Klassisk trägrind

Grinden är det första dina gäster möter, och därför ska den gärna vara snygg och välkomnande. Se här hur du snickrar en klassisk trägrind utan specialverktyg, och när du gör den själv blir den som du vill ha den!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
3 dagar
Pris
650 kronor

Grinden är klar och den klassiska stilen passar ihop med både staket och villa.

Intro

Det var bara ett gapande hål i staketet. Meningen var förstås att det skulle sitta en grind mellan stolparna runt hålet, men det gjorde det inte för ingen standardgrind passade. Därför beslöt vi att snickra en egen grind, och vi valde en klassisk modell.

Grinden är enkel, bara en ram med ett kryss i mitten. De två nedre fälten fylls med lodräta spjälor av rundstav och de två övre fälten fylls med två snedlagda kryss.

Verkar det svårt? Det är det inte, så du behöver inte beställa din grind hos en snickare.

Innan du börjar ska du förstås mäta noga. Då måste du säkert ändra våra mått för att grinden ska passa mellan dina grindstolpar, och om du vill kan du ändra utseendet på grinden. När du väljer trä lönar det sig att vara kräsen. Ju bättre kvalitet och ju rakare trä, desto lättare blir det att snickra grinden. Dessutom blir det färdiga resultatet snyggare och håller mycket längre.

Instruktion

01
Mät noga och såga 2 Steg

Börja med att mäta hålet där grinden ska sitta, alltså mellan grindstolparna. Vi tycker att det ser snyggast ut om ovandelen hamnar en aning under grindstolparnas högsta punkt. Vi håller här cirka 5 cm till stolparna. Var noggrann med gångjärnens placering så att grinden kan öppnas. Delarna i grinden bladas ihop, och det innebär att du tar bort hälften av träet från varje del som ingår i fogen. Såga först flera spår och stäm bort träet med stämjärn.

Vänta med att kapa de lodräta sidorna (A) tills du har gjort bladfogarna. Då gör det inte så mycket om du skulle råka förskjuta fogarna på den ena ramdelen.

1

Mät upp så att du vet hur stor grinden ska vara. Ta hänsyn till handtag och gångjärn. Kapa ett par småbitar av ramen och håll mot stolpen som på bilden, så ser du hur mycket plats handtag och gångjärn tar.

2

Markera på träet och såga ut delarna, vars mått du nu kan bestämma. Vi vill göra vår grind 90 cm hög och 120 cm bred. Vi väntar med att kapa de lodräta ramdelarna (A).

02
Gör fogarna klara 3 Steg

1

Såga spår för bladfogarna. Eftersom det finns många bladfogar i grinden, så ska du såga mycket. Det är naturligtvis enklast med en kap- och geringssåg, men det går bra även med fogsvans.

Ta bort det trä som finns mellan sågspåren.

2

Mät upp för det mittersta krysset av delarna D och E i ramen. Därefter kan du såga och stämma ut för de fogar som behövs. När du limmar och sedan skruvar får du en mycket stark fog.

3

Borra hål för rundstavarna i den mittersta ramdelen (E) och borra sedan hål i den undre ramdelen (B). Välj en borr med samma dimension som rundstavarna och borra cirka 40 mm djupt.

Här används borrstativ för att få hålen lodräta.

03
Sätt ihop delarna 4 Steg

Delarna till grinden bladas ihop och varje fog förtärks med lim och skruvar. Men innan du limmar, gör du en provmontering. Har du varit noggrann verkar grinden stadig utan att du skruvar! Det brukar inte vara lätt att sätta ihop delarna, men du ska inte behöva använda våld för att få dem på plats.

Den övre och nedre delen av ramen skruvas ihop. Vänta med att kapa de lodräta delarna tills du har stämt ur för bladfogarna. I de två undre fälten i grinden ska det sitta rundstavar, fyra i varje. De är här 25 mm i diameter och 7 cm längre än avståndet mellan ramdelarna. Då kan de tryckas in en bit i borrade hål och sitter därefter mycket stadigt.

1

Stick in rundstavarna (G) i hålen i den övre delen (E) av ramen tillsammans med lite pu-lim. De ska knackas in, men slå inte hårt på ändarna för då får du inte ner dem i den undre delen av ramen.

2

Pressa sedan ner rundstavarna i den undre delen. Fixera delarna så att grinden hålls ihop. Det görs enklast med lastband. Kläm för säkerhets skull ihop bladfogarna med skruvtvingar.

3

Ta bort överf ödigt lim. Pu-lim utvidgas och blir klibbigt innan det torkar. Därför lönar det sig att vänta tills limmet har härdat innan du tar bort det med hobbykniv. Det går förresten bra att använda vanligt utelim för trä.

