Flätat staket

I stället för att köpa ett billigt men ofta fult vindskydd av enkelt virke – eller offra en förmögenhet på ett snyggt – ska du naturligtvis göra det själv. Se här hur du flätar ett vindskydd.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
150 kr/m

Intro

Vindskyddet runt terrassen blir för bastant och tungt om du snickrar det av kraftiga brädor. Och det blir klent, och ofta opersonligt, om du sätter upp färdiga sektioner.

Här väljer vi att göra ett alldeles eget staket, ett som är flätat. Det är perfekt som vindskydd för vinden filtreras mellan spjälorna som flätats in mellan tre reglar. För att lyckas med det sätter vi spjälorna i blöt över en natt. Resultatet blir ett staket som är stadigt, men det ser både lätt och elegant ut. Skulle en spjäla skadas eller efter några år spricka, så kan du lätt byta ut den. Spricker en lamell i ett köpt staket, tvingas du ofta byta ut hela sektionen. Och det är absolut inte billigt.

De smala spjälorna är här cirka 16 x 50 mm och dem fick vi billigt, för vi kunde köpa 16 x 100 mm gran billigt. Brädorna klövs sedan på längden. En annan lösning är att köpa 16 x 50 mm läkt. Priset för gran-brädorna var cirka 5 kr/meter medan färdiga läkt kostar cirka 3,50 kr/meter. Brädorna innehåller ofta en hel del kvistar. Läkten är inte fullt så kvistrik.

Upptill fäster vi en vågrät bräda. Den skyddar ändträet på spjälorna och är ett bra ställe att sätta kaffekoppen. Brädan hjälper oss dessutom att få stolparna rätt.

Instruktion

01
Såga alla spjälor 4 Steg

Arbetet börjar på ett ovanligt sätt, nämligen med att såga alla spjälor. Vi har kommit över 16 x 100 mm brädor billigt och klyver dem till cirka 16 x 48 mm. Vi kunde också ha använt 16 x 50 mm läkt, men dessa var nästan dubbelt så dyra.

Det första vi gör är att kapa alla brädor till bitar på 100 cm. Därefter klyver vi dem på längden. När det är gjort lägger vi dem i vattenbad, där de får ligga över natten. Då blir det mycket lättare att fläta dem mellan reglarna i staketet. Risken är stor att några spjälor bryts av, så vi gör några i reserv.

Sågningen går snabbt med kap- och geringssåg, men vi klarar oss utmärkt med vanlig cirkelsåg och ett anhåll.

1

Sågen fästs. Klingan ska kunna lyftas och sänkas precis som om vi hade en kap- och geringssåg. Vi fäster två lister (W) på en skiva och borrar sedan hål i sågens sula, så att den kan skruvas fast på listerna. Klinkan ska sitta vinkelrätt mot listerna.

2

Nu kan vi kapa brädorna vinkelrätt på ett snabbt och säkert sätt. Brädorna läggs en efter en i vår geringslåda, som består av de två listerna W, en skiva och en stoppkloss X. Vi passar också på att kapa alla reglarna till 100 cm.

3

När alla reglar och spjälor har kapats gör vi om geringslådan så att vi kan klyva brädorna till spjälor respektive reglar (D resp. B). Vi tar bort sågen och skruvar fast en stödlist (Y), som sulan ska följa när vi sågar.

4

Nu delar vi brädorna på längden. Den hyvlade listen (Y) sitter så att brädan delas på längden när den skjuts in mot listen X. Som stöd under sågen fäster vi ytterligare en list (Z) på skivan. Spjälorna ska nu i vattenbad över natten.

02
Gräv ner stolparna 6 Steg

Det tar lång tid att få stolaprna att stå lodrätt på rätt ställe och i linje efter varandra när man gör det på traditionellt sätt. Det arbetet kan underlättas otroligt mycket genom att fästa dem i överliggaren (C), så snart de står i sina hål. Därefter justeras de in och jorden fylls tillbaka.

Vid uppsättning av ett vindskydd som detta behöver man inte tänka så mycket på tjälen. Skulle någon av stolparna lyftas en aning gör det inte så mycket. Det viktigaste är de står stadigt så att vinden inte välter det flätade staketet. Vi gräver ner dem cirka 70 cm.

1

Vi börjar med överliggarna (C) innan vi sätter ner stolparna. Ena änden på de två brädorna sågas i 45 grader, så att vi får en snygg fog. På undersidan markerar vi var stolparna ska placeras, och då slipper vi att senare mäta och markera.

2

Nu gräver vi hål för stolparna (A). Vi lägger överliggarna (C) på marken och använder dem som måttstock för var hålen ska göras. Eftersom staketet sätts en bit in på terrassen ska vi först ta bort några stenar innan vi borrar 75 cm djupa hål.

3

En stolpe (A) sätts på plats och justeras så att den står lodrätt medan jorden fylls upp runt den. Vi fyller på cirka 10 cm och stampar noga, fyller på ytterligare 10 cm, stampar, fyller på osv. Om jorden är mycket torr bör den vattnas lite.

