Luftigt plank

Med stadigt placerade stolpar och tunna brädor kan du resa ett plank som är starkare, snyggare och bättre än de lamellstaket som finns att köpa färdiga. Och vårt plank är dessutom billigare!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 dag/10 m
Pris
250 kr/m

Planket kan ha olika höjd efter tycke och smak. Brädorna sitter tillräckligt tätt för att man skall slippa insyn men blåsten kan passera och därför står planket stadigt och tål höststormarna.

Intro

Normalt reses plank med brädorna kant mot kant och det innebär att ytan blir plan. Det kan ge ett tungt och bastant intryck. Tack vare inflätningen av brädorna blir vårt plank mer levande. Och skulle en bräda sitta skevt så syns det knappast inte. Planket är perfekt som läskydd eftersom blåsten filtreras mellan brädorna så att man slipper virvelvindarna på andra sidan planket.

Hållbart plank

För att planket skall hålla väljer vi tryckimpregnerat virke. Stolparna är 100 x 100 mm, som är den vanligaste dimensionen. Vill du ha ett lågt plank kan du nöja dig med 75 x 75 mm, men då skall inte noten göras så djup.

Instruktion

01
Stolparna står stadigt och exakt 4 Steg

Det är viktigt att vara noggrann med placeringen av stolparna. Gräv ner dem 90 cm i marken och stampa till för var 15:e cm. Kan stolparna inte grävas ner sätts de i betongplintar. Stolparna skall stå lodrätt och i rak linje. Börja med att sätta de två yttre stolparna på varje sida på plats. Spänn en lina mellan stolparna och rikta in övriga stolpar efter linan.

Avståndet mellan stolparna fördelas så att sektionerna blir lika breda. Det är lagom med 160-180 cm om du använder 16 mm tjocka brädor. Med 19 mm brädor ökas avståndet till 200 cm och med 22 mm brädor till 240 cm. Ju tjockare bräda, desto större stolpavstånd för annars blir det svårt att fläta in brädorna.

1

Innan stolparna grävs ner förses de med ett eller två spår beroende på var stolpen placeras. Spåret är 20 mm djupt och 20 mm brett. Såga två spår med cirkelsågen.

När du sågar spår i stolpen bryter du träet ytskydd. Stryk därför alla spår med träolja innan stolparna sätt på plats.

2

Ta bort träet i spåret med ett stämjärn. Välj ett som passar i bredd så går det lättare. För att underlätta urstämningen kan du köra med sågen flera gånger i spåret.

3

Se till att hålen är tillräckligt djupa och så breda att du lätt får ner stolpen. Det går lätt att göra hål med jordborr. Tänk bara på att hålen skall vara så stora at du kan stampa jorden när du fyller igen hålen.

4

Stolparna ställs lodrätt och fixeras med ett par snedsträvor när du har rättat in dem efter linan. Fäst en bräda mellan stolparna så att de behåller avståndet medan du fyller igen hålen.

02
Nu skall vi snart stapla brädor 9 Steg

Eftersom vi använder 16 mm brädor så kan vi med fördel använda 180 eller 360 cm långa brädor (de senare kapas på mitten). Det bör vara 5 mm luft runt brädändarna för att de skall kunna utvidgas och för att en del brädor är lite tjockare än 16 mm.

Brädorna staplas uppifrån och när du är klar med det flätar du in dem genom att trycka ner en regel på mitten samtidigt som varannan bräda dras mot dig, varannan trycks bort från dig. När mitt-regeln når ner till underkanten av den understa brädan rättas den in lodrätt och kapas upptill.

Upptill sätts en bräda som tak från stolpe till stolpe men först kapas stolparna med sluttande ovansida.

1

Brädorna staplas uppifrån genom att du skjuter ner dem i spåren i bägge stolparna. Den nedersta brädan rättas in vågrätt och fästs med ett par spikar i bägge sidorna. Fyll på med brädor till önskad nivå.

2

Själva flätningen är enkel och utförs med en regel på 19 x 50 mm som sticks ner uppifrån mitt emellan stolparna medan brädorna pressas åt sidan. Regeln kan sågas av en 19 x 100 mm bräda.

3

Spänn en lina mellan de yttersta stolparna så att linan hamnar i nivå med den översta brädan. Sätt ett märke på alla stolperna i höjd med linan.

4

Plocka fram en vinkel och dra ett streck tvärs över stolpen.

5

Välj en lagom lutning - 15-30 grader - och dra ett streck på sidan av alla stolpar med hjälp av en smygvinkel. Såglinjen dras från det streck du satte tidigare.

6

Det går att kapa stolparna med fogsvans men det är lättare att skaffa ett långt sågblad till sticksågen, justera in sulan på denna så att den passar med vinkeln och såga sedan.

7

Toppbrädan sågas till och skruvas fast med 2 st 80-100 mm långa skruvar i varje stolpe. Brädan skall ligga kant i kant med stolpens högsta sida. Framkanten sticker ut och leder bort vatten från stolpen.