4

Sätt fast den lodräta ramdelen (D) i krysset med en skruv som dras i snett nerifrån. Här väljer vi en 6 x 30 mm skruv och förborrar därför först med 5 mm borr för att träeet inte ska spricka. Vi fäster en skruv från vare sida.

04
Kryss och hörn 5 Steg

1

Gör en rundning längst upp på de lodräta ramdelarna (A). Markera först och såga sedan med sticksåg. Såga inte hela vägen ner till ovandelen (C) eftersom det här ska monteras en täcklist (H), som ger extra skydd mot regn.

Rundningen upptill kan ritas med hjälp av t.ex. en färgburk.

2

Gör de två kryssen till de övre fälten. Håll listen mot hörnet och markera hörnet. Såga sedan ut. Listerna ska också bladfogas ihop vilket innebär sågning. Lägg listerna ovanpå varandra och markera var de ska mötas. Såga och stäm ut.

Markera centrumlinjen på listen och håll listen så att linjen pekar mitt i krysset innan du markerar hörnet.

3

Fäst kryssen med små skruvar, 3,5 x 3,5 mm, på undersidan av ramens övre del (C) - när kryssen är klara. Det är svårt att komma åt att skruva, men det går med stubbmejsel eller vinkelskruvmejsel.

4

Markera för gångjärn och handtag innan du målar. Börja med att spänna fast beslagen med tvingar för att se om de hamnar rätt. Stötta grinden på en eller par klossar och markera var beslagen ska skruvas fast. Förborra för skruvarna.

5

Slipa grinden lätt med fint slippapper. Grunda träet med olja eller grundfärg och färdigstryk det två gånger. Om du inte har lagt på för flödigt ser du fortfarande skruvhålen för gångjärn och handtag, så att du kan montera dem.

Fäst den tunna täcklisten (H) på den övre ramdelen innan du slipar. Listen sticker ut 5 mm på båda sidor av grinden och skyddar mot regn.

Gör spår med kap- och geringssågen

Det är inte nödvändigt med specialverktyg för att snickra denna grind, men vi ska vara ärliga och erkänna att en kap- och geringssåg underlättar en hel del. För det ska sågas många spår i träet för alla bladfogar.

Eftersom sågen har en rund klinga kommer inte spåret att vara lika djupt närmast sågen. Där går klingan inte ner till önskat djup. För att inte få mera arbete fl yttar vi ut reglarna en bit från sågen och då kommer klingan ner till önskat djup i regelns hela bredd.

För att kolla hur spåren blir, testsågar du ett par gånger i ett par spillbitar av det trä som ska användas till grinden. Justera djupstoppet och såga från båda håll så att du ser om spåren möts på mitten av träet.

Material

45 x 95 mm reglar:

 • 2 sidor (A) à 90 cm till ramen
 • 1 underram (B), 120 cm

45 x 70 mm reglar:

 • 1 övre ramdel (C), 120 cm
 • 1 lodrät krysslist (D), 60 cm
 • 1 vågrät krysslist (E), 100 cm

35 x 35 mm list:

 • 4 lister (F) à cirka 50 cm till två kryss

25 mm rundstav:

 • 8 rundstavar (G) à cirka 40 cm till lodräta spjälor

15 x 55 mm list:

 • 1 täcklist (H), 100 cm

Dessutom:

 • Pu-lim
 • Skruvar, 6 x 40 mm och 3,5 x 35 mm
 • Hakgångjärn, 300 mm
 • Grindhandtag
 • Linoljefärg, grund- och färdigfärg

Specialverktyg (ej nödvändiga)

 • Kap - och geringssåg
 • Borrstativ

Tidsförbrukning

Grinden bör bli klar på 2–3 dagar inkl. torktid.

Pris

Cirka 650 kronor.

Svårighetsgrad

Det gäller att vara noga när du mäter, för att resultatet ska bli bra och det sparar också tid senare. Det svåraste är att såga ut bladfogarna.

Ritning

Stadig grind av kryss och spjälor

Delarna i grinden bladas ihop. Det innebär att hälften av träet tas bort där delen ska fogas ihop, och efter fogning får man en stark konstruktion. I mitten av grinden finns ett kryss som delar grinden i fyra fält. Nertill sätts rundstavar, upptill två kryss.

Bladfogar förekommer på flera ställen i grinden, och det är de som gör den så stark. När du sågat ut för fogarna stryker du på lim och skruvar. Rundstavarna limmas fast i borrade hål.

Stadig grind av kryss och spjälor

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

  Andra läser just nu ....

  Mer i samma kategori Grindar