Bygg en stödmur

Trädgårdsanläggaren ska här visa hur man bygger en stabil stödmur.

Först slår han ner två spett i jorden och spänner ett snöre mellan dem. Snöret visar framsidan och höjden på den nedersta stenen i vår stödmur och skall sitta ungefär 10 centimeter över markytan på sitt lägsta ställe.

På så vis kommer den lägsta stenen att sitta en smula under markytan. När snöret är på plats ska man gräva ut till grunden. Man ska gräva 5 centimeter framför och 15 centimeter bakom snöret. Trädgårdsanläggaren gräver rännan så djup att det är 30 centimeter från snöret och ner till rännans botten.

När rännan är grävd fyller anläggaren upp den till 15 centimeter med grovt grus. Därefter packas gruset samman ungefär 5 centimeter så att det är 15 centimeter från snöret till gruset.

Över gruset ska man lägga ett lager betong som stenen ska stå i. Betongen består av en färdig blandning av sten och grus som blandas med cement. Förhållandet mellan sten- och grusblandningen och cementen är 6:1. Sätt till lite vatten.

Blandningen ska vara förhållandevis torr eller, som trädgårdsanläggaren säger, "jordfuktig". Anläggaren lägger 8-10 centimeter betong över gruset så att det finns möjlighet att arbeta ner stenen en bit i betongen.

Den första raden sten måste läggas mycket noga eftersom den utgör grund för resten av stödmuren. Trädgårdsanläggaren använder en klubba med gummihuvud till att slå ner stenen i betongen. Stenen ska naturligtvis vara i linje med snöret.

På den andra ledden använder anläggaren ett litet vattenpass till att kontrollera att stenen ligger vågrätt. Nästa sten läggs alldeles intill den förra och justeras på samma sätt.

Det är bra att kontrollera efter några stenar att de fortfarande ligger vågrätt. När första skiftet är lagt ska snöret flyttas. Stödmurar ska nämligen luta inåt med cirka 12 procent. Trädgårdsanläggaren placerar därför två stenar i vardera änden av muren och drar in dem halvannan centimeter.

Därefter flyttar han spetten så att snöret är i linje med de två stenarna. Nästa rad stenar läggs nu längs med snöret så att fogarna förskjuts med en halv sten. Man kan gärna limma fast stenen med betonglim, men så länge stödmuren inte ska vara högre än en halv meter är det inte nödvändigt.

I gengäld ska man alltid lägga betong på baksidan av stödmuren upp till halva den översta stenen. Anläggaren lägger på betong och plattar till den. När du har lagt betongen måste du försäkra dig om att du inte har skjutit fram stenarna.

Tredje skiftet sätts på samma sätt och åter fyller man upp med betong på baksidan. Trädgårdsanläggaren använder sin klubba till att banka på betongen och packa den.

Stödmuren ska nu stå i ett dygn innan du kan lägga upp jord mot den. Denna teknik kan du använda både när det redan finns stora nivåskillnader och när vill skapa nivåskillnader.

    Mer i samma kategori Trädgården