Välkommen in genom dubbelgrinden!

Dubbelgrinden har försetts med starka vajrar i stället för snedsträvor. De ger en lätt men stark konstruktion. Med klätterväxter runt pergolan blir den snabbt en grön portal.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
1.500 kronor

Intro

Instruktion

01
Snickra ramarna 5 Steg

Ramarna på de två grindarna är kvadratiska. I vårt fall passade det med en bredd och höjd på 117,5 cm, men du ska förstås anpassa dina grindar efter de mått som gäller hos dig. Till ramarna använder vi tryckimpregnerad furu som sätts ihop med bladfogar. Det är inte nödvändigt att använda tryckimpregnerat trä om du efteråt oljar in och målar grindarna. Men vi valde det.

De två vågräta delarna på grinden är mest utsatta för fukt. Därför har vi fasat ovansidan på de två reglarna så att regnvatten snabbt rinner av. Ändträet på spjälorna skyddar vi genom att fasa dem upptill och nertill och genom att placera dem skyddat i en fals.

1

I de två vågräta reglarna (B) sågas en fals, som spjälorna (C) senare monteras i. Falsen är 22,5 mm djup och 25 mm hög ch med fasad kant så att vatten lätt ska rinna bort. Här är vinkeln 7 grader, men du får gärna öka den.

2

Håll fast regeln (B) med en tving, och ställ in sågvinkeln. Såga med sidanhåll - långsamt och försiktigt.

3

Nu ska regeln vändas 90 grader. Spänn fast den med två tvingar, och såga i rät vinkel. Här har du inte mycket stöd under cirkelsågen, så det gäller att vara försiktig när du sågar!

4

Kapa reglarna (B) och de fyra lodräta ramdelarna (A) till önskat mått med kapsåg eller fogsvans. Eftersom ramen ska vara kvadratisk, ska även sidorna vara 117,5 cm långa.

5

I den övre vågräta regeln (B) sågas ett 5 mm djupt spår, cirka 10 mm från kanten (se även teckningen till vänster). Det är en droppkant som skyddar kortändarna på spjälorna, eftersom droppkanten (spåret) får vattnet att släppa träet.

02
Ramen sätts ihop 6 Steg

De fyra sidorna till ramen sätts ihop med bladfogar, som du kan såga med fogsvans. Det är dock lättare att använda en kap- och geringssåg och såga flera spår och därefter stämma bort träet.

Delarna sätts ihop och hörnen fixeras med tvingar så att du kan kolla att de verkligen blir vinkelräta. Till det kan du använda en stor vinkel eller mäta diagonalerna. Är de exakt lika stora, ska ramen vara vinkelrät.

Till sist limmas fogarna med pu-lim och förstärks med skruvar. Ta bort tvingarna endast runt ett hörn i sänder medan du limmar och skruvar. Sätt på tvingen igen innan du lossar nästa tving.

1

Markera bredden på en regel (A) på nästa regel (B). Om du som vi använder kap- och geringssåg, ställer du in sågdjupet på 22,5 mm (regelns halva tjocklek).

2

Såga ett antal spår tätt intill varandra - 2-3 mm mellan varje spår. Dra sågen så att den sågar exakt lika djupt hela vägen över regeln.

3

Stäm bort mellanliggande trä. Skrapa sedan rent på sågytan med stämjärnet. Det får inte synas rester av sågspåren och ytan ska vara absolut plan.

4

Sätt ihop ramen. Rätta till hörnen så att de är vinkelräta och spänn fast en tving över varje hörn, så att delarna låses fast. Dra åt rätt hårt.

5

När alla fyra hörnen har låsts med tvingar kontrollerar du vinklarna, antingen med stor vinkel eller genom att mäta diagonalerna. De ska vara exakt lika långa, men du kan acceptera en avvikelse på upp till en millimeter.

6

Limma hörnen med pu-lim och förstärk varje fog med två 5 x 40 mm skruvar, som dras in i 4 mm förborrade hål. Placera hålen diagonalt i bladfogen så minskas risken att träet spricker. Till sist dras två skruvar i från andra sidan i varje hörn.

03
Montera vajern 6 Steg

1

Kolla en extra gång att du monterar vajern åt rätt håll, innan du med en 6 mm borr borrar ett långt hål genom bladfogen. Hålet ska vara cirka 10 cm långt. Om du inte har ett långt borr, kan du borra från båda sidor av brädan.

2

Borra ett 25 mm djupt hål med en 10 mm borr. Att hålet är så stort beror på att du ska ha plats för vajerlåset. Borra sedan en rad hål, 10 mm djupa. Då blir det lätt att stämma ut för det spår där vajerns mothåll senare placeras.

3

Med ett smalt stämjärn tar du bort allt trä mellan hålen tills det bildas ett spår. Spåret ska vara cirka 6 cm långt. Då får du plats för ett mothåll av en 5 cm lång galvaniserad stålspik.

4

När du har borrat och stämt ut på båda sidor av ramen, dras vajern genom hålet och fästs runt stålspiken. Se till att spiken försvinner ner i spåret.

5

När vajern har fästs i båda mothållen sätter du en vajersträckare på den. Här använder vi två vajrar och sätter sträckaren mellan bitarna som har låsts med vajerlås. Nu kan ramen grundas och målas två gånger.

6

De lodräta spjälorna (C) kapas till rätt längd och fasas av upptill och nertill 7 grader eller mera. De grundas och målas innan de fästs minst 7 mm från ovankanten på den undre regeln. Fördela spjälorna i hela ramen.

04
Res pergolan 4 Steg

Pergolans ena sida sitter fast på huset. Den andra sidan består av stolpar, som har grävts ner i marken. Det ger en mycket stabil konstruktion.

Till överliggare har vi använt två olika dimensioner (75 x 75 mm och 100 x 100 mm) eftersom det då blir möjligt att sätta ihop delarna hack-i-hack och utan att använda vare sig skruvar eller spikar. Förutsättningen är att stolparna är raka och att träet inte har vridit sig.

En alternativ lösning är att förborra uppifrån och sedan dra i en lång 10 mm fransk skruv uppifrån.

1

Den övre hållaren (H) på väggen sågas till efter måtten på ritningen nedan till vänster. Tappen sågas och stäms ut i hållaren och tapphålet borras och stäms ut i överliggaren (F).

2

Undersök om tappen passar i överliggaren (F). Det ska vara lite trögt. Om det glappar lite bör du limma fast den med pu-lim, när du har monterat hållaren på väggen, så att pergolan blir stadig.

3

Skruva fast hållaren (H) på väggen. Till denna vägg använder vi 6 x 120 mm rostfria skruvar och pluggar. Hålen i tegelstensväggen borras med 6 mm borr.

4

Delarna till sammanfogningen upptill sågas och stäms ut. Se även ritningen. Därefter kan du sätta ihop pergolan. Om delarna inte riktigt passar ihop och det har bildats springor, föreslår vi att du limmar med pu-lim.

Material

Material till pergola

Tryckimpregnerad furu:
• 1 överliggare (E), 75 x 75 mm, 285 cm
• 2 överliggare (F), 100 x 100 mm à 285 cm
• 2 stolpar (D), 100 x 100 mm à 330 cm
• 1 hållare (G), 75 x 75 mm, cirka 30 cm
• 2 hållare (H), 75 x 75 mm à cirka 40 cm

Dessutom:
• Skruvar och pluggar
• Grundningsolja och utelasyr eller färg

Material till två grindar

45 x 95 mm hyvlat tryckimpregnerat trä:
• 4 lodräta reglar (A) à 117,5 cm

45 x 120 mm hyvlat tryckimpregnerat trä:
• 4 vågräta reglar (B) à 117,5 cm

22 x 45 mm hyvlat tryckimpregnerat trä:
• 14 spjälor (C) à 104,5 cm

Dessutom:
• 320 cm vajer klädd med nylon eller plast, 2 mm tjock
• 2 vajersträckare
• 8 vajerlås
• 4 hakgångjärn
• 1 grindklinka
• 1 skjutregel
• 4 vagnsbultar à 12 x 200 mm
• 56 skruvar, 4 x 35 mm, rostfritt stål
• 32 skruvar, 5 x 40 mm, rostfritt stål
• 4 skruvar, 6 x 120 mm, rostfritt stål
• Pu-lim
• Grundningsolja och utelasyr eller färg

Tidsförbrukning

Kan klaras av på en helg.

Pris

Två grindar med beslag går på cirka 750 kr. Pergolan kan snickras för ungefär samma belopp, alltså totalt 1500 kr.

Svårighetsgrad

Du ska klara ett par knepiga jobb med cirkelsågen när du snickrar ramen runt grindarna, och monteringen av pergolan är också knepig.

Ritning

Grindar med vajrar

Den ena änden av denna pergola har fästs i huset. Men både där och i den fria änden monteras överliggaren hack-i-hack.

Ramarna till dessa grindar är kvadratiska och de traditionella snedsträvorna av trä har ersatts av stålvajrar. Det får grindarna att se lättare ut och ger ett harmoniskt intryck. De vågräta reglarna (B) och spjälorna (C) har fasats av för att regnvatten lätt ska rinna undan. Delarna till pergolan sätts ihop utan spikar eller skruvar.

Grindar med vajrar

Skydda träet mot fukt

De två vågräta reglarna (B) har försetts med en fals som spjälorna monteras i. Fasade kanter på spjälor och reglar gör att regnvatten lätt kan rinna bort.

Skydda träet mot fukt

Multimedia

Tips & Tricks

Tre praktiska beslag

När ramarna och spjälorna har målats och sätts ihop, är det dags att skruva fast gångjärn och beslag. På väggen och stolpen hakas grindarna fast med hakgångjärn. Till öppning och stängning har vi valt en grindklinka och på den ena grinden sätter vi en skjutregel.

Hakgångjärn

Grindklinka

Skjutregel

Vajern sitter åt ”fel” håll

När du använder vajer i stället för traditionell snedsträva i grinden, sitter den åt ”fel” håll.

En vajer ska monteras så att den går från det övre hörnet på gångjärnssidan snett neråt. Det är tvärtom mot hur en snedsträva av trä monteras. Vajern sitter fast i ett mothåll i båda ändar, och det placeras i ett spår (se foto). Noten borras och stäms ut i bladfogen.

En bit av en galvad spik fungerar som mothåll för vajern.

Med vajer. När grinden trycks ner drar det i vajern. En vajer klarar dragkraft men inte tryck.

Med snedsträva. Ett tryck på grinden överförs neråt via snedsträvan till en regel, som håller emot.

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar