Fläta ett plank

I stället för att köpa ett klent vindskydd i färdiga sektioner flätar vi ett snyggare och starkare plank av rejäla brädor.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
900 kronor

Bättringsmåla brädorna om de har skadats under monteringen så håller ditt flätade plank i många år.

Intro

Vindskyddet vid terrassen eller altanen blir för klent om du använder dig av färdiga sektioner från byggvaruhuset. Och det blir för tungt och bastant om du snickrar ett riktigt plank.

Här väljer vi att kombinera de två lösningarna genom att fläta ett plank. Till det använder vi billigt trallvirke som håller länge. Dimensionen bestämmer du själv och kika gärna efter erbjudanden. Vi fann 15 x 95 mm trallvirke till ett förnuftigt pris.

Resultatet är ett lätt men starkt plank som hejdar vinden optimalt. Och skulle en av brädorna spricka så är det lätt att byta ut den. Det kan du inte om du köper färdiga vindskydd.

Instruktion

01
Delarna görs klara 5 Steg

Stolparna ska sågas av snett upptill, i 15 graders vinkel, så att regnvatten kan rinna av. Även brädorna sågas av 15 i graders vinkel både upptill och nertill, så att vattnet inte blir liggande upptill och så att det lätt släpper nertill.

Du kan naturligtvis såga alla brädor för hand med fogsvans, men det går mycket snabbare med kap- och geringssåg, och det blir dessutom snyggare. Stolparna sågas upptill åt två håll.

1

Kapa plankbrädorna C i 15 graders vinkel i bägge ändar. Gör en fast uppställning med stoppkloss i kapsågen så kan du kapa brädorna till rätt längd när de sågas den andra gången. Kapa sedan reglarna B 105 cm långa - det är lagom för 11 brädor.

2

Såga av stolparna A på ena sidan. Såga cirka 3 cm från kortänden i en vinkel på 15 grader halvvägs in i stolpen. Sågklingan är för liten för att kapa stolpen rätt igenom, men det gör inget.

3

Såga sedan på samma sätt från sidan mittemot och även nu 3 cm från kortänden. Då får du en snygg kortände som är vinklad åt två håll.

TIPS: Tryck ner klingan mot strecket innan sågen startas så ser du var den sågar.

4

Markera placeringen av spikreglarna B på stolparna A. Då kan du räkna ut var skruvarna ska sitta och förborra för dem.

TIPS: Lägg stolparna tätt intill varandra med övre änden i linje och dra streck.

5

Skruva fast beslagen. Det gör du lättast med en skiftnyckel. Om ditt plank ska börja vid en fasad, ska du också sätta beslag på väggen. Överför höjden från en stolpe. Ska du fästa beslagen i tegel bör du använda pluggar.

02
Stommen reses 7 Steg

Nu har du förberett så att du kan fläta planket, men först ska stolparna förankras i marken. Det smartaste är att ställa stolparna i sina hål, fästa spikreglarna på dem och sedan justera så att stolparna står lodrätt och reglarna vågrätt innan stolparna slutligen förankras.

För att de ska stå riktigt stadigt kan du fästa ett par brädlappar på dem innan de sätts ner i sina hål.

När du sedan skyfflar tillbaka jorden ska du blanda den med torrbetong. Du kan också skotta ner några skyfflar torrbetong, fortsätta med jord och grus och sedan varva med lite torrbetong.

1

Gräv hål för stolparna. Hålen bör vara cirka 30 x 30 cm och 80-90 cm djupa. Du kan markera placeringen på en bräda som vi har gjort eller spänna en lina och markera med hjälp av den.

2

Den första stolpen A sätts på plats. Om du börjar vid fasaden fixerar du stolpen med den övre och undre spikregeln B som fästs med 4 x 25 mm skruvar. Fixera sedan stolpen ytterligare med en snedsträva.

3

Fortsätt med den mittersta spikregeln B, och fäst alla beslag när vindskyddsbeslagen sitter på plats. Justera stolpen lodrätt och i linje med fasaden.

4

Stommarna till följande sektioner snickras på samma sätt. Det lönar sig att haka fast sektion efter sektion och hålla dem på plats med snedsträvor eller liknande medan du justerar placeringen.

5

Sätt gärna snedsträvor även nertill på stolparna så att de står stadigt när du fyller på med jord och torrbetong. Först jord och grus, sedan 10 cm torrbetong, därefter 30-40 cm jord, 10 cm betong och avsluta med 15-20 cm jord upptill.

6

Betongen hälls ner torr och kan därför stampas på samma sätt som jorden. De närmaste dagarna suger torrbetongen till sig fukt från jorden och härdar till två starka kragar som håller fast stolparna i marken.

7

När stolparna står stadigt tas alla snedsträvor bort och du kan fortsätta med att måla. Stryk också alla brädorna C med heltäckande utelasyr. Låt dem torka en vecka så att färgen inte skadas när du flätar brädorna på plats.

03
Planket flätas 6 Steg

Det skulle vara besvärligt att få brädorna på plats utan hjälpmedel, så därför ska du tillverka en vippbräda som nästan fungerar som en hävstång. Du behöver också en liten handslägga.

Brädan sågar du till av en hyvlad bräda på 22 x 95 mm som ska vara cirka en meter. I den ena änden sågar du ett urtag på ena sidan. Det ska sedan läggas över den nedre spikregeln när brädorna tvingas på plats.

För att brädorna inte ska skadas av handsläggan skyddar du dem med en stålplåt som du bockar till ett U och trär över varje bräda.

1

Markera på spikreglarna B var de olika brädorna C ska sitta. I stället för att mäta varje regel mäter du på en bräda och överför måtten från denna till varje spikregel.

2

Dra en lina mellan stolparna A som markering för underkanten. Det blir lagom om du spänner linan 5 cm under den undre spikregeln B.

3

Börja nu att fläta brädorna C på plats. Sätt vippbrädan så att urtaget hamnar precis över kanten på den nedre spikregeln B. Ställ brädan C ovanpå vippbrädan och framför den mittersta regeln. Pressa vippbrädan uppåt.

4

Knacka ner brädan C med handsläggan samtidigt som du trycker vippbrädan inåt mot planket. Då glider kortänden på brädan ner bakom den undre spikregeln. Ta loss vippbrädan när plankbrädan slagits ner några centimeter.

5

Brädan C knackas nu ner från den andra sidan av planket. Styr brädan med den ena handen medan du slår med den andra tills brädan är någon millimeter från linan. Justera placeringen i sidled så att den stor lodrätt.

6

Samtliga brädor fästs med 40 x 40 mm skruvar i den övre och undre spikregeln. Även om du har markerat för placeringen väntar du med att skruva tills alla brädor är på plats. De kan ju avvika lite i bredd och kräver kanske justering.

Material

Material till en sektion

100 x 100 mm tryckimpregnerat trä:
• 1 stolpe (A), 270 cm (+ 1 att börja från)

28 x 120 mm tryckimpr. trallvirke:
• 3 spikreglar (B) à 121,5 cm

15 x 95 mm tryckimpr. trallvirke:
• 11 brädor (C) à 180 cm

Dessutom:
• 6 vindskyddsbeslag
• Skruvar för utemiljö: 4 x 25 mm, 4 x 40 mm och 5 x 100 mm
• Torrbetong
• Heltäckande utelasyr

Tidsförbrukning

Till 3 sektioner ska du räkna med 2–3 dagar plus torktid.

Pris

Cirka 300 kr per sektion.

Svårighetsgrad

Det svåraste är att fläta in brädorna men det går lättare med en vippbräda.

Ritning

Du kan knappast få ett enklare plank. Stolparna A reses, spikreglarna B skruvas fast och jorden stampas innan brädorna C flätas in.

Längden på spikreglarna anpassas efter hur många brädor som ska finnas mellan stolparna. Med 11 st 95 mm breda brädor är det lagom med 105 cm.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

Andra läser just nu ....

Mer i samma kategori Skärmvägg utomhus