Klassisk grind på ett enkelt sätt

Låt den klassiskt vita grinden med spetsiga spjälor i all sin enkelhet bjuda dina gäster välkomna. Grinden är ett rejält snickarjobb, men du klarar lätt av det!

Svårighetsgrad
Tidsförbrukning
1 helg
Pris
600 kronor

Intro

Grinden är det första våra gäster passerar när de besöker oss. Därför är det viktigt att den ser trevlig ut och inte hänger på trekvart på en rutten stolpe. Nej, grinden ska se trevlig och välkomnande ut.

Det gör också den klassiskt svenska grinden med spjälor, och som tur är kan alla lätt snickra den efter våra anvisningar. Det är en rejäl grind som också håller länge, bland annat för att spjälorna är spetsiga upptill, så att regnvatten lätt rinner bort. Grindens konstruktion är gedigen och bygger på generationers erfarenheter.

Här sitter grinden i en öppning i en häck. Har du ingen häck kan du lätt snickra ett staket i samma stil.

Bredden gör det möjligt att passera med barnvagn och cykel. Du kan göra grinden smalare. Men du bör inte göra den bredare, för då är det risk att den hänger ner på låssidan. Det går däremot bra att göra den högre eller lägre.

Grinden kan snickras av vanligt trä, men stolparna ska vara impregnerade.

Instruktion

01
Stolparna spetsas 2 Steg

Vi börjar med att spetsa stolparna. Inte nertill, som vi skulle göra om de skulle knackas ner i marken. Nej, vi spetsar dem upptill för att regnvatten lättare ska rinna bort från ändträet. Det kan förlänga stolparnas livslängd med åtskilliga år.

Ändträet suger nämligen vatten upp till 25-50 gånger snabbare än resten av stolpen, och spetsningen är ett billigt och enkelt sätt att hålla träet torrt.

Den andra änden (den i marken) ska inte bearbetas, för då skyddar impregneringen stolpen under längre tid.

1

Stolparna (A) spetsas längst upp med fyra sågspår så att det skapas fyra trekantiga ytor med en lutning på 45 grader. Du ska rita ett streck hela vägen runt stolpen X mm från ovankanten där X är lika med halva stolpens tjocklek.

2

Även de två sista sågspåren markerar du. Det blir för besvärligt att såga exakt utan hjälpstreck. TIPS: Om du har en kap- och geringssåg blir det lätt att kapa i 45 grader, men du bör ändå markera var du ska såga.

02
Spjälor och reglar 5 Steg

Materialet till den klassiska grinden är något så vanligt som tryckimpregnerat, hyvlat trä. Spjälorna är här 22 mm, men de kan förstås vara något tunnare (och smalare) - det bestämmer du själv. Spikreglarna är en 28 mm terrassbräda som vi delar på längden, men du kanske hittar annat trä på din brädgård.

Spjälorna spetsas i den övre änden när vi geringssågar dem i såglåda, 45 grader från båda långsidorna.

1

Spjälorna (B) sågas till så att de får en spetsig topp. Spetsen är 6 cm hög och därför markerar vi en sågstart 6 cm från toppen. En geringslåda är till stor nytta. Spjälorna ska vara lite för långa och kapas senare. Därför gör vi dem 96 cm.

2

Ett nytt sågspår från den andra långsidan ger oss automatiskt en spets på själorna. I stället för att försöka hitta mitten på varje bräda, utgår vi från ett streck tvärs över brädan och sågar sedan av den i 45 grader från båda sidorna.

3

De två spikreglarna (C) sågas av en 28 x 120 mm bräda. Genom att klyva brädan på längden i en vinkel på cirka 15 grader skapar du två fasade kanter, som leder bort regn- och smältvatten. Nu är det bra med en cirkelsåg, men fogsvans duger.

4

Nu markerar vi för spjälorna på reglarna (C). Då slipper vi mäta när de ska monteras. Reglarna läggs vid sidan av varandra med den bredaste sidan uppåt (baksidan). Ett streck dras 9,5 cm från ena änden och sedan ett var 12:e cm.

5

Nästa steg är att markera på själorna (B) för reglarna. Spjälorna spänns ihop med spetsarna på rak linje. Därefter dras ett streck 6 cm från spetsarnas bas och ett 73 cm från basen. Det är ovankanterna på de två reglarna.

03
Grinden sätts ihop 6 Steg

Nu är det dags att skruva ihop delarna till en grind. Vi börjar med de två yttersta spjälorna och fyller på undan för undan med de övriga.

Varje spjäla limmas innan den skruvas fast. Limmet har två funktioner: Dels förstärker det montaget, dels bildar det en tjockt skum som fyller igen skarven mellan spjäla och regel. Då kan det inte tränga in vatten där. Det i sin tur innebär lång livslängd och du behöver inte måla om så ofta om grinden inte blir fuktig.

Kolla kortändarna på spjälorna och vänd dem sedan så att de stora årsringarna hamnar mot reglarna. Då hamnar ev. torksprickor närmast reglarna.

1

De yttersta spjälorna (B) limmas fast på reglarna (C) och låses med en skruv i varje regel. Justera de fyra delarna så att ramen blir vinkelrät och fixera den med en tillfälligt monterad snedsträva på samma sida som spjälorna.

2

Vänd grinden och såga av den riktiga snedsträvan (D) i 45 grader (med 15 graders gering) mot den nedre regeln (C). Vänd sedan snedsträvan, håll den som på bilden och markera var den ska sågas av i den andra änden.

3

Stryk lim på snedsträvans ändar (D) och sätt den så att den sitter lika långt in på de två reglarna (C). Fäst den med rostfria 5 x 60 mm skruvar. Nu kan du ta bort den tillfälligt monterade snedsträvan, så att resten av spjälorna kan fästas.

4

De återstående sju spjälorna (B) sätts fast med lim och två skruvar i varje regel och i snedsträvan. Monteringen går snabbt för du har ju redan markerar för placeringen av dem.

5

Spjälorna kapas nertill. Dra ett streck tvärs över spjälorna 6 cm under den nedre regeln och såga av spjälorna. Tänk på att vinkla sågen cirka 15 grader bakåt (eller inåt), så att den främre sidan av spjälorna blir den längsta.

6

Gångjärnen monteras på de två reglarna. Fixera dem med hjälp av tvingar och dra i skruvar i alla hål utom det yttersta. Borra upp det med 8 mm borr, stick in en vagnsbult från framsidan och lås med mutter på insidan.

04
Allt ska på plats 3 Steg

Innan vi gräver ner stolparna till grinden utnyttjar vi att grinden inte är en del av ett staket, utan sitter i en häck.

Vi sätter därför ihop grinden med stolparna - inte bara med hjälp av gångjärnen. utan också genom att skruva fast ett par hjälplister tvärs över både grind och stolpar. Det ger oss möjlighet att sätta ner båda stolparna på en gång och stampa fast jorden runt dem så att de står lodrätt. Men det bästa av allt är att vi vet att när allt är klart så passar grinden perfekt i öppningen.

Jorden är fast och grindstolparna står stadigt utan att gjutas fast. Vi förstärker monteringen med ett par tvärgående reglar på stolparna.

1

Grinden hakas fast på ena stolpen (A) med hakgångjärnen. Placera grinden 2 cm från stolpen och skruva fast hakdelen på stolpen med fyra 5 x 60 mm skruvar. För att de kraftiga skruvarna inte ska spräcka träet bör du förborra.

2

Tvärreglarna (E) fästs parvis på stolparna med lim och 5 x 60 mm skruvar. De nedersta sätts vid stolpens undre kant och de övre fästs en bit ner under marknivå, 70 cm från bottnen.

3

Nu skruvas alla delar ihop - eller rättare sagt: förenas med hjälp av två lister, som fästs både i de två stolparna och i de två spikreglarna. Därefter kan du lyfta stolpar och grind, ev. med en medhjälpare, och sätta allt på plats.

När listerna har skruvats fast kan grind och stolpar lyftas som en enhet.

05
Grinden sätts ner 5 Steg

Med de två hjälplisterna fastskruvade mellan stolpar och grind kan du nu sätta alltsammans på plats på en gång. När stolparna har stuckits ner i hålen kan du fästa ett par snedsträvor från stolparna i marken, så att stolparna står stadigt medan du fyller tillbaka jorden i hålen.

Om du inte spikar eller skruvar fast tvärreglar på stolparna, utan i stället blandar upp jorden med torrbetong, så räcker det om du borrar hålen med jordborr (om jorden är tillräckligt lucker). Annars gräver du hålen på vanligt sätt, och till det kan du ha nytta av en smal spetsig spade och ett spett.

1

Gräv hålen, lyft grind med stolpar och sätt ner stolparna i hålen. Fyll på en del grovt grus och blanda med den jord du har grävt upp. Stampa jorden och justera grinden tills den står vågrätt.

2

Justera nu grinden tills stolparna står lodrätt och lås allt med ett par snedsträvor, som du fäster på ett par reglar som du först har spetsat och knackat ner i marken. Nu kan allt finjusteras.

3

Fyll på mera jord och blanda ev. med torrbetong och grovt grus. Stampa ordentligt med t.ex. en stör för var 10:e cm. Om jorden är mycket torr kan du fukta den lätt med vatten.

4

När du har tagit bort alla hjälplister och snedsträvor skruvas grindklinkan fast. Det är alltid bra att vänta till sist med detta jobb för grinden kan ju sjunka lite under arbetet.

5

Nu är det dags att måla grinden och stolparna. Vi har inte fyllt hålen helt och därför kan vi måla långt ner på stolparna. Till sist väntar vi på att häcken ska växa upp.

Material

Tryckimpregnerad, hyvlad furu klass NTR-A, 95 x 95 mm:
• 2 stolpar (A) à 190 cm

Tryckimpregnerad, hyvlad furu, 22 x 95 mm:
• 9 spjälor (B) à 95 cm
• 16 markbrädor (E) à 30 cm

Tryckimpregnerad, hyvlad furu, 28 x 120 mm:
• 2 spikreglar (C) à 105,5 cm
• 1 snedsträva (D), 95 cm

Dessutom:
• Rostfria skruvar, 4 x 40 mm och 5 x 60 mm
• Pu-lim
• 2 gångjärn
• 1 grindklinka
• 2 vagnsbultar, 8 x 60 mm, m. muttrar
• Träolja och utelasyr
• Diverse lister

Tidsförbrukning

Klart på en helg

Pris

600 kronor

Svårighetsgrad

Om du fäster ett par brädor mellan de två stolparna och grinden blir det betydligt lättare att sätt ner stolparna i hålen och det går snabbare att få dem att stå lodrätt.

Ritning

En enkel grind

Grinden snickras av nio spjälor (B), som limmas och skruvas på de två spikreglarna (C) och snedsträvan (D). Grinden blir 105,5 cm bred och öppningen mellan stolparna 109,5 cm.

Du kan förstås göra din grind smalare. För varje spjäla du tar bort minskas bredden med 12 cm.

Markbrädorna (E) får stolparna (A) att stå stadigt.

Snygga grindar med runda former

Det är inget som säger att spetsarna på spjälorna ska sitta på rak linje. Du kan variera utformningen - t.ex. med varannan spjäla högre. Du kan också skapa en rund form genom att fästa en tunn, böjbar list på de två yttersta och den mittersta spjälan. Som du ser på teckningen nedan kan du då variera formen på två sätt. Höjdskillnaden mellan spjälorna kan vara t.ex. 2 cm.

Tips & Tricks

Tidningsartikel

Ladda ner artiklen i PDF-format, så som den ursprungligen såg ut i tidningen Gör Det Själv.

    Andra läser just nu ....

    Mer i samma kategori Grindar