Snygg mur av gatsten

Det är ett tungt arbete att bygga en mur av gatstenar. Men muren blir mycket elegant och hållfast om du bygger den på en stabil grund och med en liten lutning in mot jordvallen, så att muren lättare står emot trycket från den.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 veckor
Pris
10.000 kronor

Intro

I trädgårdar med nivåskillnader gäller det att hitta bra lösningar på problemet att hålla jorden på plats, då den annars med tiden kan glida ut.

Här höll trädgården framför huset bokstavligt talat på att glida ner på terrassen, så det var nödvändigt med en starkare och mer långsiktig lösning. Därför bestämde man sig för att bygga en stenmur som kan hålla jorden i schack. Muren måste först och främst ha en stabil grund för att hålla, och den bör luta lite in mot jorden där bakom. När muren är byggd ska den säkras ytterligare med betong bakom stenarna.

Muren ska nedtill ligga i samma plan som huset och gå i en båge in mot den bakre delen av trädgården.

Att bygga en mur av sten är ungefär som att lägga ett pussel, eftersom stenarnas storlek varierar en hel del. Man får det bästa resultatet om man gör sig omaket att välja ut stenarna och försöker få det att gå ihop utan att dela dem.

Det lönar sig att byta arbetsställning ofta så att ryggen skonas, för det är ett hårt arbete att bygga stenmurar. Till muren, som är 42 m lång, ska man flytta runt 8 ton sten - och 3-4 gånger så mycket betong och murbruk.

Grunden
För att muren ska blir stark och kunna hålla emot trycket från jordvallen ska den byggas på en stabil grund. Det får du genom att gräva en 90 cm djup ränna och fylla den med betong.

Första raden sten
Den första raden stenar ska sitta fast i betongen. Banka stenarna på plats så att de ligger vågrätt. Muren byggs nu upp som en trappa, där varje rad stenar dras in c:a 1,5 cm mot vallen.

Den färdiga muren
Alla stenar är lagda. Det blev totalt fyra rader, så muren är cirka 60 cm hög. Bakom muren har vi hällt ner betong, som ger muren extra styrka, så att den kan hålla jordvallen.

Instruktion

01
Den raka delen 8 Steg

När du ska bygga en trädgårdsmur av sten ska den stå på en grund av betong. Då försäkrar du dig om att muren inte sätter sig med tiden. Grunden gjuts i en ränna som är 90 cm djup (frostfritt djup) och 20 cm bred.

Vi börjar med den raka delen. Du bör använda ett riktsnöre, så att raderna blir raka och så att stenarna hamnar på samma höjd. Spänn upp snöret så att det markerar murens längd och höjden på den rad stenar du lägger.

Lägg de första 10 stenarna och foga ihop dem. Sedan fyller du en del av rännan med mera betong och stampar ihop den innan du lägger 10 stenar till. Då varierar du arbetet och skonar ryggen.

1

Gräv en 90 cm djup ränna till grunden för muren. Spänn upp ett riktsnöre i murens längdriktning längs den raka delen. Vi har grävt rännan mellan plattkanten och jordvallen med en spade, med du kan också hyra en grävmaskin.

2

Snöret sitter på två järnrör. De ska luta 15 procent in mot vallen, så att muren kan stå emot trycket från jorden. Ställ vattenpasset lodrätt vid röret. På en meters höjd ska det vara 15 cm mellan vattenpass och rör. Kolla att snöret går rakt.

3

Rännan för grunden fylls med betong, som är så torr och fast, att du genast kan sätta ner stenarna i den. Fyll 2-3 meter i taget av rännan med betong, och stampa ihop den, t.ex. med en bit av en bjälke, innan första raden stenar läggs.

4

Banka stenarna på plats med en gummihammare, så att de följer snöret och ligger alldeles rakt. Avståndet mellan stenarna ska vara cirka 1,5 cm. Du ska se till att den nedersta raden stenar sitter stadigt i betongen i grunden.

5

Gatstenarna har olika storlek. I de nedre raderna betyder det inte så mycket - stenarna läggs då bara så att framkanterna är i linje med varandra. I översta raden däremot blir det snyggast om stenarna är mera lika.

Två av stenarna läggs så att kortsidan vänds utåt för att muren ska få rätt längd utan att du måste kapa stenarna.

6

Fyll fogarna med fogbruk. Det hälls ner i de lodräta fogarna med en murslev. Håll emot med en smal fogslev medan du häller ner bruk. Pressa sedan ihop fogbruket med fogsleven. Håll eventuellt mursleven mot kanten på stenarna under tiden.

7

Fogarna rundas av upptill med en fogslev. Fogens främre kant blir nämligen synlig, eftersom stenraderna förskjuts 1,5 cm inåt, så att det bildas en ”trappa” och så att muren får den rätta lutningen inåt mot jordvallen.

8

Höj snöret 16-17 cm för nästa rad stenar. Stenarna är 14 cm höga, och det behövs också ett par cm till fogen. Lägg fogbruk på den föregående raden stenar och sätt stenarna i nästa rad på plats. Nu ska vi bygga den runda delen.

02
Förberedelser för den runda delen

Det är lite svårare att mäta upp för den runda delen av muren, men genom att sätta ett riktsnöre på ett järnrör invid huset får vi en slags jättepassare, som vi använder att rikta in den runda delen av muren efter. Med det uppspända snöret kan man både kolla var rännan till grunden ska grävas och säkra att stenarnas framkant bildar en båge med samma mittpunkt hela vägen längs rundningen.

03
Den runda delen 6 Steg

1

Första raden stenar läggs på plats i den runda delen av muren. Kontrollera med ett vattenpass att stenarna ligger i nivå. Om inte bankas de på plats med gummihammaren. Riktsnöret är uppspänt så nära stenarna som möjligt i rundningen.

2

Vi säkrar att muren går i en jämn båge hela vägen genom att slå ner ett järnrör i marken där bågens centrum ska ligga. Med ett snöre från röret får vi en ”jättepassare”, som hjälper oss att lägga alla stenar på samma avstånd från centrum.

3

Fogen är bara 1 cm mellan stenarna på den sida som är vänd ut mot terrassen i den runda delen av muren. Smalare får inte fogen vara. Den ska ha en viss bredd för att muren ska kunna arbeta.

4

Lägg på minst 2-3 cm fogbruk på varje rad stenar och tryck sedan ner nästa rad stenar i det, så att de hamnar på rätt nivå. Stenarna läggs i förband, så att de överlappar varandra med en tredjedel och två tredjedelar.

5

Häll ner betong bakom muren så att den blir starkare. Börja fylla på med betong när den andra raden stenar är på plats - både på den raka och på den runda delen. Fyll sedan på successivt, efterhand som du bygger upp muren.

6

Kolla att järnrören har rätt lutning när riktsnöret höjs för nästa rad stenar. Fogen blir inte lika bred överallt, eftersom stenarnas storlek varierar en hel del. Det kan delvis utjämnas med hjälp av fogarna.

Betongen bakom muren har stampats ihop med en bit av en bjälke.

04
Stenarna rengörs 3 Steg

1

Stenarna borstas med en mjuk borste för att ta bort de mesta resterna av fogbruket. Det ska helst göras inom en halv till en timme efter det att stenarna satts på plats och fogats.

2

Stänk vatten på stenarna, t.ex. med en murarborste, och borsta sedan varje enskild sten grundligt med t.ex. en diskborste. Det är ett omfattande arbete, så se till att anslå tid också till detta.

3

Trädgårdsmuren är klar och betong och fogbruk har härdat. Det är en bra idé att vänta med att anlägga en trädgård tätt intill en nybyggd mur tills den härdat ordentligt. Det tar cirka 3 veckor beroende på vädret.

Material

(till 42 meter mur)

 • 8 ton gatsten, portugisisk mörk granit
 • 10 m³ grus- och singelblandning
 • 125 säckar cement à 25 kg
 • 6 m³ murgrus
 • Specialverktyg
 • Cementblandare (kan hyras)
 • Murslev
 • Fogslev
 • Långa järnrör
 • Gummihammare
 • Murarborste
 • Mjuk borste

Tidsförbrukning

Cirka 2 veckor

Pris

Cirka 10.000 kronor för 10 meter mur

Svårighetsgrad

Se till att grunden och lutningen mot jordvallen är i ordning. Tänk på att det är jobbigt att arbeta med gatsten.

Ritning

Det du inte ser

Stenarna är bara en liten del av den mur som håller jorden.

Det du inte ser

Video

TEKNIK: Delning av sten och plattor

En kraftfull vinkelslip med diamantskiva klarar uppgiften

TEKNIK: Rita stora cirklar

Med en "passare" av en stolpe och ett hålband är det lätt

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården