstång, 12 mm + muttrar/brickor

Brännkammare

 • Ca 160 tegelstenar
 • 4-5 säckar murbruk
 • Ca 30 eldfasta stenar
 • Eldfast bruk
 • Sättsand
 • Ugnslucka med termometer
 • 3 cellplastskivor, 10 x 60 x 120 cm

Rökkammare och tak

 • 13 reglar à 300 cm
 • Ca 36 m ohyvlade brädor
 • 3 takreglar à 420 cm
 • 2 spikbeslag
 • 1 skjutregel
 • 2 gångjärn
 • 36 återvunna tegelpannor
 • 4 nockpannor (nya)

Tidsförbrukning

Tre veckor.

Pris

Ca 20.000 kronor.

Svårighetsgrad

Momenten är var för sig lätta, men du får nytta av alla dina gör-det-själv-färdigheter.

Video

Blanda tunt bruk

Video

Betong utan luftbubblor

Video

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Utekök