7 metoder: Stolpar som håller!

När du reser en stolpe kan du välja mellan många alternativ från att bara gräva ner den och stampa runt den. Samtliga metoder, även de enklaste, har kvaliteter som gör dem till det bästa valet för en viss uppgift.

Det är en sak som är återkommande om du vill sätta upp ett staket, ett plank, en torkställning eller en enkel carport: Du måste gräva ner stolpar i marken. Men de olika projekten kräver nödvändigtvis inte samma slags stolpar.

Eller rättare sagt: Stolparna kan och bör förankras i marken på olika sätt. Det är en enormt stor skillnad på om stolparna ska bära ett plank som måste tåla kraftiga vindstötar från sidan eller om de ska bära vikten av ett taksprång eller vindsuget från ett halvtak, där de lodräta krafterna är stora.

Ska stolparna stå i sand, lerjord eller sten?

Även markens beskaffenhet är en faktor. I lätt sandjord kan det vara nödvändigt att förse stolparna med en betongkloss, men i kompakt lerjord kan ordentligt nerslagna stolpspjut räcka för att hålla fast stolparna. Och på en berggrund måste du kanske borra eller fästa stolparna med beslag.

7 metoder:

1. Nergrävd i marken
Det allra enklaste och absolut billigaste sättet är att gräva ett hål i marken, sticka ner stolpen och stampa runt den. Den metoden kan du använda som förstärkning och när livslängden är ointressant.

2. Förstärkt med ankare
Stolpen grävs ner i marken men stabiliteten på den förbättras väsentligt om du fäster två par brädor på den, ungefär som ett ankare. Används där jorden är både lätt och lös.

3. Förstärkt med betong
Ett enkelt sätt att förbättra stabiliteten och öka dragstyrkan för lodrät belastning på nergrävda stolpar. Det görs här genom att förse stolpen med en eller flera betongankare under marknivå.

4. Stolpspjut
Stolpspjut av stål med hål där stolpen sticks ner. Lätt, snabb och enkel lösning när du fäster stolpar. Problemet är att de inte tål vrid- eller dragbelastning.

LÄS OCKSÅ: Så använder du ett stolpspjut

5. Plint med stolpsko
Stolpsko med en eller två sidor och köpt fastgjuten i en betongplint. Plinten grävs ner och är en snabb lösning eftersom du slipper blanda och vänta på härdning av betong.

SE OCKSÅ: Så använder du stolpsko

6. En stolpsko gjuts fast
Det finns en mängd olika stolpskor och beslag som kan gjutas fast i betong. De håller fast stolpar i alla möjliga konstruktioner och ger stor drag- och tryckstyrka men ger inget stöd i sidled.

7. Plintjärn gjuts fast
Denna lösning ger stolpen två starka ben som båda har gjutits fast i betong. De två benen gör att t.ex. ett plank lätt klarar häftiga stormar utan att välta, vilket är svårt med stolpskor.

LÄS OCKSÅ: Så här använder du plintbetong

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Trädgården