4

Nästa stolpe som sätts ner är hörnstolpen. Därefter lägger vi överliggaren (C) på plats. Den ska placeras exakt enligt märkena. Vi väntar med att justera stolpen lodrätt och sätter i stället upp ytterstolpen.

5

Både hörnstolpe och ytterstolpe justeras när vi har fäst den andra överliggaren. När stolparna står lodrätt fixeras de med snedsträvor, som fästs i marken med små käppar. Snedsträvorna fästs med tvingar för att undvika skruvhål.

6

De två återstående stolparna sätts på plats och fästs i överliggarna. Därefter justeras de in lodrätt och fixeras med ett par lister eller brädor. Därefter kan alla hål fyllas igen i omgångar (se bild 3) utan att stolparna rubbas.

03
Staketet flätas 6 Steg

När stolparna står stadigt på plats är det dags att fläta in spjälorna.

Vi sätter dem på tre vågräta reglar, och de ska klämmas fast från var sin sida tills de sitter i spänn.

Spjälorna har legat i vattenbad hela natten för att bli så smidiga att de kan böjas utan att brytas av. Men det krävs ett visst tryck för att få upp varje spjäla mot överliggaren, och det är ett arbete där vi tar fötterna till hjälp. Till arbetet använder vi en vippbräda. Den skruvar vi fast på en kloss så att den blir som en gungbräda. Då blir det lätt att trycka upp själorna. Innan de sätts på plats sätter vi ett streck på var 5:e cm på reglarna. Då blir det lätt att rätta in spjälorna på plats.

1

Vi markerar för reglarna (B) på stolperna (A). Först sätter vi ett vågrätt streck för reglarnas undersidor, 47 resp. 94 cm under överliggaren. Med en mall gjord av två 25 mm lister sätter vi märken för beslagen på stolparna.

2

Den övre av de tre reglarna (B) fästs inte med beslag utan skruvas i stället fast i överliggaren (C) med 5 x 70 mm skruvar. Förborra med 5 mm borr för fyra skruvar i varje regel.

3

Varje beslag (E) fästs med två 3,5 x 30 mm skruvar i stolpen. Beslagen för den mittersta regeln sätts en aning under strecken, som markerar regelns ovansida. De nedre beslagen sätter vi 15 mm under strecken.

4

Reglarna (B) knackas på plats i beslagen och sätts så att de hamnar i nivå med strecken. Därefter fäster vi reglarna med en 3 x 20 mm skruv i varje beslag.

5

Nu ska spjälorna fjätas på plats. De sticks en i sänder upp nerifrån och växelvis på var sin sida av de nedre reglarna. Därefter pressas de in bakom den övre regeln. För att få upp dem använder vi oss av vippbrädan.

6

Spjälorna justeras tills de sitter vid de märken vi har gjort på reglarna och därefter fördelar vi luften mellan dem. Samtliga spjälor låses upptill och nertill med 3,5 x 30 mm skruvar. Nu kan vi lägga undan verktygen och städa. Staketet är klart.

Material

Till 5 sektioner à 1 m

70 x 70 mm tryckimpregnerat trä:
• 6 stolpar (A) à 180 cm

22 x 95 mm trallvirke:
• 15 reglar (B) à 100 cm (sågas till 22 x 47 mm av 8 brädor)

28 x 120 mm trallvirke:
• 2 överliggare (C), c:a 230 och 340 cm

16 x 100 mm gran:
• 100 spjälor (D) à 100 cm (sågas till 16 x 50 mm av 50 brädor – eller köps färdiga som läkt, 16 x 50 mm

Dessutom:
• 20 U-profiler (E) 25 x 25 x 2 mm
• Skruvar: 3 x 20 mm, 3,5 x 30 mm och 5 x 70 mm
• 10 x 180 mm fransk skruv med 3 brickor (för montering på vägg)
• Alurör med 11 mm hål, 6 cm långt
• Aluskena till beslag
• Brädor till förstärkning och såglåda

Specialverktyg

• Jordborr (kan hyras för 75 kr/dag)
• Kap- och geringssåg (ej nödvändig)

Tidsförbrukning

3 dagar

Pris

Räkna med 150 kr per löpmeter

Ritning

Flätat staket som vindskydd

Virket till det enkla staket är relativt billigt.

Spjälorna (D) i vårt vindskydd fjätas in mellan tre vågräta reglar (B) som i sin tur sitter fast på stolparna (A).

Stolparna grävs ner och genom att fästa den vågräta överliggaren (C) på dem innan vi fyller tillbaka jorden, blir det lättare att få stolparna lodrätt och i rak linje. Staketet skiljer stenterrassen från gräsmattan. För att inte vara i vägen för gräsklipparen placeras stolparna en liten bit in på terrassen. Då kan ena hjulparet på klipparen köra på stenarna.

Flätat staket som vindskydd

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Skärmvägg utomhus