Ny grind på gamla stolpar

Exakta mått och en bra arbetsritning. Det är det viktigaste när du skall bygga en ny grind mellan två existerande grindstolpar. Här visar vi hur du gör.

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
1.000 kronor

Intro

Färdiga grindar har mått som inte passar in, och det är dyrt att låta en snickare utföra arbetet. Du måste alltså själv ta fram tumstock och penna om du vill bygga en ny grind mellan två gamla grindstolpar som du vill ha kvar.

Även om måtten hos dina grindar inte är desamma som för vår grind kan du utnyttja det arbetssätt vi beskriver här.

Kontrollera först om stolparna orkar bära upp nya grindar och om de beslag, som ofta är ingjutna i stolparna, är rostiga. Om du skall ha nya beslag tar du bort de gamla med vinkelslip och monterar de nya med pluggar och skruvar.

Nästa steg är att rita den nya grinden. Här har vi satt in smala lister ovanför och under den bärande ramen. De bidrar dels till att stabilisera grinden, dels till att bilda en kvadrat mitt i grinden. Om din grind skall vara högre kan du reglera avståndet mellan listerna och ramen. Sedan behöver du bara kopiera korsmönstret i mitten.

Med 3 starka fogar

De diagonala listerna i mönstret bidrar till att stabilisera grindarna. Vi har också använt tre olika typer av fogning, som gör grindarna otroligt starka.

Tappförband

Själva ramen är fogad med tappförband där vågräta och lodräta ramdelar möts

Fogning med pluggar

För att göra tappförbanden extra starka är de fixerade med en 16 mm plugg i varje förband.

Bladfogar

Listerna i det kvadratiska mönstret i mitten är bladade – lim och skruvar håller fogarna på plats.

Instruktion

01
Bygg ramarna 10 Steg

Ramarna är gjorda av 45 x 95 mm hyvlad furu (A och B på teckningen). Listerna (C) är 40 x 45 mm. Det är en dimension du själv måste tillverka - du delar då en 45 x 95 mm regel på längden och hyvlar och slipar den till rätt dimension.

Ramen är sammanfogad med tapp-förband och dessutom pluggad. Det är här fråga om finsnickeri som ger en mycket stark fog. Om du inte tror dig kunna göra exakta tappförband kan du göra bladfogar (som i de mönstrade delarna - se nästa uppslag). Då bör du komma ihåg att A och C skall vara längre än i det här projektet därför att de skall nå in helt över B och A. Men du bör plugga även när du bladfogar.

1

Använd en vinkelrät skiva som underlag. Lägg de tillsågade delarna längs skivans kanter. Då försäkrar du dig om att ramarna blir vinkelräta. Lägg ut delarna så som de skall fogas ihop och markera var tapparna skall vara.

2

Alla tappar är 5 cm långa. Såga först snitt 5 cm ner på de lodräta ramdelarna (A) och listerna (C). Använd fogsvans eller listsåg. Resten av tapparna kan förstås också sågas ut men här använder vi stämjärn.

3

Lägg ut delarna på skivan och markera var tapphålen skall placeras och hur djupa de skall vara. Med hjälp av en vinkel överförs markeringarna till sidan av varje ramdel (A och B).

4

Markerna mitten av tapphålet och märk ut med en syl var det skall borras. För de breda tapparna på ramdelarna (A) skall det borras tre exakta (vinkelräta) hål, och två exakta hål för de smala tapparna på listerna (C).

5

När hålen är borrade huggs resten av tapphålen ut med ett vasst stämjärn. Tapparna skall sitta stramt men lätt kunna skjutas in i tapphålen. Kolla detta genom att göra en testfog.

6

Nu fogas ramen ihop tillfälligt (utan lim). Slå först ihop de två lodräta sidorna (A) med listerna (C). Använd en gummihammare. Slå därefter fast den övre och den nedre ramdelen (B). Dra ihop delarna väl med hjälp av tvingar.

7

När delarna är ihopspända är det dags att plugga. Korta av pluggarna så att de blir ett par mm längre än grinden är tjock.

8

Märk ut borrhålen för pluggarna med en syl, så att hålen borras exakt mitt på tapparna. Hålen för pluggarna borras hela vägen genom trävirket med en 16 mm borr.

9

Ta därefter isär grindramarna. Smeta lim i tapphålen och sätt ihop dem igen. Sätt också lim i plugghålen och slå in pluggarna med en gummihammare.

10

Slipa ner pluggarna i plan med ramen. Det gör man bäst med en bandslip, men du kan också använda någon annan elektrisk slipmaskin. Slipa därefter alla fogar lätt med slippapper.

02
Mönster i ramen 7 Steg

Mönstret i mitten av ramen består av ett kors (D) och två fyrkanter - en stor (E) och en liten (F). Den stora följer ramens linjer medan den lilla sätts diagonalt.

Här har vi fogat ihop fyrkanterna genom att snedsåga hörnen och skruva ihop listerna, men du kan också bladfoga ihop dem om du tycker det är enklare. När allt är målat syns det inte.

Det stora korset är inte bara en dekoration utan det stabiliserar också genom att det bildar stödjande trianglar.

Innan grindarna bars ut i det fria ströks de med grundningsolja och målades två gånger - de stora ytorna med roller.

1

Lägg ut de två korsande listerna (D) från härn till hörn. Märk ut mitten, markera var ändarna skall sågas i 45 graders vinkel och såga ut dem. Lägg listerna på varandra och rita på var urtagen för fogarna skall göras.

2

Såga ned till hälften i listerna med fogsvans eller listsåg där de skall fogas ihop i kors. Såga flera spår så att det blir lättare att hugga bort trävirket med ett vasst stämjärn.

3

Spika ihop korset med 1,8 x 35 mm dyckert som slås snett in i fogen. Lägg in korset på plats i ramen.

4

Skruva fast korset i ramen med 5 x 80 mm skruvar. Här placeras skruven så att skruvhålet vänds snett nedåt - då fylls det inte med regnvatten.

5

Foga ihop de två fyrkanterna (E och F) som skall monteras på de korsade listerna. Fyrkanterna fogas ihop med lim och 5 x 70 mm skruvar. Spänn fast dem vid ett rätvinkligt hörn med en tving över en fog.

6

Lägg den yttre fyrkanten (E) under de korsade listerna. Skruva fast den med 4 x 40 mm skruvar.

7

Placera den inre ramen (F) diagonalt i den yttre ramen (E). Skruva fast den i de korsande listerna med åtta 4 x 40 mm skruvar.

03
Häng upp grindarna 6 Steg

1

Häng upp gångjärnen på hakarna och placera grinden så att den hamnar 3 cm ovanför stenläggningen. Lägg ut en 25 mm list att ställa grinden på. Klossa upp listen med kilar tills grinden står i lod.

2

När grinden sitter där den skall sätts en tving över gånjärnet. Skruva fast gångjärnet i grinden med 4 x 40 mm skruvar.

3

Spänn ihop de två grindarna med en list upptill så att de kommer i linje med varandra. Skruva skjutregeln nedtill på den ena grinden. Märk ut på plattan var hålet för skjutregeln skall borras. Borra ett hål som är 2 mm större än regelns diameter.

De sista detaljerna ...

Dörrklinkan är idealisk för grindar. Den är kraftig och stabil. Nedtill har en skjutregel monterats. Den behövs när grinden som här är tvådelad. Upptill har vi satt en list. Den skyddar grindramen en del med är mest en dekoration.

Dekorlist av nyatoh

Dörrklinka

Skjutregel

Material

45 x 95 mm reglar:
• 4 ramdelar (A) à 92 cm
• 4 ramdelar (B) à 89 cm

40 x 45 mm lister (sågas till av en 45 x 95 mm regel):
• 4 lister (C) à 80 cm

24 x 45 mm lister:
• 4 korslister (D) à 99 cm
• 8 lister (E) à 62 cm
• 8 lister (F) à 37,6 cm

21 x 70 mm nyatoh:
• 2 täcklister (G) à 89 cm

16 mm rundstav:
• 16 pluggar à 5 cm

Dessutom:
• 2 hakgångjärn, 30 x 320 mm
• 2 vinkelgångjärn, 21,5 x 11,1 cm
• 1 skjutregel på cirka 33 cm
• 1 dörrklinka
• Skruvar: 5 x 80 mm, 5 x 70 mm, 4 x 50 mm och 4 x 40 mm skruvar
• 1,8 x 35 mm dyckert
• Trälim
• Grundningsolja
• Träskydd

Specialverktyg

• Borrstativ
• 16 mm träborr (t.ex. spiralborr)

Tidsförbrukning

2-3 arbetsdagar (plus torktid)

Pris

Cirka 1 000 kronor

Svårighetsgrad

Fogning med tappar och pluggar och mönstret i mitten kräver precision. Men det handlar om vanligt snickeriarbete.

Ritning

Så blev vår grind

De här måtten gäller vår grind, men du måste förstås anpassa måtten till avståndet mellan dina grindstolpar.

Så blev vår grind

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar