Terrass med privatliv

För att skapa lä mot vinden och slippa insyn från grannarna snickrar vi ett staket ut från husväggen. Och det är förstås lika snyggt och stadigt som terrassen.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
2 dagar
Pris
2000 kronor

Intro

En läcker och solrik terrass är inget värd om det hela tiden blåser på den eller om grannarna lätt kan följa med vad du gör på din terrass. Så tänk på att om du lägger ner tid, besvär och pengar på att anlägga en terrass av hög kvalitet, så är det synd och skam om du inte samtidigt ser till att kunna vara privat på terrassen – utan insyn och utan snålblåst. Det kan du göra med färdiga staket, men du kan lika gärna snickra en egen lösning.

Vi gör ett staket av enkla och rejäla material, och du kan använda vår lösning till inspiration för en egen variant. Längden är här tre meter och det är tillräckligt för att avvisa blåsten, när den kommer runt husknuten, och för att skärma av mot insyn.

Staketet är 110 cm högt på terrassen. Det är tillräckligt för att de närmaste grannarna inte ska kunna se vad din middag består av. Men staketet är 160 cm utanför terrassen, eftersom denna har höjts upp. Stolpar och brädor behandlas med mörkbrun lasyr för att få ungefär samma färg som de brunimpregnerade brädorna på terrassen. Du väljer förstås en kulör som passar din smak.

Instruktion

01
Första stolpen sätts exakt 3 Steg

Vi har räknat ut var på husväggen som vindskyddet ska börja och därför börjar vi med att resa den yttersta stolpen. Första steget är att dra en rät linje vinkelrätt ut från väggen, och det gör vi genom att lägga två raka brädor så att de tillsammans med väggen bildar en triangel där sidorna är 150, 200 och 250 cm. Därmed vet vi att vinkeln vid väggen är rät. Stolparna kan grävas ner eller fästas i plintar. Vi gräver ner våra och fixerar dem senare i terrassen.

1

Vi markerar vindskyddets placering med en lång, rak bräda rakt ut från väggen där terrassen börjar. Vi ser till att brädorna hamnar vinkelrätt genom att använda sidor i förhållandet 3:4:5.

2

För att behålla vinkeln knackar vi ner en spetsig regel i marken precis intill brädan, som går vinkelrätt ut från väggen.

OBS: Knacka ner regeln en liten bit ifrån där stolpen ska placeras.

3

Nu kan den yttre stolpen grävas ner. För att tjälen inte ska knuf a undan stolpen gräver vi ner den cirka 90 cm i den sandiga marken. Stolphöjden mäts från den sida där marken är lägst.

02
Mittenstolpen och reglarna 5 Steg

I stället för att sätta beklädnadsbrädorna på stolparna, fäster vi dem på reglar, som vi först har skruvat fast på stolparna. Det innebär att brädorna sitter mellan stolparna, och på det sättet delas det långa vind- och insynsskyddet upp i två sektioner.

Skruvarna fästs längre in på varje bräda och då minskas risken för sprickor.

Vi sätter en av reglarna på husväggen med lite tjärpapp bakom. Vill du ha en stolpe där, sätter du förstås dit en.

1

Regeln (B) på väggen ska fästas så att den sitter i nivå med den regel som sitter på den yttersta stolpen. Både när det gäller placering på höjden och i sidled.

2

Regeln skruvas fast och om du använder betongskruv behöver du inga pluggar. Skruven gör själv gängor i tegel, men du måste förstås förborra för den genom regeln och in i väggen.

3

Vi drar ett snöre mellan väggen och den yttre stolpen för att kunna placera den mellersta stolpen rätt. Tänk på att regeln på väggen är smalare än stolpen!

4

Stolparna (A) sågas av på höjden, när de står stadigt i marken. Den ände som står i marken ska vara impregnerad så du ska inte såga i den. Höjden anpassas efter höjden på den färdiga terrassen.

5

De tre sista reglarna (B) skruvas fast på stolparna (A). De placeras lika långt från stolpkanterna och fästs med 5 x 100 mm skruvar. TIPS: Spänn fast regeln med tvingar innan du skruvar.

03
Brädorna fästs på båda sidor 6 Steg

Beklädnadsbrädorna av t.ex. enkelfaspanel fästs på båda sidor av de lodräta reglarna. Vi börjar uppifrån, där de ska sluta tätt mot undersidan av överliggaren. Det gör inget om det bildas en liten springa nertill mot terrassen.

Vi avslutar upptill med en regel som vi har fasat av kanterna på. Det ser snyggt ut.

1

Överliggaren (C) får en fin avslutning när vi kapar den på gering, 45 grader, 2 cm utanför den sista stolpen. Därefter sågar vi ut en motsvarande trekant av överskottsbiten och limmar fast den.

2

Överliggaren (C) fästs med små vinklar, så att vi slipper skruva den från ovansidan. Därför monteras den innan panelen fästs på reglarna. Då blir det lättare att få det tätt mellan brädor och överliggare.

3

Panelen (D) kapas så lång att varje bräda precis passar mellan stolparna. Det går bra med fogsvans, men det går mycket snabbare om du använder en kap- och geringssåg med anhåll.

4

Vi förborrar för skruvarna i brädorna (D). Dels för att träet inte ska spricka när skruvarna sitter tätt intill kortänden, dels för att de ska sitta på rak linje. Vi använder den första brädan som mall.

5

Brädorna (D) skruvas fast på reglarna (B) med 4 x 50 mm skruvar som helst ska vara rostfria för att tåla impregneringen i träet.

6

Varje ny bräda skjuts upp i brädan ovanför samtidigt som vi kollar avståndet till överliggaren så att brädorna kommer vågrätt.

Material

95 x 95 mm tryckimpregnerat trä:
• 2 stolpar (A) à 250 cm

45 x 45 mm tryckt trä:
• 4 reglar (B) à 160 cm

45 x 120 mm tryckt trä, planhyvlat:
• 1 överliggare (C), 310 cm, plus en stump på 5 cm

22 x 120 mm enkelfaspanel, finsågad:
• 52 beklädnadsbrädor (D) à 140 cm (vi köper 26 brädor à 3 m)

Dessutom:
• 3 vinkeljärn, 70 x 70 x 40 mm, varmgalvaniserade
• 4,5 x 40 mm beslagsskruvar, varmgalvaniserade
• 6 x 110 mm betongskruvar
• 5 x 100 mm skruvar, rostfria
• 4 x 50 mm skruvar, rostfria i klass A4
• Utelasyr

Specialverktyg
• Ev. jordborr
• Kap- och geringssåg
• Skruvdragare
• Vattenpass

Tidsförbrukning

2 arbetsdagar

Pris

Cirka 2 000 kr

Svårighetsgrad

Det är tämligen enkelt att snickra ett staket som detta. Men ska det bli snyggt, ska du vara noggrann.

Ritning

Här är alla delar

Vi delar det tre meter långa vindskyddet i två sektioner, som bärs av stolpar och vägg.

Beklädnadsbrädorna (D) skruvar vi fast på båda sidor av de reglar (B), som vi först fäster på stolparna (A) och väggen. Två sektioner kräver normalt tre stolpar, men vi använder väggen som den sista stolpen. Upptill skyddas vindskyddet av en överliggare (C), som leder bort regnvatten från både stolpar och panel.

Här är alla delar

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skärmvägg utomhus