Entréportal med träspaljé

Här får du byggbeskrivningen till en bågformad entréportal med breda sidor med spaljéer för klätterväxter. Konstruktionen är enkel och byggs av bara tre virkesdimensioner.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
500 kronor

Intro

Så snart man går genom en portal med många klätterväxter märker man hur mysigt det är att gå in i trädgården. Den läckra portalen i denna artikel bestod tidigare av två stolpar och en vågrät överliggare, men den byggde vi om genom att montera ytterligare ett par stolpar och därefter avrunda portalen upptill med ett valv av trä.

Om du vill kan du sätta upp ytterligare stolpar och förändra portalen till en pergola.

Spaljé delar av trädgården

Lösningen med portalen kan anvaändas för uppdelning av trädgärden. du kan sätta portalen i staketet mot gatan och du kan skapa en portal i en häck.

Spaljéns konstruktion är enkel sä därför är det lätt att bygga portalen. Du bestämmer själv hur ”öppen” den ska vara genom att montera flera tvärreglar eller plantera flera klätterväxter.

Instruktion

01
Såga till bågen 3 Steg

Det valvliknande taket ger både karaktär och stil åt portalen. För att lyckas med valvet krävs att du tänker igenom formen och att du sedan ritar den på en mall. Den behöver du för att kunna såga till de två bågar som bär taket. Det bästa är att spänna fast mallen på träet med tvingar och sedan rita såglinjerna. Då kan du vara säker på att det blir bra.

De välvda överliggarna har här sågats ut ur 45 x 195 mm reglar. Till sågningen används sticksåg. Efteråt slipas de så att ytorna på dem blir släta.

1

Rita bågen B på träet. Det är lättast om du först gör en mall av kartong eller hård papp. Fäst då mallen på den ena halvan av regeln och rita längs kanterna. Spegelvänd sedan mallen så att du kan markera den andra halvan av bågen.

2

Såga ut bågen med sticksåg. Nu behövs inte mallen fler gånger, för när du sågar till den andra bågen använder du den första som mall.

3

Slipa bågarna släta och fina. Det går snabbt med en bandslip, men det går bra även med planslip eller excenterslip. Ja, du kan även slipa för hand.

02
Sätt upp stolparna 5 Steg

För att kunna skapa just denna portal behövs det fyra stolpar, två på varje sida av ”gången”. Här stod det redan två stolpar, så vi kan nöja oss med att sätta upp ytterligare två, och de ska förstås placeras parallellt med de två första.

När du har mätt dig fram till var stolparna ska stå, gräver du hål för dem. Hålen ska helst vara 90 cm djupa och det är viktigt att stolparna står lodrätt. Kolla det fortlöpande med vattenpass.

När du skottar tillbaka jorden runt stolparna ska du stampa den ordentligt och ev. blanda med makadam och cement så att stolparna står stadigt.

1

Mät dig fram till stolparna A:s placering. Vi sätter de två nya 60 cm från de gamla. Använd gärna en rätvinklig skiva när du markerar placeringen. Knacka ner ett par pinnar där de ska stå.

2

Gräv ut för stolparna. Hålen ska helst var 90 cm djupa (vilket är frostfritt i södra delen av landet). Är marken lucker kan du använda jordborr.

3

Ställ stolparna A i hålen och kolla att de står rakt. Spänn fast två tvärreglar D mellan stolparna med tvingar medan du väger av. Fyll på med jord i hålen och stampa den hårt med t.ex. en regel.

4

Fäst två hjälplister mellan sidorna. De stabiliserar stolparna medan du skottar tillbaka jord och fäster tvärreglar. Hjälplisterna är här 125 cm och skruvas tillfälligt fast.

5

Kapa stolparna så att alla blir lika höga. Men innan du gör det ska du mäta och överföra måtten från stolpe till stolpe. Har du redan två fasta stolpar utgår du från höjden på dem.

03
Båge och lister 5 Steg

Nu återstår det endast att montera de två bågarna och sparrarna mellan dem. Det går lättast om du fäster den ena bågen upptill med tvingar. Då blir det lättare för dig att justera den till önskad position. Gör sedan likadant med den andra innan du skruvar fast dem.

Mellan bågarna ska du montera sparrar på lagom avstånd från varandra, och de ska sticka ut en bit från bågarna. Gör sedan urtag i varje ände på sparrarna så att du kan trycka ner dem över bågarna. Här ska urtagen vara 45 mm breda och 20 mm djupa. Såga två spår och stäm bort träet mellan spåren.

Klätterväxterna tar sig själva upp på portalens tvärreglar, men du får gärna hjälpa dem lite i början genom att binda upp dem.

1

Spänn fast den ena bågen B på stolparna A med et par tvingar. Se till att ovankanten på stolpar och bågar är i nivå. Justera in bågen och skruva sedan fast den med 6 x 100 mm skruvar. Glöm inte att förborra - det underlättar.

2

Fäst den andra bågen på exakt samma sätt - alltså först med tvingar och sedan med skruvar i förborrade hål. Här placeras bågen på de två stolpar som redan fanns i staketet.

3

Gör små urtag i sparrarna C för bågarna. Såga först två spår 20 mm ner i träet med 45 mm avstånd och stäm bort träet mellan sågspåren. Sparrarna sticker här ut 10 cm från bågarna.

4

Placera sparrarna C på bågarna B och fördela dem med lagom inbördes avstånd. Knacka sedan fast dem med lätta hammarslag innan de fästs med en 4 x 50 mm skruv i varje ände.

5

Montera tvärreglarna D på sidorna. Fördela dem och kolla att de sitter vågrätt. Skruva därefter fast dem på stolparna med 4 x 50 mm skruvar. Grunda allt trä med grundningsolja och stryk två gånger med heltäckande utelasyr.

Material

75 x 75 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 stolpar (A) à 280 cm (börjar du från början behöver du 4 stolpar)

45 x 195 mm virke:
• 2 bågar (B) à 160 cm

21 x 45 mm lister:
• 7 sparrar (C) à 100 cm
• 16 tvärreglar (D) à 75 cm

Dessutom:
• 4 x 50 mm och 6 x 100 mm skruvar
• 2 hjälplister
• Grundningsolja och utelasyr

Tidsförbrukning

2-3 dagar beroende på om du också sätter upp ett staket.

Pris

Räkna med cirka 500 kr.

Svårighetsgrad

Det är relativt enkelt att bygga denna portal till trädgården, även om bågen kräver extra noggrannhet.

Ritning

Så här gör du en båge av trä …

När du ska göra en båge av trä är det lättast om du först gör en mall med önskad form. Rita bågen på kartong, som du har ritat ett rutmönster på. Då blir det nämligen lättare att rita bågen snyggt. Klipp eller skär ut mallen och lägg den på regeln så att formen kan överföras - först på ena halvan, sedan spegelvänd på den andra.

Så här gör du en båge av trä …

Taket består av två bågar B som har monterats på fyra stolpar A. Ovanpå bågarna fästs sparrar C, som har försetts med urtag för att kunna knackas fast på bågarna.

90 Portalen har fyra stolpar A och då bildas det två ”sidor” som förses med ett antal tvärreglar D. På bägge sidorna av portalen står ett staket och de tvärgående reglarna har placerats på samma nivå som de i portalen.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Spaljé