Bygg en gångstig

Här visar trädgårdsanläggaren hur man snabbt lägger en gångstig av Ölandssten.

Ölandsstenar är kalkstenar med ojämn yta som finns i åtskilliga färger och former. Trädgårdsanläggaren börjar med att lägga ut stenarna och rätta in dem sinsemellan så att de ligger ungefär rätt.

Avståndet mellan stenarna får inte vara större än ett normalt kliv. När man är nöjd med placeringen ska man markera runt stenarna med en spade. Stenarna plockas bort och trädgårdsanläggaren gräver nu ett 10-12 cm djupt hål där respektive sten ska ligga.

När hålet grävts fyller man på med sand. Man ska fylla upp så mycket att Ölandsstenen hamnar i nivå med resten av omgivningen. Trädgårdsanläggaren lägger stenarna med den jämnaste sidan uppåt.

Med en slägga knackas stenen ner i sanden. Trädgårdsanläggaren använder släggskaftet för att packa sanden runt stenen. Samtidigt ger det plats för att lägga på jord intill stenen.

Resten av stenarna läggs på samma sätt. När alla stenarna är lagda skyfflar trädgårdsanläggaren ut jord över dem.Jorden ska ligga helt mot stenarna så att det med tiden kan växa gräs där.

Slutligen borstar trädgårdsanläggaren bort överbliven jord och gångstigen är färdig. Det går snabbt att anlägga en snygg stig, som håller i många år och som är lätt att hålla efter, bara man ser till att det går att köra över den med gräsklipparen.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Trädgården