8

Om planket har olika höjder sågar och stämmer du ett urtag i stolpen för toppbrädan (se bilden). Brädan skall gå hela vägen in till botten av spåret.

9

Om toppbrädan skarvas i ett hörn skall även stolpen geringssågas upptill från två sidor. Därefter geringssågas toppbrädans kant så att du får en dubbelgering i 45 respektive 15-30 grader.

03
Lätt grind 9 Steg

Det är inte bara vikten på denna gind som gör att vi kan kalla den lätt. Den är dessutom lätt att snickra och priset tynger inte budgeten.

Till grinden används samma slags virke som till planket. Tillverkningssättet är också detsamma. Men för att slippa en tung stolpe i sidan på grinden så skruvar vi en lodrät bräda runt de vågräta. Denna är 25 x 50 mm och kan sågas av en 25 x 100 mm tryckimpregnerad bräda. För att få samma utseende på grinden som planket har vi lagt en toppbräda av 25 x 80 mm (sågas av 25 x 100 mm bräda) upptill.

Grinden har skruvats fast på en grindstolpe med två galvade gångjärn och den hålls på plats av en stallklinka. Den nödvändiga snedsträvan har vi inte fått plats för så vi har ersatt den av en stark men tunn vajer från sida till sida.

1

För att stabilisera grindstolparna och få ett exakt avstånd mellan dem kan du fästa en tvärregel mellan stolparna. Regeln skall förstås vara impregnerad och fästs så att den hamnar i marken.

2

Börja med att såga upp de fyra lodräta sidorna (A) av 25 x 100 mm tryckimpregnerade brädor.

3

De vågräta brädorna (B) anpassas till grindens bredd och antalet anpassas efter höjden. Skuva fast varannan bräda på två av listerna med en skruv i mitten. Använd en extra bräda som avståndshållare.

4

Tillverka nu ytterligare en likadan modul, men se till att brädorna placeras så att de får plats mellan de brädor som skruvats fast på den andra modulen. De två modulerna sätts nu ihop med mittenlisten (C) på plats.

5

Spänn ihop de två modulerna med skruvtvingar så att brädorna pressas ut i mitten och ihop i sidorna. Skruva ihop modulerna i sidorna.

6

Använd 5 x 60 mm skruvar och placera en skruv genom varje vågrät bräda från varje sida. Placera skruvarna så att de sitter en bit från varandra.

7

Fäst grinden på stolparna med gångjärn (D) vars storlek vals med tanke på grindens storlek. Skruva också fast en klinka (E) eller hasp på den andra sidan.

8

För att grinden inte skall hänga behövs en snedsträva, men den ersätter vi här med en vajer (G). Denna fästs upptill i gångjärnssidan och dras diagonalt neråt över grinden där den fästs i hörnet.

9

För att kunna sträcka vajern fäster vi den i en vajersträckare (H) som skruvas fast i grinden medan vajern hakas fast i sträckaren med karbinhake eller vajerlås.

Material

TILL 1 SEKTION AV PLANKET:

100 x 100 mm stolpar, tryckimpregnerade:
• 2 staketstolpar (A)

16 x 100 mm virke, tryckimpregnerat:
• 18 brädor (B) à 180 cm

19 x 50 mm reglar tryckimpregnerade:
• 1 mittregel (D)

25 x 125 mm virke, tryckimpregnerat:
• 1 toppbräda (E), 360 cm

TILL GRINDEN:

25 x 100 mm brädor, tryckimpregnerade:
• Sågas till 4 st. 25 x 50 mm grindsidor (A)

16 x 100 mm brädor, tryckimpregnerade:
• 9 grindbrädor (B)

16 x 50 mm list, tryckimpregnerad:
• Mittenlist (C)

25 x 100 mm bräda, tryckimpregnerad:
• Sågas till 25 x 85 mm bred toppbräda (F)

Dessutom:
• 2 galvaniserade gångjärn (D)
• Låsmekanism (E) eller hasp
• 3 mm vajer (G) och vajerlås
• Vajersträckare (H)

Tidsförbrukning

1 dag/10 m

Pris

1 sektion, 180 cm hög, kostar cirka 175 kr
En grind på 90 x 90 cm kostar cirka 175 kr

Ritning

Toppbrädan (E) skall vara bredare än sågytan upptill på varje stolpe. Välj en 25 mm tryckimpregerad bräda som topp om avståndet är 180 cm. Den är ganska formfast. Brädan skall vara så lång att den täcker två sektioner och den skarvas förstås mitt på en stolpe. Vi valde 125 mm breda toppbrädor.

Grinden kan tillverkas i den höjd och bredd du vill. Gör bara två moduler med brädorna monterade förskjutna i förhållande till varandra och skruva sedan ihop modulerna med en list i mitten.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skärmvägg utomhus